/ Pressiteade: E3: Hariduse arvelt säästmine on lühinägelik

Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Eesti Õpilasesinduste Liit
1. september 2009
PRESSITEADE

 
E3: Hariduse arvelt säästmine on lühinägelik

Kooliaasta alguse puhul juhivad Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liit (E3) ühiskonna tähelepanu haridussüsteemi ja noorte olulisusele.

E3 toonitab, et riik peab hoidma hariduse rahastamist senisel tasemel ning võimalusel seda suurendama pikaajalistes arengukavades toodud eesmärkide täitmiseks. „Ka eelarvetulude vähenemise valguses tuleb vältida hariduse ja noorte arvelt lühiajaliste eesmärkide täitmist,\” rõhutas Ott Heidmets, ENLi juhatuse esimees.

„Senisest veelgi enam tuleb tähelepanu pöörata ligipääsuprobleemidele haridussüsteemis. Riik ja kohalikud omavalitsused peavad garanteerima, et inimesed saaksid jätkata oma õpinguid üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, rakenduskõrgkoolides ning ülikoolides,\” märkis Ivar Veskioja, EÜLi juhatuse esimees.

E3 on seisukohal, et innovaatilise majanduse väljakujunemise ning sotsiaalse ebavõrdsuse leevendamise võti on kõigi võimekate inimeste ligipääs tasuta tasemeõppele ja ümberõppele.

EÕELi juhatuse esimehe Sille Luki sõnul tuleb keerulises sotsiaal-majanduslikus olukorras vältida noorte sotsiaalse tõrjutuse suurenemist. Selleks peab panustama noorte osalusvõimalustesse õpilasesinduste, üliõpilaskondade ja noorteorganisatsioonide tegevuse soodustamise ja toetamise näol.

E3 organisatsionid on veendunud, et ühiskond tervikuna soovib panustada hariduspõhisesse arengusse ja loodab, et ka võimukandjad teevad otsuseid arvestades oma tuleviku, noorte, huve.

Lisainfo:
Ott Heidmets
Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esimees
Telefon: +372 51 10 976
E-post: ott@enl.ee

Ivar Veskioja
Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees
Telefon: + 372 50 83 611
E-post: ivar.veskioja@eyl.ee

Sille Lukk Eesti
Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees
Telefon: +372 55 15 338
E-post: sille@escu.ee 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status