/ ENLi Teated 238

23. märts 2010
ENLi Teated nr 238

UUDISED

# E3: Noored kutsuvad süütama küünlaid küüditatute mälestuseks

Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Üliõpilaskondade Liit (E3) kutsuvad vabadust väärtustavaid noori neljapäeval, 25. märtsil kell 18 Tallinna Vabaduse väljakule, et mälestada 1949. aasta märtsiküüditamise ohvreid.

Neljapäeval möödub 61 aastat ühest Nõukogude võimu massilisemast repressioonist, millega küüditati üle 20 000 eestlase Siberisse. Meenutamaks seda kurba sündmust ning mälestamaks märtsiküüditamise tõttu kannatanuid, kutsuvad liidud süütama küünlaid Vabaduse väljakul.

Loe lisa!

# Homme on põhjust Postimeest lugeda!

Homme, 24. märtsil, on põhjust Postimeest lugeda, sest lehe vahel ilmub juba kolmandat korda noortele mõeldud erileht “Noor Tegija”.

Seekordne number levib Harjumaa piireis ning väljaandes on Tallinna Spordi-ja Noorsooametiga koostöös eraldi lehekülg pühendatud ka noorteühenduste tegemistele. Rubriigis “noorteühendused fookuses” saab lugeda intervjuud tuntud ajakirjaniku Urmas Vainoga, kes räägib oma tegevusest noorteühenduses ELO ning sellest, kuidas noorteühendused andsid talle julgust oma arvamus välja öelda.

Lisaks saab lugeda ka põnevaid uudiseid ja kogemusi kultuuridevahelise suhtluse teemal AEGEE-Tallinnalt, Eesti Skautide Ühingult ja MTÜ Põlvkonnalt. 

 

# Löö kaasa projektis “Noored dialoogis poliitikutega”! 

Poliitikauuringute Keskus Praxis, ENL ja noortegrupp “Party On Wheels” viivad läbi Vabaühenduste Fondi poolt rahastatavat projekti “Noored dialoogis poliitikutega”.

Projekti käigus luuakse poliitiliselt erapooletu veebikeskkond, mis võimaldab eri viisil poliitikute tegevust vaadelda. Veebikeskkond pakub muuhulgas kronoloogilist ülevaadet sellest, missugused on poliitikute seisukohad erinevate poliitikate osas, mida nad oma kõnedes rõhutavad jms.

Projekt vajab vabatahtlikke, kes aitaksid ühiselt noortesõbralikku veebikeskkonda välja töötada, koguda infot poliitikute tegevuste kohta ja teavitada teisi noori veebikeskkonnast.

Juba 5. aprillil toimub arutelukohtumine, kus kuuleb kõigest lähemalt ning saab end teemaga kurssi viia. Huvilistel tuleks endast kiirelt märku anda ENLi noortepoliitika spetsialistile Martti Martinsonile (martti@enl.ee või tel: 56151626)! Martti vastab meeleldi ka kõikidele teistele pakilistele küsimustele. Loe lisa ka siit!

 

# Avalike suhete töögruppi kandideerimist pikendati 30. märtsini! 

Eesti Noorteühenduste Liit pikendas võimalust kandideerida avalike suhete töögruppi kuni 30. märtsini. Avalike suhete töögrupi eesmärk on arendada ENLi liikmetevahelist koostööd, tõsta teadlikkust, vahetada praktikaid ning parandada katusorganisatsiooni ja liikmetevahelist kommunikatsiooni. Tänavuaastane avalike suhete töögrupp pakub liikmetele ka kvaliteetseid koolitusvõimalusi, kohtumisi suhtekorralduspraktikutega, ajakirjanikega ning võimalust tasuta osaleda septembrisse planeeritaval meediakonverentsil. Loe lisa!

 

# Gaidid tähistasid gaidluse 90ndat aastapäeva 

21. märtsil kandsid gaidid üle Eesti igapäevaste tegemiste juures gaidivormi, et tutvustada vormi ja gaidide tegevust ning tähistada Eesti gaidluse 90. sünnipäeva.

Vormipäeva tähistati tänavu esimest korda, kuid gaidid tahavad sellest kujundada iga-aastase kõiki Eesti gaide ühendava traditsiooni. Vormipäeva hakatakse tähistama kaks korda aastas: 21. märtsil ja 20. septembril, mis on gaidlikud tähtpäevad. 21. märtsil 1920 loodi Tallinna Gaidide Malev ja 20. septembril tähistatakse vormi kandmisega gaidide kauaaegse juhi Eleanore Hünersoni sünnipäeva. Loe veel!  

 

HUVITAVAT

 

# OSALE: Kodulehe koostamise ja arendamise koolitusel 9. aprillil Tartus Põllumeeste Liidu õppeklassis?Jalaka 48 (II korrusel) ?algusega kell 11:00. Koolituse teemad: kodulehe valmistamine ja nähtavaks tegemine internetis algusest lõpuni. Võimalusel paluvad korraldajad oma arvuti kaasa võtta. Osalustasu 300 EEK.Registreerimine: http://www.elitec.ee/koolitused

# OSALE: Vasta küsitlusele noorteportaali loomise ja vajalikkuse kohta! Küsitluse eesmärk on saada teada, mida noored arvavad ideest luua keskkond vaba aja ja enesetäiendamise võimaluste kohta ning kuidas noorteni üldse hetkel info jõuab ja kas antud küsimus üldse on noorte seas probleemiks! Küsitluse leiab siit!

# OSALE: Koolitus “Mitmekesisus noorsootöös – Andeks, kas siin on veel ruumi?!” toimub 15.-17. aprillil Paides. Eesti ja vene keeles toimuval noorsootöötajate koolitusel keskendutakse erinevate noorte ja noortegruppide kaasamise võimalustele noorsootöös. Mõtiskletakse mitmekesisuse kui väärtuse üle ja püütakse leida vastuseid, mida kaasav noorsootöö võiks ning peaks tähendama. Kandideerimistähtaeg 29. märts. Lisainfo.

# RAHASTAMINEKandideeri noorte demokraatia auhinnale! “Bonni Rahvusvahelise Demokraatia Auhinna” raames antakse ühe kategooriana välja noorte demokraatia auhind, millele saavad kandideerida projektid, mis on kaasa aidanud demokraatia arengule ja noorte osalusele väljapaistval moel. Kandideerida saavad projektid, mis on läbi viidud 14-27aastaste noorte poolt või on selles vanuses noored olnud projekti sihtrühm. Projekti hindab 15 noorest koosnev žürii. Auhinna suurus on 3000 Eurot. Taotluse esitamise tähaeg on 15. aprill 2010. Lisainformatsioon ja kandideerimisvorm.

# RAHASTAMINE: Välisministeerium kutsub osalema 2010. aasta arengukoostööprojektide avatud taotlusvoorus. Lisainfo: http://www.vm.ee/?q=et/node/9014#vormid

# RAHASTAMINEKuni 1. aprillini 2010 a. kestab Eesti Noorsootöö Keskuse konkurss projektlaagrite ja töömalevate rahastamiseks. Projektilaager on laager, mille ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 päeva ja mis tegutseb aastas mitte üle 60 päeva. Õpilasmaleva programmi sihtgrupiks on 13-26aastased noored, õpilasmalevate korraldajad ja läbiviijad. Projektilaagrite ning töömalevate tegevust toetab Hasartmängumaksu Nõukogu: http://hmn.riik.ee. Lisainfo projektilaagrite rahastamiseks: http://www.entk.ee/laagrid. Lisainfo õpilasmalevate rahastamiseks: www.entk.ee/.

# RAHASTAMINE: Euroopa Komisjoni konkursikutse: Koostöö teiste maailma riikidega. Programmi Euroopa Noored raames välja kuulutatud konkursiga toetatakse projekte, millega edendatakse noortevaldkonna koostööd Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide ning teiste maailma riikide vahel. Taotluste esitamisetähtaeg 17. mai. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/?q=node/3012

# RAHASTAMINE: Projektikonkurss “Kultuurierinevuste mõistmine ja sallivus noorsootöös”. Konkursi eesmärk on toetada noorteühenduste tegevusi, mis käsitlevad kultuurierinevuste mõistmist ja erinevast kodakondsusest noorte kaasamist koostöötegevustesse. Projektikonkursi sihtrühmaks on Euroopa Liidu kodakondsusega noored, eelkõige Eesti kodanikud ning Euroopa Kolmandate Riikide Kodanikud ja kodakondsuseta noored. Konkursi raames toetatakse noorte koolitusi, koostöötegevusi ja noorsootöö alase infomaterjali koostamist ja väljaandmist. Konkursil saavad koostöötegevustele toetust taotleda noorteühendused, noorteorganisatsioonid, noortekeskused ning noorte nõustamis- ja infokeskused. Taotluste esitamise tähtaeg: 6. aprill 2010 kell 16.00Lisainformatsiooni ja konkursi dokumendid leiab siit!

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fondi Noortefond ootab projektiideid 15-29aastastelt ja pakub parimatele toetust. Taotlemiseks ei pea olema ühegi organisatsiooni liige, projekte saab esitada üksikisikuna või vaba sõpruskonnana. Noortefondi eesmärk on toetada julgeid ja omanäolisi algatusi, mis julgustavad noori jaasa rääkima nende jaoks olulistel teemadel. Oodatakse projekte, mis toetavad avatud ühiskonda, väärtustavad kodanikuaktiivsust ja sallivust ning on sisult ja vormilt uuenduslikud. Toetussummad peaksid üldjuhul jääma vahemikku 2000 kuni 20 000 krooni. Avatud Eesti Fond tegi nüüdsest ka taotlejate elu mugavamaks! Noortefondile saab nüüd taotlusi esitada eesti keeles ning otsuseid teeb rahvusvahelise komisjoni asemel Eesti ekspertkogu. See tähendab, et vastused saabuvad juba kuu-pooleteise jooksul. Kogu info taotlusvõimaluste kohta leiab Noortefondi kodulehelt: http://www.oef.org.ee/noortefond

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg 1. aprillil. Seekord on prioriteediks noorte tööhõive. Kaasake oma projektidesse töötuid noori või aidake noortel projektides osaledes omandada tööturul vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/?q=node/3012

# PÕNEV PRAKTIKAKOHT: Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) pakub praktikakohta sotsiaalteaduste (või sellest valdkonnast huvitatud) üliõpilastele. Praktikandi ülesandeks on ENLi partnerite (noortevaldkonna katusorganisatsioonid, riik, kohalikud omavalitsused) ja spetsialistide abiganoorsootöö rahastamise hea tava koostamine. Praktikandi valikul eelistame noorsootööd, avalikku haldust või riigiteaduseid õppivaid üliõpilasi. Kandideerimiseks saata lühike enesetutvustus hiljemalt 7. aprilliks 2010 aadressile pille-riin@enl.ee. Lisainfot saab ENLi juhatuse liikme Pille-Riin Raudsepa käest (samal meiliaadressil). Pikem praktika kirjeldus.

 

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
22. märts – Eesti Rahvusraamatukogus toimunud Eesti Inimarengu aruanne 2009 esitlusel osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.
24. märts – Õpetajate Majas toimuval Karjäärikonverentsil Väärt Nõu osaleb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
24. märts – ENLi juhatuse koosolek ENLi kontoris (Estonia pst 5a, V korrus) algusega kell 17:30. ENLi liikmetel on õigus teha juhatuse päevakorda ettepanekuid esitades need sama päeva lõunaks ENLi tegevjuht Anni Kullerile e-maili teel anni@enl.ee
26. märts – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu korraldataval argumenteerimise teemalises kevadkoolis osaleb ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar. 

Eelmisel nädalal:
18. märts – Eesti Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis toimunud aruteluseminaril “Kuidas kasvatada kodanikuühiskonna virtuaalset kapitali?” esines ettekandega “Noored ja noorsootöö netidžunglis” ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar ning kuulajana osales assistent Kerlin Remmel. Loe aruteluseminari kokkuvõtet: http://bit.ly/9t0OeL. 
20.-21. märts – Tallink Ekspress hotellis toimus maakondlike ja kohaliku tasandi noorte osaluskogude kevadseminar. 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status