/ ENL pikendas varivalimiste projektijuhi konkurssi

Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja konkursi varivalimiste projektijuhi leidmiseks
NB! Tähtaega pikendatud 30. maini 2010!

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 49 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

ENL korraldas esmakordselt koostöös Tartu Noortevolikoguga 2009. aastal toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eel varivalimisi Tallinnas ja Tartus. Käesoleva projekti raames korraldame varivalimised 2011. aasta Riigikogu valimiste eel üle-Eestilisena. Varivalimiste käigus pakutakse noortele vanuses 14-20 võimalust anda oma hääl eelistatud kandidaadi poolt. Tulemusi ei kajastata ametlikes valimistulemustes, küll aga avaldatakse need meedias. Varivalimiste korraldamise eesmärk on anda noortele võimalus end riigis toimuvaga kurssi viia. Täpsem infromatsioon 2009. aasta projekti kohta: www.varivalimised.ee
 
Projektijuhi ülesannete hulka kuuluvad:

 •  projektimeeskonna moodustamine ja juhtimine;
 • projekti tegevuste koordineerimine koostöös projekti partneritega;
 • projekti raames elluviidavate ürituste korraldamine, aruandlus ning analüüs;
 • projekti eelarve järgimine ning aruandlus;
 • suhtlemine projekti partnerite ning sidusgruppidega;
 • ürituse meediaplaani ettevalmistamine ning avalik suhtlus koostöös avalike suhete spetsialistiga.

Projektijuhilt ootame:

 •  projektijuhtimise / ürituse korraldamise kogemust;
 • suurt huvi poliitika vastu ja orienteerumist ühiskondlikel teemadel;
 •  head pingetaluvust ja initsiatiivikust;
 • valmisolekut töötada mõnikord ka õhtuti ja nädalavahetusel ning väljaspool Tallinna;
 • head eesti ja inglise keele oskust;
 • head meeskonnatöö- , esinemis- ja suhtlemisoskust ning kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust;
 • kohusetunnet, usaldusväärsust, korrektsust, planeerimis- ning analüüsivõimet.

Kasuks tuleb: 

 • noorteühingutes ja/või noorsootöös osalemise kogemus;
 • sõiduki juhtimisõigus ning kasutusvõimalus
 • vene keele oskus.

Omalt poolt pakume:

 • paindlikku töögraafikut vastavalt kokkuleppele;
 • enesearendamise võimalust;
 • tööd nooruslikus kollektiivis ja arenevas organisatsioonis;
 • töökohta Tallinna kesklinnas;
 • kindlat töötasu arvestusega, et töö maht on samaväärne täistööajaga (alates 12500 EEK bruto)

Töö asukoht: ENLi kontor (Estonia pst 5A, Tallinn)
Tööle asumise aeg: 1. juuni 2010
Töö kestus:  juuni 2010 – aprill 2011

KANDIDEERIMISEKS TULEB SAATA AVALDUS KOOS CURRICULUM VITAE JA MOTIVATSIOONIKIRJAGA HILJEMALT 30. MAIKS 2010 AADRESSILE martti@enl.ee

Lisainfo ENLi noortepoliitika spetsialistilt Martti Martinsonilt e-posti aadressil martti@enl.ee või telefonil 56151626.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status