/ ENLi Teated 257

28. september 2010
ENLi Teated nr 257

\"\"

UUDISED

# Osale avalikul arutelul Euroopa Liidu liikuvusprogrammide kohta!

15. septembril käivitas Euroopa Komisjon uue juhtalgatuse \”Noorte liikuvus\”, mille eesmärk on aidata noortel omandada teadmisi, oskusi ja kogemusi, mida nad vajavad esimese töökoha saamiseks.

\”Noorte liikuvus\” on osa Euroopa Liidu uuest, Euroopa 2020. aasta, strateegiast ning see pakub välja 28 põhimeedet, mille eesmärk on kohandada haridus ja koolitus paremini noorte vajadustega ja julgustada noori saama kasu ELi stipendiumidest, et õppida ja saada koolitust teises riigis. Nii suurendatakse noorte tööalast konkurentsivõimet ja juurdepääsu tööturule. \”Noorte liikuvuse\” eesmärk on laiendada õppega seotud liikuvust kõigile Euroopa noortele aastaks 2020. Kuni 30. novembrini 2010.a. saab üksikisikuna või organisatsiooni nimel avaldada arvamust EL liikuvusprogrammide tuleviku kohta pärast aastat 2013. 

Avalikus arutelus osalemine: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

 

# Kandideeri Swedbanki annetuskeskkonda!

Swedbank ootab kuni 15. oktoobrini uusi organisatsioone kandideerima annetuskeskkonda, mille vahendusel saavad mittetulundusorganisatsioonid ja sihtasutused oma projekte avalikkusele tutvustada ja eraisikud neile heategevuseks annetusi teha.??Uuendusena on tänavu loodud rubriik \”erakorraline\”, mis aitab koguda annetusi ootamatute sündmuste tarbeks, nagu näiteks looduskatastroofid üle maailma.

Kogu kandideerimiseks vajalik informatsioon on üleval annetuskeskkonna lehel. Sealt leiab huviline ka testi, mis annab esmase tagasiside organisatsiooni sobivuse kohta annetuskeskkonna tingimustele. Väljavalitud organisatsioonid saavad õiguse esitleda oma organisatsiooni ja projekti keskkonnas ühe aasta jooksul.

Annetuskeskkond on Swedbanki internetipangas leitav aadressil www.swedbank.ee/tuletoetaKeskkonda pääseb läbi alajaotuste Swedbankist -> Swedbank ühiskonnas -> Annetuskeskkond.

 

# Tunnusta noortevaldkonna tegijaid!

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatava riikliku programmi \”Noorsootöö kvaliteedi arendamine\” raames välja kandidaatide esitamise noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Kandidaatide esitamise kategooriad on: pikaajaline panus noorsootöösse, aasta koostöö ja aasta tegu. Kandidaate võivad esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.Tunnustatavate nimekiri avalikustatakse 9. detsembril 2010.a. Tallinnas toimuval pidulikul noorsootöö valdkonna tunnustusüritusel. 

Lisainformatsioon ja kandidaatide esitamise kord: http://www.entk.ee/index.php?id=165&keel=ee&uudis=281

 

# Kingi heale eeskujule 20 000 krooni!

Kindlasti oled vahel mõelnud, et kuidas Su sõber ikka ja jälle jaksab panustada kodukoha arengusse! Või imestanud, kuidas mõni Sinu tuttav jõuab umbes kolm korda rohkem, kui tema eakaaslased? Kes pakib lastekodulastele kingitusi, aitab vanaema üle tee või söödab varahommikul laudas lehmi ja lambaid.

Võib-olla on just Sinu sõber teinud midagi sellist, mis vajab ülduse tähelepanu ja tänu? Nüüd on Sul võimalus öelda oma sõbrale aitäh! Veelgi enam, Sul on erakordne võimalus kinkida oma sõbrale 20 000 krooni, kui kirjutad meile tema tegemisest väikese loo.

Noortekonverents Lahe Koolipäev otsib taas konkursi \”Hea Eeskuju\” raames värvikaid 7.-12. klassis või kutsekeskkoolis õppivaid Häid Eeskujusid, kes oma pealehakkamise ja pühendumisega on muutnud meie kodupaiga ja riigi paremaks kohaks. Kõikide esitatud lugude seast valib žürii Riigikogu esimehe ja konkursi patrooni Ene Ergma juhtimisel ning paljude noorteorganisatsioonide ning ühiskonnategelaste osavõtul välja kakskümmend parimat, keda Tallink premeerib \”Laheda Koolipäevaga merel\”.

Kirjuta heast eeskujust pead hiljemalt 17. oktoobriks! 
Lisainfo: http://www.noortekonverents.ee

 

\"\"

HUVITAVAT

# OSALE: Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) rahvusvaheline konverents noorte rahutuste ja demonstratsioonide teemal. ENL korraldab Avatud Eesti Fondi toel 2.-3. novembrini Tallinnas Swissotelisrahvusvahelise konverentsi noorte rahutuste ja demonstratsioonide teemal. Konverentsile ootame osalejaid Eestist, Lätist, Leedust, Prantsusmaalt, Taanist, Kreekast, Moldovast, Armeeniast ja Gruusiast. Konverentsi eesmärgiks on uurida, miks on viimastel aastatel vägivaldseks muutunud demonstratsioonide arv kasvanud, miks osaleb neis nii palju noori ning arutleda demokraatlike väärtuste ning eneseväljendusvõimaluste üle. Konverentsile oodatakse neid kuni 30aastaseid noori, kes teemaga kokku puutunud, tunnevad suurt huvi või on lihtsalt aktiivsed esindajad (õpilasesindajad, üliõpilasesindajad, noorteorganisatsioonide liidrid, noorsootöötajad, riigiametite teemaga haakuvate üksuste esindajad jne). Osalejad Eestist saavad huvi korral kandideerida jooksvalt nii kaua kuni ENL teavitab kandideerimise lõppemisest.Lisainfo ENLi kodulehelt.

# OSALE: Noorte osaluse ja noorte demokraatiaprojektide koolitus \”Get Involved\” Lätis. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kutsub noori, noortejuhte, noorsootöötajaid, noorteühendusi, (üli)õpilasesindusi ja noortekogude esindajaid ning kohalike omavalitsuste noortevaldkonna töötajaid kandideerima noorte osaluse ja demokraatiaprojektide (Euroopa Noored alaprogramm 1.3) koolitusele \”Get Involved\”, mis toimub29. november.-4. detsember 2010 Lätis. Koolituse eesmärgiks on toetada noorte demokraatiaprojektide väljatöötamist ning elluviimist. Osalustasu: 600 EEK, mis tuleb tasuda Euroopa Noored Eesti büroole juhul, kui osutute valituks. Kandideerimise tähtaeg: 15. oktoober 2010. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3420

# OSALE: Rahvusvaheline partnerlusseminar \”NEW PERSPECTIVES\” Prantsusmaal. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti bürool on rõõm kutsuda teid kandideerima Prantsusmaal toimuvale rahvusvahelisele partnerlusseminarile \”NEW PERSPECTIVES\”, mis toimub 23.-26. november 2010. Partnerlusseminar on võimalus uutel organisatsioonidel ühineda pikaajalise projektiga, mis sai alguse 2009 aasta alguses. Projekti eesmärgiks on ühendada formaalharidus/ kutseharidus ja Euroopa vabatahtlik teenistus. Noored, kes on seotud mõne ameti omandamisega kutsehariduses saavad võimaluse osaleda Euroopa vabatahtlikus teenistuses, et enda silmaringi ja oma karjäärivõimalusi avardada. Osalustasu: 800 EEK. Koolituse toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulud katab vastuvõttev rahvuslik agentuur. Rahvusvahelised reisikulud kannab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo. Koolituse keel on inglise keel. Kandideerimise tähtaeg: 15. oktoober. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3301

# OSALE: Eesti Noorsootöö Instituudi koostööseminar \”Noorte iseseisvumine ja sotsiaalne toimetulek tänases Eestis\”. Seminar toimub 19.-20. oktoobril Tartus Konverentsikeskuses Dorpat(Turu 2, TASKU). Koostööseminari eesmärgiks on ühiselt arutleda väljakutsete ja probleemide üle, millega tänased Eesti noored seisavad silmitsi täiskasvanuks saamisel ja iseseisvumisel. Seminari käigus püütakse vastust leida järgmistele küsimustele: kuidas on aja jooksul muutunud arengutee lapsest täiskasvanuks saamisel? Kuidas mõjutab ümbritsev keskkond, näiteks elu vaesuses, noore kujunemist täiskasvanuks? Millised iseseisvumisega seotud kitsaskohad on välja tulnud noorteuuringutest ja kuidas neid takistusi ületada kasutades noorsootöö võimalusi? Seminar on osalejatele tasuta. Seminarikulud, toitlustus ja vajadusel ka majutus (kahestes tubades) kaetakse korraldajate poolt. Seminaril osalemiseks tuleb ennast eelnevalt registeerida hiljemalt 15. oktoobriks. Lisainfo: www.eni.ee

# OSALE: Noortevaldkonna tööhõiveseminar 19-20. oktoobril Tallinnas. Seminarile oodatakse osalema 18-30aastaste noortega töötavaid inimesi, kes soovivad leida oma töös enam võimalusi noorte tööotsijate kaasamiseks ning nende tööhõivevalmiduse toetamiseks. Seejuures on seminar avatud noorsootöötajatele, Töötukassa spetsialistidele jpt, kes töötavad noorte tööotsijatega – kokku umbes 60 inimesele üle Eesti. Seminarile oodatakse ka noortevaldkonna võtmeorganisatsioonide esindajaid, et toetada noorte tööhõive valdkonna strateegilisemaid arenguid lähiaastatel. Seminari tulemusena on osalejad teadlikumad noorsootöö rollist ja võimalustest noorte tööotsijate kaasamisel ning saanud arendada ideid ja luua suhteid potentsiaalsete partneritega, kellega koostöös algatada uusi noorte tööhõivet toetavaid ettevõtmisi noortevaldkonnas. Seminar, toitlustus ning vajaduse korral majutus on osalejatele tasuta ning on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi \”Noorsootöö kvaliteedi arendamine\” 1.1.0201.08-0001 ressurssidest. Registreerimise tähtaeg on 8. oktoober! Lisainfo: www.mitteformaalne.ee

# OSALE: Koolitus \”Karjäärinõustamine noorsootöös\” 27.-29. oktoobril algusega kell 11:00 Otepääl Karupesa hotellis. Koolituse eesmärgiks on tõsta karjäärinõustamisega vähe kokkupuutunud noorsootöötajate teadlikkust ja arendada oskusi, mis aitavad toetada noore mina-pildi kujunemist ja karjääriplaanide tegemist. Koolitusel on teretulnud noorsootöötajad, kes soovivad palju järeleproovitud huvitavaid tegevusi ise praktiliselt läbi teha ja leida ühiselt vastuseid küsimusele: kuidas aidata noorel inimesel õppida tundma oma väärtusi ja võimalusi, toetada teda otsuste tegemisel ning püüdlemisel eesmärgi realiseerimise poole!Kandideerimise tähtaeg enne 10. oktoobrit! Koolitus, toitlustus ja majutus on tasuta! Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3399

# OSALE: Programmi Euroopa Noored projektikliinik 4. oktoobril Tallinnas. Programmidoktorid ootavad vastuvõtule, et nõustada projektiideid, lisaks on võimalik osaleda noortealgatuste infoseminaril, mis toimub kell 15:30-17:00 SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo asub Tallinnas, Kadriorus, Koidula 13a, V korrusel. Lisainfo ja registreerumine: http://euroopa.noored.ee/node/2987

# OSALE: STEP-IN Euroopa Vabatahtliku Teenistuse infopäev 28. oktoober. Euroopa Noored Eesti büroo kutsub osalema Euroopa vabatahtliku teenistuse sissejuhataval ühepäevasele infopäev-koolitusele organisatsioonidele. Koolitusele on oodatud organisatsioonide esindajad (võib osaleda ka rohkem kui üks inimene organisatsiooni kohta), kes on huvitatud Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) projektivõimalustest (programmi Euroopa Noored alaprogramm 2). Koolitusel tutvustame Euroopa vabatahtliku teenistuse väärtuseid ja põhimõtteid ning käsitleme mitmeid huvitavaid ja kasulikke teemasid, mida EVT Teie organisatsioonile pakkuda võib: nt vabatahtliku kui inimressursi kasutamine, rahvusvahelise koostöö arendamine ja välismaise \”uue tuule\” toomine oma organisatsiooni, vabatahtlik tegevus kui organisatsiooni arendamise viis jpm. Samuti arutame EVT projekti tegemise praktilisi külgi. Registreerumise tähtaeg: 15. oktoober k. a. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3455

# RAHASTAMINE: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kuulutab välja konkursi Domus Dorpatensise stipendiumile. Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada ning tunnustada kodanikualgatust ning kohaliku elu edendamist. Stipendium on mõeldud isikule, kes läbi oma tegevuse on oluliselt kaasa aidanud kogukonna üldisele arengule ja/või on silma paistnud kogukonna jaoks olulise saavutusega. Stipendiumi suurus on 15 000 krooni. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Eesti Vabariigi alalised elanikud. Stipendiumile võib esitada nii iseennast kui ka teisi sobilikke kandidaate. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2010. Hilinenud taotlusi ei arvestata! Lisainfowww.dorpatensis.ee

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored eeltähtaeg 10. oktoobril. Järgmise taotlustähtaja prioriteediks on noorte tööhõive läbi vabatahtliku tegevuse. Kui soovid oma projektile individuaalset nõustamist, saada täidetud projektitaotlus 10. oktoobriks e-postiga vastava alaprogrammi konsultandile. Lisainfo:http://euroopa.noored.ee/node/3456

# RAHASTAMINE: Avatud Ühiskonna Instituudi Noortefond võtab vastu taotlusi. Noortefond on loodud selleks, et pakkuda innustust ja toetust noortele inimestele, kes tahavad edendada avatud ühiskonna põhimõtteid ja suudavad ärgitada oma eakaaslasi üheskoos tegutsema. Noortefond julgustab 15-29aastaseid noorihaarama initsiatiivi sotsiaalse sidususe, kultuurilise mitmekesisuse ja kodanikuaktiivsuse väärtuste edendamisel. Selleks pakub fond väiketoetusi ja abi noorte algatusel käima lükatud edumeelsetele ettevõtmistele. Eriti hinnatud on projektid, mis on uuenduslikud nii sisult, kui vormilt. Lisainfo: http://www.oef.org.ee/noortefond

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
27.-28. september – Noorsootöö strateegia rakendusplaani aastateks 2011-2013 koostamise juhtgrupi koosolekul Kloogaranna Noortelaagris osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
28. september – Karjääriteenuste Koostöökogu koosolekul Elukestva Õppe Sihtasutuses Innove osales ENLi tegevjuht Anni Kuller
28. september – Noorte Sotsiaaldemokraatide poolt korraldataval valimisea langetamise teemalisel seminaril Tallinna Pressikeskuses esineb ettekandega ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
28. september – Tallinna Laste- ja Noortesõbraliku linna komisjoni kohtumisel osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.
29. september – E3 koostöökohtumine (Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit) Eesti Üliõpilaskondade Liidu kontoris.
30. september – ENLi juhatuse koosolek. ENLi liikmesorganisatsioonide esindajatel on võimalus lisada juhatuse koosoleku päevakorda teemasid, esitades need hiljemalt sama päeva lõunaks ENLi tegevjuht Anni Kullerile (anni@enl.ee).
2. oktoober – ENLi säästva noorteühenduse töögrupi ja Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühinguga \”SOREX\” ühine rabamatk Palasi rappa.

Eelmisel nädalal:
20. september – Kodanikuühiskonna Arengukava arutelul Eesti Üliõpilaskondade Liidu kontoris osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
20. september – Ida-Virumaad külastasid noortevolikogude loomise mentorlusprogrammi raames ENLi noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton, tegevjuht Anni Kuller ning noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi liige Jaan Urb. 
21. september – Põlvamaad külastasid noortevolikogude loomise mentorlusprogrammi raames ENLi noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton, tegevjuht Anni Kuller ning noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi liige Jaan Urb. 
21. september – ENLi kontoris toimus üleriigiliste noorteühenduste koja koosolek. 
21. september – Programmi Euroopa Noored rahvuslike büroode koolitusseminaril Meriton Hotell Tallinnas esines ettekandega noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
22. september – Rahvusraamatukogus toimuval konverentsil \”Rahvusvähemused Eestis läbi noorte silmade – eile, täna, homme\” esines ettekandega noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
24. september – \”Eesti Lõimumiskava 2008-2013\” rakendusplaani koostamisega seonduval aruteluseminaril \”Noored ja töö noortega\” osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
24.-25. september – Pärnumaa Noortekogu (PMNL) koolitusüritusel koolitas õpilasesindusi ENLi tegevjuht Anni Kuller.
26. september – Noortevolikogude mentorite koosolek ENLi kontoris.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status