/ ENL otsib 15 vabatahtlikku noortevolikogude maakondlikku koordinaatorit

Noortevolikogu on kohaliku omavalitsuse juurde noorte poolt demokraatlikult valitud ning noortest koosnev valla- või linnavolikogule- ning valitsusele nõuandev organ. Noortevolikogu tegutsemise eemärgiks on noorte huvide esindamine ning koostöö tegemine kohaliku omavalitsusega valla või linna elukeskkonna arendamisel.

Sobiv mentor omab head ülevaadet noortevaldkonnas toimuvast, on kiire õppija ja kohaneja. Kasuks tuleb kokkupuude maakondlike noortekogude ja/või kohaliku tasandi noortevolikogudega. Eelistatud mentoril on noorteühenduse või mõne muu organisatsiooni juhtimiskogemus, varasem praktika koolitaja või mentorina.

Mentorlusprogrammist…
Mentorlusprogramm luuakse noortevolikogude loomiseks ja arendamiseks. Efektiivsemaks tööks kaasatakse programmi 15 mentorit, kellest peale vajalikku väljaõpet ja koolitusi saavad noortevolikogude mentorid. Iga mentor keskendub ühele maakonnale, kust leitakse 2 omavalitsust (võimalusel üks toimiva noortevolikoguga ja teine noortevolikogu loomispotentsiaaliga linn/vald), millega konkreetsemat koostööd tegema hakatakse. Olemasolevale noortevolikogule pakub mentor uusi võimalusi töö arendamiseks ja tõhustamiseks. Kasutades ära olemasoleva noortevolikogu praktikat otsitakse samast maakonnast omavalitsus, kuhu annaks luua uus noortevolikogu. Mentor teeb koostööd nii noorte kui kohaliku tasandi otsustajatega, külastab omavalitsusi ning noori tegevuse arendamiseks kohapeal.

Mentori ülesandeks on…
* valida endale tööks üks sobiv maakond, millele kontsentreerutakse; 
* leida valitud maakonnast 2 KOVi, kus noortevolikogude teemal koostööd alustatakse; 
* teha koostööd KOVidega e-mailitsi, telefonitsi ja külastades 2 omavalitsust vähemalt 4 korda; 
* käivitada ja arendada 2 noortevolikogu vastavalt projekti tegevuskavale; 
* kontrollida ENLi poolt antud rahastuse sihtotstarbelisust noortevolikogu töö arendamisel; 
* teha koostööd teiste maakondade mentoritega;
* võtta osa mentorite ühistest kohtumistest;
* teha aasta lõpuks kahe noortevolikogu kohta analüüs ja 2011. aasta arenguplaan

Mentorile pakume…
* transpordikulude ning kohtumiste kulude katmist vastavalt eelnevatele kokkulepetele; 
* väljaõpet ja koolitusi noortevolikogude teemal; 
* palju uusi ja huvitavaid kontakte üle Eesti;
* enesearendamise võimalusi ning erinevaid koolitusi;
* nooruslikku ja positiivset meeskonda

Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri (kuni A4), kus vastad järgmistele küsimustele:
* Kuidas näed, et kohaliku omavalitsuse juures toimiks noortevolikogu? Kellel on mis roll?
* Millises maakonnas näed end mentorina töötavat? 
* Miks sa arvad end sobivat mentoriks?
* Mida sa arvad, et sa selle kogemuse läbi isiklikult võidad?

Mentorite kandidaadid ja tegevusplaani kinnitab komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad.Kandidaatidelt ootame infot 25. jaanuariks e-aadressile kristo@enl.ee või postiaadressile Estonia pst 5a, 10143, Tallinn, pealkirjaks „Noortevolikogude mentori konkurss\”.

Täpsem info: 
Kristo Notton 
Tel: 521 1140
E-mail: kristo@enl.ee 
http://www.noortekogud.ee/ 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status