/ PRESSITEADE: Algas üleriigiline konsultatsioon noorte tööhõivest

Eesti Noorteühenduste Liit
19. juuli 2010
PRESSITEADE

Täna algas Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) eestvedamisel Eestis üleriigiline noortekonsultatsioon noorte tööhõive teemadel. Konsultatsiooni esimese etapina on avatud kõikidele 15-30aastastele noortele online-küsimustik aadressil www.enl.ee/konsultatsioonid

Taolised konsultatsioonid toimuvad noorteühenduste eestvedamisel enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides. Konsultatsioonide eesmärgiks on Euroopa Liidus elavate noortega konsulteerimine noorte vajadustega paremini arvestamiseks ning noorte tegeliku olukorra teadasaamiseks, et paremini planeerida tööhõive- ja noortepoliitikat. Kuna tööpuudus on praegu noorte seas väga valuline probleem nii Eestis, kui terves Euroopas, ongi valitud konsultatsioonide teemaks noorte tööeluga seonduv. ENLi hinnangul on noored eriti praeguses majanduskliimas tööturul halvemas olukorras, kui teised ühiskonnagrupid ning noorte endi kogemuste teadasaamine on eelduseks sellele, et noorteühendused saaksid poliitikuid senisest rohkem sundima probleemiga tegelema.

Kuna sisend, mida Eestis elavad noored küsimustele vastates annavad on kasutatav ka Eesti tööhõivepoliitika kujundamisel, siis on noorteühenduste liit võtnud sihiks konsultatsioonide tulemusi presenteerida lisaks Euroopa Liidu institutsioonidele ka Eesti riigiasutustele.

Online-konsultatsioonide kõrval toimuvad ka arutelud noortega erinevate noorteürituste raames. ENL loodab, et noorte huvi konsultatsioonides osalemise vastu on suur – koostöös EMT ja projekti rahastaja Euroopa Noored Eesti bürooga on konsultatsioonides osalejatele välja pandud ka ahvatlevad auhinnad.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 49 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

 

Lisainfo:

Martt Martinson

Eesti Noorteühenduste Liit
Noortepoliitika spetsialist
martti@enl.ee
Telefon: +372 56 151 626

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status