/ ENLi Teated 246

18. mai 2010
ENLi Teated nr 246

\"\"

UUDISED

# Selgusid 26 noortevolikogu, kes saavad ENLi ja ENTK toel noortevolikogu

Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) poolt 30. märtsil välja kuulutatud konkursil noortevolikogude loomiseks kandideerisid 12 maakonna vallad. Toetust jagati 26 omavalitsusele, mai jooksul suunatakse toetus veel 4 omavalitsusele.

Programmi raames saab lõplikult toetust 30 omavalitsust 14 Eesti maakonnas. Jagatavast 90 000 kroonist saab iga projektis osalev omavalitsus noortevolikogu käivitamiseks 3000 krooni stardikapitali.

Lisaks rahalisele toetusele pakub programm ka igasse maakonda väljaõpetatud mentorit, kes aitab nii omavalitsust kui noorteaktiivi noortevolikogu käivitamisel. Projekti läbiviimist finantseerib Eesti Noorsootöö Keskus. 

Võib-olla saab noorte osalus nüüdsest rohkem hoogu just sinu koduvallas – vaata järgi!!

 

\"\"

HUVITAVAT

 

# OSALE: 24. mail toimuval kaasahaaravas osaluskohvikus \”Otsustavad need, kes valitsevad!\”. Tallinnas Sokos Hotel Virus noortesõbralikult moel korraldataval üritusel tuuakse ühise laua taha noored ja poliitikud, kes arutlevad kui võrdne võrdsega noortele oluliste teemade üle, olgu selleks haridus-, tööhõive-, tervise-, kultuuri-, sotsiaal-, keskkonna-, majanduspoliitika või riigivalitsemine. Laual on vastavalt valdkonnale \”menüüd\”, kus eelroaks eduka diskussiooni ja eetika \”meelespea\” ning põhitoiduks hulk huvipakkuvaid valdkondlikke küsimusi, mida noorte ja poliitikute seltskond laua ümber arutab. Üritus kestab kell 13:00-17:00.Osalemiseks mõtle välja OMA küsimus, mida sooviksid igas valdkonnas poliitikule esitada ja saadaosalemissoov 19. maiks koos oma valitud valdkondadega (eelpool nimetatud) aadressil katariina.rebane@praxis.ee! Kui sulle läheb korda, missugune võiks olla meie ühiskond, siis tule osale ja räägi kaasa! Loe lisa!

# OSALE: Kõige Nooremat ja Aasta tegijat saab valida veel 21. maini! Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kutsub üles esitama kandidaate Aasta Tegija ning Kõige Noorema tiitlile. Aasta Tegija ja Kõige Noorem on ENLi poolt iga-aastaselt omistatavad aunimetused noortevaldkonnas silma paistnud inimestele või organisatsioonidele.Kes on Sinu arvates noortevaldkonda oluliselt panustanud ja elu paremaks muutnud? Vali kas ENLi meeskonna poolt nomineeritud isikute ja organisatsioonide vahel või nimeta oma kandidaat tiitlile siin!  

# OSALE: Noortekoolitus \”Ideede inkubaator\” 29.-30. mail 2010, Tallinnas. Tahad elust rohkem, kui pakub igapäevane rutiin? Sooviksid muutuda eneseteadlikumaks, iseseisvamaks ja ettevõtlikumaks? Sul on ideid, kuid Sa ei oska neid veel tegevuseks kujundada? Tahad teha lahedat projekti ja otsid mõttekaaslasi? Kui vastasid JAH vähemalt ühele neist küsimustest – on see koolitus just Sinule! Koolitus on suunatud kõigile noortele vanuses 17-30, kes soovivad pühendada oma aega ja energiat lahedate ning kasulike projektide elluviimiseks. Koolituse töökeelteks on eesti- ja vene keel. Kandideerimistähtaeg 20. mai! Lisainfo ja kandideerimisvorm: http://euroopa.noored.ee/node/3179

# OSALE: Koolitus \”Kultuuridevaheline õppimine – mis see on?\” 14.-16. juunil Nelijärve Puhkekeskuses. Koolitus on mõeldud noortejuhtidele ja Euroopa Noored projektijuhtidele vanuses 18-30. Koolitus toimub paraleelselt kahes keeles – eesti ja vene keeles. Koolituse sisu on mõtestada, mis on ja kuidas toimub kultuuridevaheline õppimine?; Näha võimalusi, kuidas toetada kultuuridevahelist õppimist ja luua selleks soodne keskkond teistele ehk projektis osalevatele noortele (nt programmi planeerimine, meetodid jne); Analüüsida, millised on kultuuridevahelise õppimise toetamiseks vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud; Arutleda kuidas paremini planeerida kultuuridevahelist õppimist programmi Euroopa Noored projektide raames (nt kogemusest õppimine jne)…ja seda kõike läbi praktilise kultuuridevahelise õppimise kogemuse.Kandideerimistähtaeg 4. juuni! Lisainfo ja registreerimine: http://euroopa.noored.ee/ICL

# OSALE: EKSPERIMENT: NÄDAL RATASTOOLIS KOGUB ALLKIRJU! Sooviksid Sa aidata kedagi, kelle ainus vahend liikumiseks on ratastool või on tal mõni kergem liikumistakistus? See on imelihtne – tule ja anna toetusallkiri aadressil http://www.eksperiment.ee dokumendile, mis edastatakse üle Eesti Vabariigi. Anna enda panus! Koos on meil võimalus muuta asju – teha suuri tegusid, mis üksi jääksid tegemata.

# OSALE: Kandideeri ENLi suvekooli \”Suhtlen täits vabalt!\”!  noortevaldkonna koolitajaks! Seekord Jõulumäe Tervisespordikeskuses 8.-11. juulini toimuv üritus üllatab uues kuues ja teistmoodi kui varasematel aastatel, sest tänavu ühendame keset suve kuumimat kuud töö ja lõbu! ENLi 8. suvekooli raames toimuvad esmakordselt ka ENLi Suvepäevad. Suvekool \”Suhtlen täitsa vabalt!\” seab fookuse suhtlemisoskustele – põhjalikult saab koolitust nii meeskonnas suhtlemise kohta kui ka ajakirjanike ja meediaga suhtlemisest. Lisainfo ja registreerimine siin!

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored järgmise taotlustähtaja ehk 1. juuni prioriteediks on noorte tööhõive. Kaasake oma projektidesse noori tööotsijaid või aidake noortel projektides osaledes omandada tööturul vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3012

# RAHASTAMINE: SA Innove annab teada, et alates 17. maist on avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes 1.3.5 \”Soolise võrdõiguslikkuse edendamine.\” Meetme raames toetatavad tegevused: 1. Kampaaniate, teavitus- või nõustamistegevuste või koolituste läbiviimine,?2. Töö- või haridusvaldkonda käsitlevate soolise võrdõiguslikkuse alaste uurimuste läbiviimine ja tutvustamine. 3. Teenuste osutamine (psühholoogiline, juriidiline ja sotsiaalnõustamine, koolitus, ajutine varjupaigateenus jne)?4. Tööandja soolise võrdõiguslikkuse olukorra väljaselgitamiseks ning parendamiseks analüüsi, konsultatsiooni, koolituse ja nõustamise läbiviimine ning parendamiseks vajalike tegevuste elluviimine. Taotlusvooru maht on 7 823 529 Eesti krooni. Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest, omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest. Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 50 000 Eesti krooni ning maksimaalselt 1 000 000 Eesti krooni. Projekti kestus kuni 24 kuud. Taotlusi võetakse vastu alates 17. maist. Tegevuste 1 – 3 puhul on taotluste esitamise tähtaeg 16. juuni 2010 kell 17:00. Tegevuse 4 kohta võib taotlusi esitada jooksvalt alates 17. maist kuni tegevuse eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2012. aasta 30. juuniksTaotlusdokumentatsioon ja lisainfo on leitav SA Innove koduleheküljelt http://www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor. Taotlusvooru infopäevad toimuvad: 20. mail kell 11:45-16:00 Tallinnas Rahvusraamatukogu konverentsisaalis (Tõnismägi 2) ?21. mailkell 10:45-15:00 Tartus hotell Dorpat konverentsikeskuses (TASKU, Turu 2). Infopäevadele palutakseregistreeruda hiljemalt 2 päeva enne toimumist aadressil: http://www.innove.ee/struktuuritoetused/infopaev

# RAHASTAMINE: Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avatakse taotlusvoor vabatahtliku tegevuse maakondliku/piirkondliku koordineerimise mudeli väljatöötamiseks rahalise mahuga kuni 1 miljon krooni Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 2010.a. riigieelarvelisest eraldisest. Toetuse tingimuste ja korra teave ning taotlusvormid on aadressilhttp://www.kysk.ee/?s=457.? Taotlused tuleb saata e-aadressil kysk@kysk.ee ja tähitud kirjaga või tuua Kodanikuühiskonna Sihtkapitali aadressil Toompuiestee 35, 10133 Tallinn või saata digitaalselt allkirjastatunahiljemalt 2. augustil 2010 kell 15:00. 

# TÖÖPAKKUMINE: Eesti Noorteühenduste Liit võtab tööle varivalimiste projektijuhi. Projektijuhi ülesannete hulka kuuluvad: projektimeeskonna moodustamine ja juhtimine;? projekti tegevuste koordineerimine koostöös projekti partneritega; ?projekti raames elluviidavate ürituste korraldamine, aruandlus ning analüüs;? projekti eelarve järgimine ning aruandlus; suhtlemine projekti partnerite ning sidusgruppidega;?ürituse meediaplaani ettevalmistamine ning avalik suhtlus koostöös avalike suhete spetsialistiga. Tööle asumise aeg: 1. juuni 2010, Töö kestus: juuni 2010 – aprill 2011. Kandideerimiseks tuleb saata avaldus koos Curriculum Vitae, motivatsioonikirja ning palgasooviga hiljemalt 23. maiks 2010 e-maili aadressile martti@enl.ee. Töökuulutust loe siit!

# VABATAHTLIK TÖÖ: Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kuulutab välja avaliku konkursi leidmaks vabatahtlikke noortekonsultatsioonide läbiviijaid. ENL koostöös partneritega viib läbi üleriigilisinoortekonsultatsioone, mille eesmärgiks on Eesti noorte arvamuse ja hoiakute teadasaamine ning edastamine Euroopa Liidu poliitikate kujundamiseks. Konsultatsioonid viiakse läbi kõikides ELi liikmesriikides ühisel teemal. Noortekonsultatsioonide läbiviijate ülesandeks on: osaleda noorteürituste läbiviimise sisulises ettevalmistamises; juhtida noorteüritus(t)el arutelusid töötubades; teha kokkuvõtted töötubade arutelude tulemustest; osaleda struktureeritud dialoogi Euroopa juhtkomiteele esitatava raporti koostamises. Tegemist on vabatahtlike positsioonidega, kuid tööga otseselt seonduvad kulud (näiteks transpordikulud) kompenseeritakse. Kandideerimiseks saata oma vabas vormis elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga aadressil martti@enl.ee hiljemalt 7. juuniks 2010. Loe lisa siit!

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
17. mai – Kohtumisel Pärnu Maavalitsuse noorsootöötaja Ivika Kelderi ja Pärnumaa Noorte Liidu presidendi Margit Kapakiga noortevolikogude loomise teemal osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.
17. mai – Kohtumisel Tõstamaa abivallavanema Anu Peterson noortevolikogu loomise teemal osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.
18. mai – ENLi liikmekohtumine EELK LNÜga ENLi kontoris (Estonia pst 5a) algusega kell 18:00.
18. mai – Karjääriteenuste koostöökogu koosolekul Elukestva Õppe Sihtasutuses Innove osales noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
18. mai – Riigikogu kultuurikomisjoni istungil osales noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
19. mai – ENLi juhatuse koosolek ENLi kontoris (Estonia pst 5a) algusega kell 17:30. ENLi liikmesorganisatsioonidel on võimalus teha juhatuse koosoleku päevakorda ettepanekuid. Selleks tuleb teemad saata sama päeva lõunaks ENLi tegevjuht Anni Kullerile e-maili teel anni@enl.ee.
21. mai – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu üldkoosolekul ja Vabaühenduste Kärajatel Tallinnas osalevad ENLi tegevjuht Anni Kuller ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.

Eelmisel nädalal:
10. mai – ENLi avalike suhete töögrupi kohtumine (ENLi kontoris Estonia pst 5a, Tallinn).
10. mai – Noortevolikogude asutamise teemalisel kohtumisel Domus Dorpatensisega, Tartu Noortevolikoguga ja Tartumaa Noortekoguga osales ENLi avalike suhete spetsialist (sh. Tartumaa noortevolikogude loomise piirkondlikmentor) Meelika Jürisaar.
11. mai – Luunja Keskkoolis noortevolikogude tööd tutvustaval infotunnil esines ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.
11. mai – Riigikogu kultuurikomisjoni istungil osalesid juhatuse esimees Ott Heidmets ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
11. mai – Justiitsministeeriumis projekti: \”Süsteemne alus kogukonnapõhiseks varajasele märkamisele ja sekkumisele suunatud tegevuseks: ühistegevuse mudeli väljatöötamine ja katsetamine\” kohtumisel osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.
11. mai – Saksamaal Aachenis Karl Suure noorteauhinna üleandmisel osales ENLi finantsjuht Ulrika Hurt.
13.-16. mai – Leedu Noorteühenduste Liidu ja Leedu Välisministeeriumi korraldataval üritusel \”B-Young\” Vilniuses osalesid ENLi tegevjuht Anni Kuller ja välissuhete ja noortepoliitika juhtgrupi liige Jaan Urb.
14.-17. mai – Be?i?is (Montenegro) toimunud Montenegro Noorteühenduste Liidu asutamist ettevalmistaval kohtumisel osales noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status