/ Tartumaa Noortekogu hakkab maakonna noortele raha jagama

Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Noortefond. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda. Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine.

Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26, eelistatud sihtgrupp aastal 2010 on 12-19aastased. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.

Kõik laekunud projektid vaatab üle Tartumaa Noortekogu moodustatud viieliikmeline meeskond, kes suhtleb taotlejatega, juhendab ja aitab noori ning otsustab millised projektid lähevad seitsmeliiklmelise hindamiskomisjoni ette, kuhu kuuluvad kolm esindajat Tartumaa Noortekogust, esindajad Tartumaa Arendusseltsist, Tartumaa Omavalitsuste Liidust, Kodukant Tartumaast ja Tartu Ärinõuandlast. Hindamiskomisjon otsustab millised projektid saavad rahastust.

Projektitaotlused tuleb esitada Tartumaa Noortekogule e-posti aadressil noortefond.tmnk@gmail.com ja allkirjastatud vorm paberkandjal Riia 15, Tartu Maavalitsus, Riina Sepma, \”Noortefond\”. Projektide esitamise tähtaegadeks on 1. september, 15. oktoober ja 1. detsember 2010.

Informatsiooni taotlemise ja projektide esitamise kohta saab kodulehelt http://foodbot.ee/noortefond. Projektitaotlejaid nõustab Tartumaa Noortekogu: e-post: noortefond.tmnk@gmail.com.

Toetussumma on maksimaalselt 10 000 EEK ja minimaalselt 1000 EEK.

TMNK  on Tartu Maavalitsuse juures tegutsev noorteühendus, mille eesmärk on võimaldada noortel osaleda otsustamisprotsessis ja kaitsta oma huvisid neid puudutavates valdkondades. Noortekogu esindab Tartumaa noori, seisab nende huvide ja õiguste eest ning edendab kohalike omavalitsuste noorsootööd. Noortekogu seisab Tartumaa noorte eest nii kohalikul, maakondlikul kui ka riiklikul tasandil.

Lisainfo:
Kadi Kerner
Noortefondi koordinaator
Tartumaa Noortekogu
kadikerner@gmail.com
55632256

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status