/ ENLi Teated 240

 

6. aprill 2010
ENLi Teated nr 240

\"\"

UUDISED

# Neljapäeval võõrustab ENL Nordic Baltic Contact Meeting kohtumist

Käesoleva nädala neljapäeval, 8. aprillil, saabuvad Tallinnasse Eesti Noorteühenduste Liidu kutsel Soome, Läti, Leedu, Rootsi, Norra, Taani ja Islandi noorteühenduste katusorganisatsioonid.

Kohtumise eesmärk on iga-aastaselt enne Euroopa Noortefoorumi liikmete nõukogu (COMEM) kohtumist tuua Balti regiooni noorteühenduste katusorganisatsioonid kokku, et arutada võimalikke koostööprojekte regiooni tasandil. Taolisi kohtumisi on korraldatud alates 2007. aastast, Eestis toimub kohtumine esmakordselt.

Kohtumisel osalevad tegevjuhid ja esimehed ning võrgustik võtab vastu ka poliitilisi seisukohti, teeb ettepanekuid ning analüüsib Euroopa Noortefoorumi tööd. 

 

# ENL alustas koostööd Reval Spordiga

Eesti Noorteühenduste Liit alustas koostööd Reval Spordiga, et propageerida noorte seas aktiivset ja tervislikku eluviisi ning pöörata rohkem tähelepanu ENLi töötajate tervisele.

Reval Sport pakub ENLi töötajatele soodustusega fitness paketti, osaleb ENLi üritustel ja aitab meie sündmusi muuta sportlikumaks ning meeleolukamaks. ENLi töötajad hakkavad peagi blogis ka oma kogemusi ja mõtteid jagama, mida saate blogi vahendusel jälgida ka teie!

Reval Spordist saab lugeda spordiklubi kodulehel: www.revalsport.ee

 

# Paku ideid vabatahtliku aasta tegevusteks!

Euroopa Liidu Nõukogu on otsustanud nimetada 2011. aasta Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks. Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus (VTA) korjab ideid selle kohta, mida Eestis võiks Euroopa vabatahtliku tegevuse aastal teha.

VTA ootab organisatsioonide ja noorte ideid, mis edastatakse Siseministeeriumile, kes on vabatahtliku tegevuse aasta koordinaator Eestis ja koostab aasta tegevuskava. Väljavalitud ideede autoritega võetakse ühendust, et ideede elluviimine läbi arutada. 

Võimaluse ja soovi korral saavad autorid idee elluviimisel osaleda või oma idee ise ellu viia. Oma idee saab sisestada siin! Ideid saab sisestada 18. aprillini ning ideede autorite vahel loositakse välja ka Raimo Ülavere juhtimisteemaline raamat \”Tagasi mängu\”.

 

# Täna algasid multikultuursed orienteerumismängud Tallinna vanalinnas

6. ja 8. aprillil koguneb ligikaudu 80 noort Tallinnasse järjekordsetele orienteerumismängudele \”Tallinn – meie pealinn\”. Esindatud on Lihula, Narva, Sillamäe ja Valga koolid, osalevad nii eesti- kui ka vene õppekeelega koolide õpilased. Mängude käigus tutvuvad erinevat emakeelt kõnelevad noored Tallinna vaatamisväärsustega, saavad uusi kontakte eakaaslastega, teevad üheskoos läbi orienteerumismängu, nuputavad ja arutavad.

Loe lisa!

 

# Programm Euroopa Noored toetas noorteprojekte üle 7,5 krooniga

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai esimeses taotlusvoorus toetust 34 Eesti noorteprojekti. Toetati 13 rahvusvahelist noortevahetust, seitset noortealgatust, Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 22 vabatahtlikku ning kolm Eesti noort lähevad vabatahtlikuks Gruusiasse ja Armeeniasse. Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel viiakse ellu kolm koolitustegevuse ja võrgustikuprojekti. Noorteseminaride alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati kolme projekti.

Eesti Noorteühenduste Liit viib läbi noortekonsultatsiooni, et uurida välja Eesti noorte arvamus Euroopa noorsootöö ja noorte osaluse kohta. 

Loe lisa!

 

\"\"

HUVITAVAT

# OSALE: Koolitus \”Aktiivõppe meetodid noorsootöös: Õppimine ei saa olla igav!\” toimub 29. aprillil-1. mail Viljandimaal. Noorsootöötajatele suunatud koolitusel arutatakse, millised on aktiivõppe põhilised elemendid, miks õppija aktiivsus teeb õppimise efektiivseks, mänguliseks ja atraktiivseks ning kuidas aktiivõppe meetodeid kasutada. Kandideerimise tähtaeg 15. aprill. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3084

# OSALE: Koolitus \”Karjäärinõustamine noorsootöös\” toimub 19.-21. mail Pärnus. Noorsootöötajatele suunatud koolitusel otsitakse vastuseid küsimustele kuidas aidata noorel inimesel õppida  tundma oma väärtusi ja võimalusi, toetada teda otsuste tegemisel ning püüdlemisel eesmärgi realiseerimise poole. Kandideerimise tähtaeg 29. aprill. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3085

# OSALE: Programmi Euroopa Noored projektikliinik 27. aprillil. Programmidoktorid Daniel Soomer, Nele Mets, Marika Matvejeva ja Anna Kuzina ootavad vastuvõtule kõiki neid, kes soovivad nõustamist oma projektiideele. Lisaks toimub infoseminar noortealgatustest huvitatutele. Lisainfo: projektide osas on võimalik saada individuaalset nõustamist, esitades projektitaotlus elektrooniliselt 10. jaanuariks vastava alaprogrammi konsultandile. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/2987

# OSALE: Maailmakuulsa sõnamängu SCRABBLE koolinoorte I meistrivõistlused Tallinnas Rocca al Mare kooli saalis 10. aprillil algusega kell 11.00 (Vabaõhumuuseumi tee 8). Osalema oodatakse kõiki neid, kes omavad SCRABBLE\’s kogemust. Registreerumine kuni 8. aprillini kuni kell 10:00 aadressil markko.mattus@ramkool.edu.ee. Palume märkida osaleja vanus, kool ja kontaktandmed. Samalt mailiaadressilt saab ka lisainfot. Lisainfo: http://www.viisvaala.ee/images/files/scrabble10aprill.pdf

# OSALE: \”Vaata ja muuda\” DFK kutsub noori üles osalema sotsiaalreklaami stsenaariumi konkursil \”OLE(D) SALLIV?!\”. Olenemata sellest, et \”teistsuguse\” hindamine on muutunud hinnaliseks väärtuseks, elame endiselt ühiskonnas, kus vihkamine, tõrjutus, negatiivsed eelarvamused ja rassism vohavad ning maailmavaate, religiooni, rassi ja kultuuri põhine diskrimineerimine leiab aset isegi avalikult! Oodatud on noorte sotsiaalreklaami ideed, mis neid ennast ükskõikseks ei jätaks ja ei laseks \”teiste\” ebaõiglast kohtlemist sallida! Auhinnad: videokaamera, osalemine suvekoolis Slovakkias. Parimatele stsenaariumi kirjutajatele toimub 15.-16. mail Tartus sotsiaalreklaami filmimise töötuba. Töötoas aitavad ideid arendada reklaamiala professionaalid ja neid teostada operaator/režissöör Elen Lotman. Konkurss on avatud 15-20aastastele noortele. Tähtaeg: 30. aprill 2010. Konkursi tingimused ja lisainformatsioon sotsiaalreklaami kohta: http://www.dfk.maailmakool.ee

# JÄLGI MÄNGU: 676 SE (noorsootöö seaduse eelnõu) esimene lugemine toimub juba homme! Istung algab kell 14:00, mida kantakse üle ka veebist. ENL julgustab kõiki noori, noortejuhte ja teisi istungit jälgima!

# RAHASTAMINE: Euroopa Komisjoni konkursikutse: Koostöö teiste maailma riikidega. Programmi Euroopa Noored raames välja kuulutatud konkursiga toetatakse projekte, millega edendatakse noortevaldkonna koostööd Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide ning teiste maailma riikide vahel. Taotluste esitamise tähtaeg 17. mai. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3063

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

5. aprill – Praxise ja ENLi projekti \”Noored dialoogis poliitikutega\” avaseminaril Tallinnas osalesid ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
5. aprill – ENLi kontoris toimus noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi koosolek.
6. aprill – ENLi kontoris toimus ENLi uute juhatuse kandidaatide infopäev.
7. aprill – ENLi kontoris toimub ENLi juhatuse koosolek. ENLi liikmetel on võimalus lisada päevakavva punkte ja ettepanekuid esitades need sama päeva lõunaks ENLi tegevjuht Anni Kullerile e-maili teel anni@enl.ee
8. aprill – Karjääriteenuste koostöökogu koosolekul Elukestva Õppe Sihtasutuses INNOVE osaleb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
8. aprill – Poliitiliste noorteühenduste koja koosolek Tallinnas Toom-Kooli 10 algusega kell 18:00.
8.-9. aprill – Tallinnas toimub Balti- ja Põhjamaade koostöövõrgustiku kohtumine Nordic-Baltic Contact Meeting

Eelmisel nädalal:

29. märts – Haridus- ja Teadusministeeriumis toimunud elukestva õppe ja hariduse infrastruktuuri arendamise prioriteetsete suundade juhtkomisjoni koosolekul osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
31. märts – Avatud Eesti Fondis toimunud kohtumisel Open Society Foundation esindajaga osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
31. märts – Eesti Rahvusraamatukogus toimuval koolitusel \”Kommunikatsioon ja avaliku suhtluse alused\” osales ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status