/ ENLi teated 237

ENLi Teated 237
16. märts 2010

1. UUDISED
2. HUVITAVAT
3. ENLi ETTEVÕTMISED

\"\"

UUDISED


# ENLi kodulehel kasulikku rubriigis uued väärt nipid ja viited

ENL on kogunud oma kodulehele noorteühendusele vajalikku infot ja lisanud sinna mitmeid uusi abimaterjale.

\”Kasulikku\” rubriigi alt leiab täiendusi nii säästva noorteühenduse teemadel kui ka rahastamisvõimaluste valdkonnas. Säästva noorteühenduse töögrupp käib aktiivselt koos ja lisab jõudumööda uusi materjale: näiteks leiate sealt nüüd lingi oma organisatsiooni ökoloogilise jalajälje arvutamise abivahendi juurde. Ka varasemalt olid kättesaadavad juhised, kuidas anda oma igapäevane panus ühise keskkonna säästmiseks. Nüüd on lisaks võimalik tutvuda ENLi jaoks välja töötatud rakenduskavaga, mis lisab juhistele kindlad tegevused ja võimalikud tulemuste mõõtmisviisid.

Raha mängib elus palju rolli ja ka seda osa on mõistlik uurida – uuenenud on \”Abimees rahastusvõimalusi otsivale noorteühendusele\”. Kui otsite oma projektiideele rahastajat, siis vaadake kindlasti abimehes pakutud võimalusi! http://www.enl.ee/et/kasulikku

 

# Luuleta, kui sulle läheb korda!

Noored Sotsiaaldemokraadid kuulutasid välja Emakeelepäeva tähistamiseks luulekonkursi \”Mulle läheb korda!\”. Luuletused võivad olla autorile sobivas stiilis (vemmalvärss, vabavärss, haiku, jne) ning teemal, mis autorile tõepoolest korda läheb. Olgu see siis vabadusiha, peresuhted või lausa mõni ühiskonnakriitiline teema. Konkursi eesmärk on väärtustada eesti keelt, innustada noori oma keelt ja meelt loovamalt rakendama ning julgustada noori mõtlema teemadele, mis on neile tähtsad.

Konkursil osalejate vahel loositakse välja Rahva Raamatu kinkekaart väärtuses 500 krooni. Luuletusi saab saata 26. märtsini aadressile noorsots@noorsots.ee, aga lisada ka blogisse luulekonkurss.wordpress.com. Juurde märkida märgusõna \”Luulekonkurss\” (postituse, kommentaari või kirja pealkirja puhul). Ära unusta kirjale või postitusele lisada oma kontaktandmeid (nimi, e-mail, telefon).

Luuletused lisatakse blogisse kõigile tutvumiseks. Kui on soov jätta töö internetis avaldamata, osutage sellele eraldi tähelepanu.

Loovat lähenemist!

 

# Euroopa vabatahtlikus teenistuses on osalenud peamiselt neiud

Euroopa vabatahtlikus teenistuses on osalenud 475 Eesti noort. Euroopa vabatahtliku teenistuse konsultandi Marika Matvejeva sõnul soovivad vabatahtlikena tegutseda ülekaalukalt neiud vanuses 18-25.

\”Enim vabatahtlikke on käinud Prantsusmaal ja Saksamaal, kuid aina rohkem soovivad eesti noored oma panust anda Ladina-Ameerika, Aasia ja Aafrika kogukondade arendamisse. Kõige rohkem teenistusi tehakse noorsoo- ja sotsiaaltöö valdkonnas, populaarsust koguvad ka keskkonna- ja kultuuriprojektid\”, iseloomustas Matvejeva. Loe veel!

 

# Avalike suhete töögruppi kandideerimist pikendati 30. märtsini!

Eesti Noorteühenduste Liit pikendas võimalust kandideerida avalike suhete töögruppi kuni 30. märtsini. Avalike suhete töögrupi eesmärk on arendada ENLi liikmete omavahelist koostööd, tõsta teadlikkust, vahetada praktikaid ning parandada organisatsiooni ja liikmetevahelist kommunikatsiooni.

Tänavuaastane avalike suhete töögrupp pakub liikmetele ka kvaliteetseid koolitusvõimalusi, kohtumisi suhtekorralduspraktikutega, ajakirjanikega ning võimalust tasuta osaleda septembrisse planeeritaval meediakonverentsil.

Loe lisa!

 

# Esmakordselt saab Eestis taotleda noorsootöötaja kutset

Eestis on ligikaudu 5000 noorsootöötajat ning kutse saamine suurendaks nende konkurentsivõimet rahvusvahelisel tööturul. Samuti aitaks kutse saamine tööandjale tõestada, et noorsootöötaja oskused vastavad nõutud tasemele.

Noorsootöötaja kutse andmist korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi alla kuuluv Eesti Noorsootöö Keskus. Keskuse direktori Edgar Šlümmeri sõnul on noorsootöötajatele kutse andmine oluline selle kutse väärtustamiseks ja esiletõstmiseks ühiskonnas. Hetkel madalaima kvalifikatsiooni taotlemiseks on nõutav keskharidus, erialane töökogemus vähemalt kolm aastat ja erialane koolitus 120 tunni ulatuses.

Noorsootöötaja kõrgeima kvalifikatsiooni taotlemiseks on vajalik magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus, erialane töökogemus vähemalt viis aastat, erialane täiendkoolitus 160 tunni ulatuses viimase viie aasta jooksul, avalikud esinemised konverentsidel, seminaridel või koolitustel ning avaldatud artiklid noorsootöö või noortepoliitika valdkonnas. Allikas: Postimees


\"\"

HUVITAVAT


# OSALE: 24. märtsil toimub Tallinnas Õpetajate Majas karjäärikonverents Väärt Nõu. Konverents kestab kell 10:00-16:30 ning osalemine on tasuta. Ühiskondlikud muutused toovad kaasa olukorra, kus inimesed peavad oma haridus- ja tööalaseid valikuid ümber hindama ja otsuseid tegema. Üheks võimaluseks inimeste toetamisel on karjääriteenuste osutamine ja arendamine koostöös mitmete asutustega. Konverentsil käsitletakse karjääriteenuste rolli ühiskonnas ja erinevate osapoolte rolli karjääriteenuste kättesaadavuse soodustamisel nii Eestis kui välismaal. Konverentsile on oodatud haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid, sh volikogude hariduskomisjonide esimehed, vallavanemad, linnapead, haridusjuhid, koolidirektorid ja teised huvitatud osapooled. Konverentsi korraldab SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus koostöös karjääriteenuste koostöökogusse kuuluvate organisatsioonidega. Konverents toimub Euroopa Sotsiaalfondi programmist \”Karjääriteenuste süsteemi arendamine\”. Konverentsile saad registreerida siin! Lisainfo: Kristi Koort, kristi.koort@innove.ee, 6998 517     

# OSALE: \”Come along!\” ootab Eesti noori osalema Lätis 14. korda toimuval festivalil \”Come along!\”. Festival julgustab puuetega, varjupaikades ning raskes sotsiaalses olukorras elavaid alla 18aastaseid noori esinema laulu, tantsu, näidendite ja luuletustega ning esitama töid kunstinäitusele. Lisaks toredale esinemiskogemusele annab festival võimaluse leida sõpru teistest riikidest. Lisainfo: info@festivalufonds.lv ning festivali kodulhelt!

# OSALE: 23. märtsil toimub Tartus Maailmafilmi festivali raames noorte erilinastus \”Umoya, küla, kuhu mehi ei lubata\”. Filmile järgneb diskussioon autoriga. Sissepääs prii! Kolmapäeval ja neljapäeval (24. ja 25. märts) toimub ka töötuba \”Dokfilm kui objektiivne reaalsus?\”, mida juhendab dokumentalist ja antropoloog Martin Gruber Saksamaalt. Töötuppa registreerimine: http://www.worldfilm.ee/dfk

# OSALE: Oskusliku abistaja arenguprogramm toimub 26.-27. märtsil Tõstamaal ja 9. aprillil. Programmi läbinud noorsootöötajad mõistavad paremini noorte psühholoogiat ja raskusi ning endi võimalusi abistajana tegutseda. Kandideerimistähtaeg 17. märts. Lisainfo.

# OSALE: \”Mitmekesisus noorsootöös – Andeks, kas siin on veel ruumi?!\” toimub 15.-17. aprillil Paides. Eesti ja vene keeles toimuval noorsootöötajate koolitusel keskendutakse erinevate noorte ja noortegruppide kaasamise võimalustele noorsootöös. Mõtiskletakse mitmekesisuse kui väärtuse üle ja püütakse leida vastuseid, mida kaasav noorsootöö võiks ning peaks tähendama. Kandideerimistähtaeg 29. märts. Lisainfo.

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fondi Noortefond ootab projektiideid 15-29aastastelt ja pakub parimatele toetust. Taotlemiseks ei pea olema ühegi organisatsiooni liige, projekte saab esitada üksikisikuna või vaba sõpruskonnana. Noortefondi eesmärk on toetada julgeid ja omanäolisi algatusi, mis julgustavad noori jaasa rääkima nende jaoks olulistel teemadel. Oodatakse projekte, mis toetavad avatud ühiskonda, väärtustavad kodanikuaktiivsust ja sallivust ning on sisult ja vormilt uuenduslikud. Toetussummad peaksid üldjuhul jääma vahemikku 2000 kuni 20 000 krooni. Avatud Eesti Fond tegi nüüdsest ka taotlejate elu mugavamaks! Noortefondile saab nüüd taotlusi esitada eesti keeles ning otsuseid teeb rahvusvahelise komisjoni asemel Eesti ekspertkogu. See tähendab, et vastused saabuvad juba kuu-pooleteise jooksul. Kogu info taotlusvõimaluste kohta leiabNoortefondi kodulehelt.

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fond aitab majandusraskustes olevaid vabaühendusi. Oodatud on kahte liiki taotlused: 1) Sotsiaalse suunitlusega projektid, mis toetavad ühiskonnagruppe, keda majanduskriis on kõige teravamalt puudutanud ning aitavad vastavatel ühendustel kohaneda muutunud oludega. Eelistatud on projektid keerulise sotsiaal-majandusliku olukorraga piirkondadest. 2) Uuenduslikud algatused, mis edendavad avatud ühiskonna põhiväärtusi, vastandudes majanduskriisis võimenduvatele avatud ühiskonna seisukohalt negatiivsetele ühiskondlikele ilmingutele (näiteks populismi ja demagoogia levik, demokraatia kitsendamise katsed, sallimatus). Täpsema info ja taotlusvormid leiab kriisifondi kodulehelt.

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg 1. aprillil. Seekord on prioriteediksnoorte tööhõive. Kaasake oma projektidesse töötuid noori või aidake noortel projektides osaledes omandada tööturul vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi. Lisainfo.

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
18. märts – Eesti Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis toimuval aruteluseminaril \”Kuidas kasvatada kodanikuühiskonna virtuaalset kapitali?\” esineb ettekandega \”Noored ja noorsootöö netidžunglis\” ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar ning osaleb assistent Kerlin Remmel.
20.-21. märts – Tallink Ekspress hotellis toimub maakondlike ja kohaliku tasandi noorte osaluskogude kevadseminar.

Eelmisel nädalal:
8. märts – Väike Maarja Vallavolikogu Hariduskomisjonis käis noorte volikogude tööd ja asutamist tutvustamas ENLi tegevjuht Anni Kuller.? 
9. märts – Riigikogus toimunud Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsiooni kuulamisel osalesid ENLi juhatuse esimees Ott Heidmets ja noortepoliitika spetsialsit Martti Martinson. 
10. märts – ENLi juhatuse koosolek ENLi kontoris (Estonia pst 5a, V korrus). 
11. märts – Tallinna Noorsootöö Foorumil osalesid ENLi tegevjuht ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status