/ ENLi teated 234

23. veebruar 2010
ENLi Teated nr 234 

1. UUDISED
2. HUVITAVAT
3. ENLi ETTEVÕTMISED

1. UUDISED

# ENL ja Praxis otsivad vabatahtlikke noorte poliitikaveebi käimatõmbamiseks!
# Kandieeri ENLi avalike suhete töögruppi!
# 10 miljonit gaidi tähistavad nädalavahetusel Heade Mõtete päeva
# ENL ja ENTK kaardistavad sellel nädalal Tartumaa ja Valgamaa noorsootööd

 

# ENL ja Praxis otsivad vabatahtlikke noorte poliitikaveebi käimatõmbamiseks!

Poliitikauuringute Keskus Praxis, Eesti Noorteühenduste Liit ja noortegrupp “Party On Wheels” viivad läbi Vabaühenduste Fondi poolt rahastatavat projekti “Noored dialoogis poliitikutega”, mille eesmärgiks on noorte ja poliitikute vahelise dialoogi arendamine, noorte poliitikast huvitatuse ning poliitikute avaliku vastutavuse suurendamine.

Projekti käigus luuakse poliitiliselt erapooletu veebikeskkond, mis võimaldab eri viisil poliitikute tegevust vaadelda. Veebikeskkond pakub muuhulgas kronoloogilist ülevaadet sellest, missugused on poliitikute seisukohad erinevate poliitikate osas, mida nad oma kõnedes rõhutavad jms.

Noored saavad kandidaatidele küsimusi esitada ning näha poliitikute vastuseid. Poliitikute vaatlus funktsioneerib kollektiivse mäluna ning jälgib, kuidas poliitikud oma strateegialubadusi ellu viivad ning mandaadijärgselt toimivad. Ole osa muutusest ja hakka vabatahtlikuks! Loe lisa siit!   

 

# Kandieeri ENLi avalike suhete töögruppi!  

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kutsus eelmise aasta mais kokku avalike suhete töögrupi, mille liikmeid seoses organisatsioonide juhatuste ja aktivistide vahetumisega me uuendame. 

Avalike suhete töögrupi eesmärk on arendada ENLi liikmetevahelist koostööd, tõsta teadlikkust, vahetada praktikaid ning parandada katusorganisatsiooni ja liikmetevahelist kommunikatsiooni.

Tänavuaastane avalike suhete töögrupp pakub liikmetele ka kvaliteetseid koolitusvõimalusi, kohtumisi suhtekorralduspraktikutega, ajakirjanikega ning võimalust tasuta osaleda septembrisse planeeritaval meediakonverentsil. Kandideerimine kuni 11. märtsini! 

Lisainfot leiab siit! 

 

# 10 miljonit gaidi tähistavad nädalavahetusel Heade Mõtete päeva 

19.-21. veebruaril koguneb Tallinnas üle 100 gaidi, et ühes 10 miljoni gaidisõbraga üle maailma tähistada Heade Mõtete päeva. Üle Eesti erinevaist paigust Lasnamäe Üldgümnaasiumisse kokku tulnud gaidid peavad meeles vähemate võimalustega noori üle maailma, peavad väärtuste oksjonit, matkavad ja osalevad gaidide muusikali peaproovis.

Heade Mõtete päev on ühtlasi maailma gaidluse 100. sünnipäeva tähistamise avaüritus. Loe lisa EestiGaidide Liidu kodulehelt! 

 

# ENL ja ENTK kaardistavad sellel nädalal Tartumaa ja Valgamaa noorsootööd 

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) ja Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) külastavad maakondlike noortekogude projekti raames kõiki Eesti maakondi.

Käesoleval nädalal külastatakse Tartumaad ja Valgamaad, mille raames kohtutakse maavanematega, noorsootöötajatega, linnapeadega, külastatakse noortekeskusi ning jälgitakse head tava, et kohtumistel osalevad ka kohalike maakondlike noortekogude esindajad.  

Kohtumiste eesmärgiks on soodustada kohalike omavalitsuste ja maakondlike noortekogude ning kohaliku tasandi noorte osaluskogude omavahelist koostööd. 25. ja 26. veebruaril toimuvad kohtumised on viimased maakondlikud visiidid, sest ENL ja ENTK on juba külastanud kõiki teisi maakondasid. 

Vaata kohtumiste päevakava siit! 

 

2. HUVITAVAT

# OSALE: Programmi Euroopa Noored projektikliinik 25. veebruaril. Programmi Euroopa Noored doktorid Kaja Ainsalu, Nele Mets, Marit Kannelmäe-Geerts ja Anna Kuzina ootavad vastuvõtule kõiki neid, kes soovivad nõustamist Euroopa Noored alaprogrammides. Vastuvõtt toimub 25. veebruaril kell 10:99-17:00 SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/1611

# OSALE: Kandideeri rahvusvahelisele koolitusele ImpACT!on – Youth in Action!, mis toimub 2.-8. maini Hollandis. Koolitusel jagatakse kogemusi aktiivseks kodanikuks olemisest ja pannakse alus uutele programmi Euroopa Noored projektidele. Koolitusele on oodatud 18-30aastased noored, kellel on juba mõned kogemused rahvusvahelises noorsootöös ja kes soovivad läbi viia programmi Euroopa Noored projekti. Koolituse töökeel on inglise keel. Kandideerimistähtaeg 15. märts. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/2959 

# OSALE: Eesti Filmiamatööride Liit kutsub üles osalema Eesti Vabariigi 45. harrastusfilmide festivalil. Tutvu festivali osalustingimustega Eesti Filmiamatööride Liidu kodulehel http://efi.planet.ee

# KONKURSS: Osale Euroopa vabatahtliku teenistuse lugude konkursil! Seoses Euroopa vabatahtliku teenistuse 10. juubeliga Eestis otsib SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo EVS vabatahtlike kogemusi, et need raamatusse koguda. Kui oled endine EVS vabatahtlik, on see konkurss just Sulle! Tähtaeg 1. märts. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/?q=node/2990

# OSALE: Mitteformaalne hommikusöök 4. märtsil Tartus. Avasta mitteformaalse õppimise retsept ja napsa inspiratsiooni õppimiseks. Hommikusöök annab ideid, kuidas teha õppimine enda ja ka teiste noorte jaoks põnevaks ja spontaanseks. Köögielu tõmbab käima loovustreener Harald Lepisk. Lisainfo:http://www.mitteformaalne.ee/index.php?id=1375

# OSALE: Bioneeriks saab veel nädal aega! MTÜ Ökomeedia ootab veel nädal aega avaldusi vabatahtlikuks bioneeriks soovijatelt. Vabaühenduste Fondi toetatud algatus edendab säästvat eluviisi, inimeste ühiskondlikku aktiivsust ja kodaniku-ajakirjandust. Loe bioneerlusest! 

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored eeltähtaeg on 10. märtsil. Programmi järgmise taotlustähtaja, 1. veebruari, prioriteediks on keskkonnateadlikkuse tõstmine ja maailmahariduse edendamine. Kõikide projektide osas on võimalik saada individuaalset nõustamist, esitades projektitaotlus elektrooniliselt 10. jaanuariks vastava alaprogrammi konsultandile. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fondi Noortefond tegi taotlejate elu mugavamaks! Noortefondilesaab nüüd taotlusi esitada eesti keeles ning otsuseid teeb rahvusvahelise komisjoni asemel Eesti ekspertkogu. See tähendab, et vastused saabuvad juba kuu-pooleteise jooksul. Kogu info on kättesaadav Noorteinfo kodulehel http://www.oef.org/noortefond

# RAHASTAMINE: Avanenud on 4. Tarkade otsuste fondi taotlusvoor. Toetust saab taotleda järgmisteks tegevusteks: a) Arendustegevused strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmiseks (poliitikate kujundamine ja elluviimise võimekus, poliitikate kujundamise ja elluviimisega seotud organisatsioonide strateegilise planeerimise ja juhtimise võimekus ning organisatsioonide koostöö parandamine). b) Laiapõhjaliste uuringute läbiviimiseks prioriteetsetes valdkondades (strateegiliste dokumentide ja oluliste otsuste teadmis- ja tõenduspõhisuse suurendamine ning riigi poliitika kujundamiseks vajalike valdkondlike uuringute ja analüüside läbiviimine). Projekti rahastatakse kuni 90 % ulatuses Euroopa Sotsiaalfondist. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2010.Lisainfo: http://www.avalikteenistus.ee/?id=12718 

# TÖÖPAKKUMINE: ENL otsib oma meeskonda vabatahtlikku projektijuhti, kelle ülesandeks on noorsootöö rahastamise hea tava väljatöötamine koostöös ENLi partneritega (noortevaldkonna katusorganisatsioonid, riik, kohalikud omavalitsused). Ülesanded hõlmavad endas partnerite ja ekspertidega koosolekute ja kohtumiste korraldamist/läbiviimist ning konsultatsioonide tulemusel valmima hea tava lõppversiooni vormistamist. Kandideerimiseks saata enda lühike enesetutvustus ja motivatsioonikiri hiljemalt 26. veebruariks 2010 aadressile martti@enl.ee. Samalt e-postiaadressilt ka lisainfo kandideerimise kohta. Loe lähemalt!

 

3. ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

22. veebruar – Riigikogu kultuurikomisjoni istungil osalesid ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
22. veebruar – ENLi kontoris toimus ENLi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna vaheline kohtumine.
22. veebruar – ENLi kontoris toimus ENLi juhatuse koosolek
23. veebruar – Haridus- ja Teadusministeeriumis toimuval riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” nõukogu koosolekul osales ENLi juhatuse liige Ulrika Hurt.
25. veebruar –  Eesti Noorsoo Instituudi poolt korraldataval koolitusseminaril “Mis on teadmine? Kus paiknevad noortevaldkonna teadmised?” osalevad ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ja assistent Kerlin Remmel.
26. veebruar – Eesti Noorsoo Instituudi poolt korraldataval koolitusseminaril “Mis on teadmine? Kus paiknevad noortevaldkonna teadmised?” osalevad ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ja assistent Kerlin Remmel.
25.-26. veebruar – toimuvad noortekogude maakondlikud visiidid Tartu- ja Valgamaale. Osalevad ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets, tegevjuht Anni Kuller, noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton, vabatahtlik ning endine aseesimees Jaan Urb ning Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad.

Eelmisel nädalal:

6. veebruar – E3 kohtumisel Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu vahel osales ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets.
17. veebruar – ENLi juhatuse koosolek ENLi kontoris.
17. veebruar – ENLi esindaja osales Haridus- ja Teadusministeeriumis toimuval noorteühingute registri alusdokumentide läbivaatamise komisjoni koosolekul.
19. veebruar – Eesti Noorsootöö Keskuse poolt korraldataval noorsootöötajate tunnustamise ja kutse väärtustamise arutelu koosolekul Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status