/ ENLi Teated 244

4. mai 2010
ENLi Teated nr 244

\"\"

UUDISED

# Party on Wheels otsib suurele heategevusüritusele vabatahtlikke 

POW2 ehk Party on Wheels korraldab 22. mail Lauluväljakul tasuta heategevusliku ürituse, mille raames otsitakse appi vabatahtlikke, kes aitaksid üritust korraldada. Sündmuse kohapeal on võimalik proovida mitmeid tegevusi – näiteks läbida erinevaid takitusradu ratastooliga, tutvuda vana-aegse invatehnikaga, võtta osa hokimängust, nautida tipp-bändide esinemist – ja seda kõike tasuta!

Korraldajatel on väga abi vaja näiteks appi plakateid jagama, takistusrada üles ehitama ja monteerima jne. Vaja on ka promootoreid, kes julgustaks inimesi erinevaid atraktsioone proovima ja vabatahtlikke, kes aitaks infot jagada üritusel osalejatele. Oma huvist-abistamise soovist saab märku anda kas Annikale (annika@atammekas.ee) või Getterile (getter.tiirik@gmail.com). Kui tunned, et tahaksid üritust toetada muul moel, võta ühendust ühega peakorraldajatest: Jüri Lehtmets (jyri.lehtmets@gmail.com).

# Kandideeri Tallinna noortenõukogu liikmeks!

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet teatab, et kuni 21. maini 2010 on võimalik esitada kanditaate Tallinna linna noortenõukogusse. Kandideerida saavad kuni 26aastaseid noored, kelle elukohaks on Tallinn või kes õpivad mõnes Tallinna üld- või kõrgkoolis.

Kandideerimiseks tuleb esitada CV, motivatsioonikiri ja kandideerimist toetava noorteorganisatsiooni poolne kinnituskiri. Vajalikud dokumendid saata hiljemalt 21. maiks 2010 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti postiaadressile, Vabaduse väljak 10b, 10146 Tallinn või elektronpostile Marko.Ool@tallinnlv.ee. Valiku kandidaatide osas teevad Tallinna haldusterritooriumil tegutsevate noorteorganisatsioonide esindajad 27. mail 2010 toimuval koosolekul. 

Lisainformatsioon noortenõukogu kodulehelt: www.tallinn.ee/noortenoukogu.

# Hakka elavaks raamatuks!

Hakka Elavaks Raamatuks, et saaksid rääkida oma autentsest kogemusest vahetult noortele või täiskasvanutele! Elavad Raamatud on lugejatele saadaval Elava Raamatukogu lahtioleku aegadel. Maikuus on Elava Raamatukogu peamisteks teemadeks Maailmapäeva nädala keskne teema – kliimamuutused -, Maailmapäevaga seotult erinevad rahvused Eestis ning UNICEF Sinise Nädala teema – kas linnas on noortele kohta? Sellest tulenevalt on eelkõige oodatud Elavad Raamatud, kes laiendavad noorte silmaringi erinevate võimaluste kasutamise kohta, rahvuste ja kliimamuutuste teemaga seotud või selle raames mõnd kogemust omavaid inimesi.

Elav Raamatukogu on UNICEF Sinisel nädalal ja maailmapäeva nädalal laenutajatele avatud kolmel korral: 17. mail kell 17-19 Solarise keskuses; 19. mail kell 16-18 Solarise keskuses ja 22. mail kell 14-18 Vabaduse väljakul. 

Lisainfot küsi ja registreeru 
aadressil lianne@gaidid.ee või telefonil 5291034. 

 

# Muutus kollektiivis – assistent Kerlin Remmel ei tööta enam ENLis

Alates 1. maist ei tööta enam ENLi kollektiivis Kerlin Remmel, kes aitas pikka aega usina assistendina liidu töid ja tegemisi korraldada. Varasemalt Kerlini töövaldkonda kuulunud teemade puhul pöörduge ENLi poole kasutades üldkontakte (e-maili teel: enl@enl.ee või telefoni teel: 661 6487).

Kes soovib Kerliniga isiklikult suhelda, saab temaga kontakti e-maili teel: kerlin.remmel@gmail.com.

 

\"\"

HUVITAVAT

# OSALE: RASI viib Eesti ANK tellimusel läbi noortekeskuste kordusuuringut, mille osadeks on ka noorte ja lapsevanemate küsitlused. Laste ja noorte puhul on peamine sihtgrupiks vanusgrupp 12-18 (5-11 klass), kuid vastajad võivad olla ka veidi nooremad või vanemad. Küsimustikud on nii eesti- kui venekeelsed – vastuseid on oodatud mõlemakeelsetelt. Uuringu käigus kogutavat infot kasutatkase noorte vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks, eeskätt noortekeskuste puhul, kuid võimalusel ka laiemalt teistes valdkondades. Küsimustiku täitmine on noortele võimalus kaasa rääkida enda elu mõjutavate otsuste tegemisel ja selle kaudu oma elukeskkonna parandamisel. Lingid noortele mõeldud küsimustikele: eestikeelne: http://bit.ly/ank10nevenekeelne: http://bit.ly/ank10nvLingid lapsevanematele mõeldud küsimustikele: eestikeelne: http://bit.ly/ank10ve ja venekeelne: http://bit.ly/ank10vv.

# OSALE: Räägi kaasa: milline peaks olema kodanikuühiskonna arengukava 2011-14? Mais toimuvad neljas Eesti linnas (Tallinnas: 2 üritust – eesti keeles ja vene keeles; Paides, Tartus, Pärnus) avalikud arutelud kodanikeühendustele, et koguda sisendit valitsusele esitatavaks arengukavaks. Kõik huvilised on oodatud osalema. Loe lisa siit!

# OSALE: Tegutsevate mittetulundusühenduste võimekuse ja professionaalsuse tõstmiseks on välja töötanud mittetulundusühenduste juhtide arenguprogramm, milles käsitletavad teemad toetavad juhtide igapäevategevust ühenduse töö korraldamisel. Mittetulundusühenduste juhtide arenguprogramm on suunatud vähemalt ühe aasta tegutsenud praktilise juhtimise kogemusega mittetulundusühenduste juhatuse liikmetele ja tegevjuhtidele. Sisu: teadmised mittetulundusühenduse juhtimisest, projektijuhtimisest ja finantsjuhtimisest (kokku 3 moodulit), mis kõik on olulised teemad MTÜ jätkusuutlikkuse säilitamiseks. Mais toimub veel koolitusi, kuid neile on vajalik eelregistreerumine! Harjumaal toimuvad koolitused näiteks 20.-21. mail ja 8.-9. juunil, Tartumaal 12.-13. mail ja 24.-26. mail, Valgamaal 25.-26 mail ja 10.-11. juunil jne. Loe lisa siit!

# OSALE: Virtuaalne matkamäng /Teises Elus/ ootab osalejaid! Teisipäeval, 11. mail kell 16:00 saab alguse uudne matkamäng, kus pannakse proovile noorte ja noorsootöötajate virtuaalses maailmas orienteerumise oskused Second Life keskkonnas. Mäng pakub avastamisrõõmu juba keskkonnaga tuttavatele noortele ja noorsotöötajatele ning ühtlasi põnevaid jõukohaseid väljakutseid algajatele kasutajatele. Tunni aja jooksul saad oma loodud Avatariga (tegelaskuju Second Life keskkonnas) läbida teadmisi ja tähelepanu proovile panevaid kontrollpunkte ning täita etteantud ülesandeid. Matka korraldavad Eesti esimesel reaalajas interneti vahendusel toimuval kursusel osalejad. Parimaid ja püüdlikumaid autasustatakse meenetega nii reaalelust kui Second Life keskkonnast. Virtuaalsele matkale on õla alla pannud MTÜ Noorte vaba aeg (eriauhind Läänemaa parimale 1000 krooni), Eesti Gaidide Liit (kaks priipääset Eesti Gaidide Liidu reaalses elus toimuvale laagrile Pärnumaal 17.-24. juulil, vt http://www.gaidid.ee/TEGEVUSKAVA-2009). Osalemissoovist anna teada e-posti aadressileMagi.Kaija@gmail.comRegistreerimisel kirjuta oma nimi, vanus, maakond, e-posti aadress ning loodud Avatari nimi Second Life keskkonnas. Registreerimise viimane tähtaeg on 5. mai! PS: osalemiseks tuleb teha www.secondlife.com kasutajakonto, laadida alla Second Life programm ja sisenedes lisada sõbraks kasutaja Virtualyouthworker Voir. Loe teema kohta ka aprilli Aknast: http://aken.enl.ee/7959

# OSALE: Jaan Tõnissoni Instituut kutsub noori üles osalema sotsiaalreklaami stsenaariumi konkursil \”OLE(D) SALLIV?!\”. Olenemata sellest, et \”teistsuguse\” hindamine on muutunud hinnaliseks väärtuseks, elame endiselt ühiskonnas, kus vihkamine, tõrjutus, negatiivsed eelarvamused ja rassism vohavad ning maailmavaate, religiooni, rassi ja kultuuri põhine diskrimineerimine leiab aset isegi avalikult. Noortelt oodataksesotsiaalreklaami ideid, mis neid ennast ükskõikseks ei jätaks ja ei laseks \”teiste\” ebaõiglast kohtlemist sallida!Auhinnad: videokaamera, osalemine suvekoolis Slovakkias. Konkursi uus tähtaeg on 30. mai! Konkurss on avatud 15-20 a noortele. Konkursi tingimused ja lisainformatsioon: www.dfk.maailmakool.ee

# ÕPIABI: YMCA pakub tasuta ainealast õpiabi Tartu linnas Veski tn 35 (2. korruse koolitusklassis). Abi pakutakse matemaatikas, füüsikas ja eesti keeles. Tunnid toimuvad väikestes gruppides, tunde viivad läbi oma ala professionaalid, lapsevanematele antakse ka tagasisidet. Täpne tunniplaan ja registreerimine:www.ymca.ee/tunniplaanLisainfo Ave Jürvetsonilt e-maili teel ave@ymca.ee või telefoni teel 556755.

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored eeltähtaeg on 10. mail! Järgmise taotlustähtaja prioriteediks on noorte tööhõive. Kui soovid oma projektile individuaalset nõustamist, saada eeltäidetud taotlusvorm e-maili teel vastava alaprogrammi konsultandile. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/2994

# RAHASTAMINE: Euroopa Komisjoni konkursikutse: Koostöö teiste maailma riikidega. Programmi Euroopa Noored raames välja kuulutatud konkursiga toetatakse projekte, millega edendatakse noortevaldkonna koostööd Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikide ning teiste maailma riikide vahel. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. mai. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3063

# VABATAHTLIK TÖÖ: Tallinna Keskraamatukogu ootab oma teenindusosakondadesse ja haruraamatukogudesse vabatahtlikke, kes oleksid valmis aitama lihtsamate tööde tegemisel ja ürituste korraldamisel. Raamatukogu vabatahtlikuks on oodatud need, kes on valmis oma aja, teadmiste, oskuste, kogemuste ja ideedega kaasa aitama raamatukogu tegevuse mitmekesistamisele ja teenuste tutvustamisele. Vabatahtlikud võivad olla kõik, alates noortest (alates 14ndast eluaastast) kuni eakateni, eri rahvusest inimesed, erivajadustega inimesed. Raamatukogu on avatud kõigile ideedele, mida vabatahtlik soovib raamatukogus teha. Lisainfo ja vabatahtlikuks registreerimine: http://keskraamatukogu.ee/index.php?id=36851

# SUVEKOOL: ENLi suvekooli \”Suhtlen täits vabalt!\” registreerumine avatud! Seekord Jõulumäe Tervisespordikeskuses 8.-11. juulini toimuv üritus üllatab uues kuues ja teistmoodi kui varasematel aastatel, sest tänavu ühendame keset suve kuumimat kuud töö ja lõbu! ENLi 8. suvekooli raames toimuvad esmakordselt ka ENLi Suvepäevad. Suvekool \”Suhtlen täitsa vabalt!\” seab fookuse suhtlemisoskustele – põhjalikult saab koolitust nii meeskonnas suhtlemise kohta kui ka ajakirjanike ja meediaga suhtlemisestLisainfo ja registreerimine siin!

# ENLi ÜLDKOOSOLEK: ENL ootab nii juhatuse kandidaatide kui ka revisjonikomisjoni kandidaatide avaldusi kuni 6. maini! Mõlemad valimised toimuvad ENLi üldkoosolekul 29. mailRevisjonikomisjoni kandideerimisest loe siit! ENLi juhatusse kandideerimisest loe siit! Üldkoosolekul osalemine on kohustuslik ENLi liikmetele, registreerimine üldkoosolekule siin

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
4. mai – Riigikogu kultuurikomisjoni istungil osales noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
5. mai – ENLi juhatuse ja meeskonna kohtumine üleriigiliste noorteühenduste kojaga ENLi kontoris (Estonia pst 5a) algusega kell 17:30.
5. mai – ENLi juhatuse koosolek. Liikmesorganisatsioonidel on õigus teha juhatuse koosoleku päevakavasse ettepanekuid, esitades need sama päeva lõunaks ENLi tegevjuht Anni Kullerile (anni@enl.ee).
6. mai – Tallinna Noortevolikoguga kohtumisel osalevad ENLi tegevjuht Anni Kuller ja maakondlike noortekogude ja kohaliku tasandi osaluskogude koordinaator Kristo Notton.
7. mai – Pärnumaal noortevolikogude loomise mentorlusprogrammi kohtumistel osaleb ENLi tegevjuht (ja Pärnumaa noortevolikogude loomise piirkondlik mentor) Anni Kuller.

Eelmisel nädalal:
28. aprill – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu arendusprogrammi koolitusel osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.
29. aprill – Noorteinfo ümarlaual Eesti Noorsootöö Keskuses osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.
30. aprill – Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad kohtusid haridus-ja teadusminister Tõnis Lukasega, et arutada varivalimiste, valimisea langetamise ja noortepoliitika arutelu üle Riigikogus. Kohtumisel osalesid ENLi tegevjuht Anni Kuller ja esimees Ott Heidmets.

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status