/ ENLi Teated 232

9. veebruar 2010
ENLi Teated nr 232 

1. UUDISED

# ENL sai kodanikuühiskonna aasta tegijana varivamimistega Toompeal tunnustust

Kodanikeühenduste liit EMSL andis täna Riigikogus koos Ene Ergmaga üle 2009. aasta kodanikuühiskonna aasta tegijate auhinnad. 

\”14. korda toimuvale konkursile esitati tänavu 41 kandidaati, kelle seast valis EMSLi nõukogu aasta kodanikuühenduseks Pärnu Vabahariduskeskuse, aasta äriühinguks AS Uniprint, aasta avaliku võimu esindajaks valitsuse infonõuniku Hille Hinsbergi, aasta missiooniinimeseks Oudekki Loone ning aasta teoks kodanikuühenduste aktiivse tegutsemise mulluste kohalike valimiste ajal,\” kirjutab Postimees. 

Aasta teo raames sai tunnustust varivalimistega seoses ka Eesti Noorteühenduste Liit. Aasta teo kategoorias said tunnustatud ka ENLi liikmesorganisatsioon Eesti Väitlusselts, varivalimiste korraldamisel hea partner olnud Tartu Noortevolikogu, poliitikauuringute keskus PRAXIS, Korruptsioonivaba Eesti ja E-Riigi Akadeemia. Loe lisa!

# ENLil uus kodulehekülg!

Eesti Noorteühenduste Liit on värskel aastal värskes kuues. Uus kodulehekülg on kasutajasõbralikum ja kaasaegsem. Noortepoliitikal on nüüdsest päris oma rubriik, fotogalerii on lihtsasti leitav ning uued meediad on kodulehega integreeritud. 

Mõned asjad vajavad kodulehel veel parandamist ja \”sisseelamist\”, seega kui miski ei tööta või midagi on viltu, võib sellest julgelt teada anda ENLi meeskonnale. Kasutage julgesti kodulehe võimalusi – liituge listiga, saatke meile oma tähtsamate ürituste Youtube\’i klippide linke (saame neid kodulehel näidata), tutvuge sisuga ning andke tagasisidet! 

Loomulikult oleme endiselt huvitatud teie ürituste kajastamist uudiste rubriigis, sündmustekalendris ja ka käesolevas uudiskirjas!

 
# ENLi meeskonnas alustas tööd uus Akna peatoimetaja Siiri Liiva

Siiri on meie tööka kollektiivi värskeim liige, kelle poole võib pöörduda oma põnevate tegevuste kajastamise sooviga. Siiri \”raiub need raamatusse\” ehk lisab Akna veebi ja kui on eriti põnev noortevaldkonda puudutav teema, trükib paberlehtegi! Siirile saab uudiseid ja uudiste ideid edastada e-mailile: siiri@enl.ee

Siiri on muuseas vabatahtlikuna töötanud Columbias, töötab Pukas noorsootöötajana, korraldab Viljandimaa ja Põhja-Läti noorsoovahetust ENLi osalusmetroost inspireerituna, peatoimetab Tartu Tudengit, omab väga laia ülevaadet Eesti noorsootöö olukorrast ning on varasemalt töötanud ka SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos. 

# ENL ja Eesti Noorsootöö Keskus on kaardistanud juba pea kõikide maakondade noorsootööd

Täna külastas Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) delegatsioon Viljandimaad, et saada parem ülevaade maakonna noorsootöö olukorrast, luua kasulikke kontakte, julgustada maakondliku noortekogu ja kohaliku tasandi noorte osaluskogude tööd ning viia noori kokku kohalike otsustajatega. 

ENL ja ENTK kohtuvad maavanemaga, Viljandi Linnavalitsuse ametnikega ning Viiratsi-, Pärsti-, Suure-Jaani- ja Võhma otsustajatega. 

Kohtumisel osalevad vallavanemad, linnapead, noorsootöötajad, huvijuhid ja noorte esindajad. Kohtumise eesmärgiks on soodustada noorte ja kohalike otsustajate omavahelist koostööd ja noorte osalust. ENL külastab visiitide sarja raames kõiki maakondi ning praeguseks on pea kõik maakondlikud visiidid tehtud.

2. HUVITAVAT

# OSALE: Kandideeri rahvusvahelisele koolitusele ImpACT!on – Youth in Action!, mis toimub 2.-8. maini Hollandis. Koolitusel jagatakse kogemusi aktiivseks kodanikuks olemisest ja pannakse alus uutele programmi Euroopa Noored projektidele. Koolitusele on oodatud 18-30aastased noored, kellel on juba mõned kogemused rahvusvahelises noorsootöös ja kes soovivad läbi viia programmi Euroopa Noored projekti. Koolituse töökeel on inglise keel. Kandideerimistähtaeg 15. märts. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/2959 

# OSALE: Programmi Euroopa Noored projektikliinik 25. veebruaril! Programmi Euroopa Noored doktorid Kaja Ainsalu, Nele Mets, Marit Kannelmäe-Geerts ja Anna Kuzina ootavad vastuvõtule kõiki neid, kes soovivad nõustamist Euroopa Noored alaprogrammides. Vastuvõtt toimub 25. veebruaril kell 10:00-17:00 SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos. Lisainfo ja registreerumine: http://euroopa.noored.ee/node/1611

# OSALE: Veeda suvi USAs! Tallinna YMCA ja International Camp Counselor Program kutsuvad sind osalema programmis \”Work in the USA this summer\”. Tegemist on mittetulundusliku tudengivahetusprogrammiga, mille raames on kõigil noortel (18-30a.) võimalus kolme suvekuu jooksul töötada USA noortelaagrites ja spordiklubides kas kasvatajana, abitöölisena või vetelpäästjana. Loe lisa: http://www.tallinnymca.ee/usalaagrid

# RAHASTAMINE: Karl Suure konkurssi pikendati 14. veebrurini. Noorteauhinnafondis on 10 000 Eurot! Konkursil saavad osaleda noored vanuses 16 kuni 30, kes on seotud projektidega, mis aitavad suurendada Euroopa riikides elavate inimeste üksteisemõistmist. Konkursi tähtaeg on 14. veebruar 2010. Lisainfo: http://www.enl.ee/4990

# RAHASTAMINE: Avanenud on 4. Tarkade otsuste fondi taotlusvoor. Toetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks: a) Arendustegevused strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmiseks (Poliitikate kujundamise ja elluviimise võimekus, poliitikate kujundamise ja elluviimisega seotud organisatsioonide strateegilise planeerimise ja juhtimise võimekus ning organisatsioonide koostöö parandamine). b) Laiapõhjaliste uuringute läbiviimiseks prioriteetsetes valdkondades (Strateegiliste dokumentide ja oluliste otsuste teadmis- ja tõenduspõhisuse suurendamine ning riigi poliitika kujundamiseks vajalike valdkondlike uuringute ja analüüside läbiviimine). Projekte rahastatakse kuni 90% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondist. Eeltaotluste esitamise tähtpäev on 15. märts 2010. Lisainfo: http://www.avalikteenistus.ee/?id=12718

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fondi Noortefond ootab projektiideid 15-29aastastelt ja pakub parimatele toetust. Taotlemiseks ei pea olema ühegi organisatsiooni liige, projekte saab esitada ka üksikisiku või vaba sõpruskonnana. Noortefondi eesmärk on toetada julgeid ja omanäolisi algatusi, mis julgustavad noori kaasa rääkima nende jaoks olulistel teemadel. Oodatakse projekte, mis toetavad avatud ühiskonda, väärtustavad kodanikuaktiivsust ja sallivust ning on sisult ja vormilt uuenduslikud. Toetussummad peaksid üldjuhul jääma vahemikku 2 000 kuni 20 000 krooni. Kogu info taotlusvõimaluste kohta leiate Noortefondi kodulehelt www.oef.org.ee/noortefond

# TÖÖPAKKUMINEEesti Õpilasesinduste Liit otsib oma tegevbüroosse liikmete valdkonna nõunikku, kes suudaks tagada EÕEL liikmete valdkonna arengu ja kindlustaks selle kaudu liikmete võimekuse kooli õpilasesinduses ja EÕEL tegevustes. Tegemist on pidevalt areneva ja uueneva organisatsiooniga, mistõttu on võimalus õppida läbi tegemise ning rakendada uusi meetodeid ning lahendusi. Kandideerimise tähtaeg: 21. veebruar 2010Lisainfo EÕELi kodulehelt!  


3. ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
8. veebruar – ENLi kontoris toimus poliitiliste noorteorganisatsioonide koja koosolek.
9. veebruar – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu poolt korraldataval kodanikuühiskonna aasta tegijate tänuüritusel Riigikogu valges saalis osalesid ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
9. veebruar – Noortekogude visiit Viljandimaale. Osalesidd Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad, ENLi maakondlike noortekogude ja kohaliku tasandi osaluskogude projketijuht Kristo Notton ning ENLi aseesimees ja noortepoliitka juht Liina Männiste.
10. veebruar – ENL kohtub Riigikogu Eesti Keskerakonna fraktsiooniga. Osalevad ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets, juhatuse aseesimees Liina Männiste ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
10. veebruar – ENL kohtub Riigikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooniga. Osalevad ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets, juhatuse aseesimees Liina Männiste ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
10. veebruar – ENL kohtub Eesti Koostöö Koguga. Osalevad juhatuse esimees Ott Heidmets ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
10.veebruar – UNICEF Eesti pilootprojekti \”Süsteemne alus kogukonnapõhiseks varajasele märkamisele ja sekkumisele suunatud tegevuseks: ühistegevuse mudeli väljatöötamine ja katsetamine\” ekspertrühma koosolekul osaleb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
10. veebruar – ENLi juhatuse koosolek algusega kell 17:30. ENLi liikmesorganisatsioonidel on õigus lisada päevakorda ettepanekuid ja punkte andes neist teada sama päeva lõunaks Anni Kullerile (anni@enl.ee).
11. veebruar – Projekti \”Noored dialoogis poliitikutega\” nõupidamisel Poliitikauuringute Keskuses Praxis osaleb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
11. veebruar – Euroopa Komisjoni kohtumisel \”Youth Health Initiative: State of Play and Way Forward\” Brüsselis osaleb ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.

Eelmisel nädalal:
1. veebruar – Kultuuriministeeriumis Lugemisaasta teemalisel kohtumisel osalesid ENLi tegevjuht Anni Kuller ja avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.?
2.-8. veebruar – Sitsiilias toimuval koolitusel \”To pass…or to YouthPass\” osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.
3. veebruar – Sotsiaalministeeriumis toimuval HIV/AIDSi strateegia 2010 – 2012 aasta tegevuskava ennetuse töörühma arutelul osales ENLi esindajana Anne-Liis Kaldoja.?
4. veebruar – ENLi kontoris toimus struktureeritud dialoogi rakendamise töögrupi esimene kohtumine.

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status