/ ENLi Teated 258

5. oktoober 2010
ENLi Teated nr 258

UUDISED

# Hakka poliitikuid uurima!

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) otsib vabatahtlikke poliitikahuvilisi noori, kes oleks valmis aitama poliitikute kohta koostatavate profiilide koostamisel – andmete kogumisel. Ülesanne on lihtne: eelnevalt kokkulepitud poliitikute kohta antakse vabatahtlikule näidisprofiil ning juhend selle kohta kust ja millist infot poliitikute kohta vaja koondada oleks. 

Vabatahtliku ülesanne oleks erinevatest avalikest veebis leiduvatest allikatest see info kõik kokku koondada ning ENL-i veebitiimile saata. Sobiv vabatahtlik peaks leidma mõned tunnid aega ühiskondlikuks panuseks, omama huvi poliitikute eluloo ja poliitilise tegevuse kohta ning arvutit ja internetti.

Kõige aktiivsemale profiilkoostajale antakse tänutäheks ka üpris ahvatleva poe kinkekaardi. Kõikidel panustajatel on aga soovi korral võimalus kohtuda mõne tipp-poliitikuga. Oma huvist tuleks teada anda hiljemalt 11. oktoobriks. 

Projekti “Noored dialoogis poliitikutega” viivad läbi Eesti Noorteühenduste Liit (ENL), Poliitikauuringute Keskus Praxis ja “Party on Wheels”. Projekti käigus toimuvad erinevad seminarid-diskussioonid, kus noortel on võimalik poliitikutega sama laua taga debateerida, küsimusi esitada ja otsida lahendusi erinevatele probleemidele. Samuti valmib ka veebileht, mis sisaldab infot poliitikute tegevuse kohta, võimalust poliitikute käest otse küsimusi küsida, temaatilistes päevakajalistes diskussioonides osaleda ja muudki huvitavat.

Lisainfo: martti@enl.ee

 

# Algas külalisõpetajate registreerimine “Tagasi Kooli!” nädalalale

30. septembril 2010 algas huviliste registreerimine oktoobri keskpaigas toimuva “Tagasi kooli” nädala külalisõpetajaks. Vabariigi Presidendi ja Sihtasutus Noored Kooli üleskutsel toimuval ettevõtmisel osaleb seekord varasemast enam vene õppekeelega koole.

18.-22. oktoobri “Tagasi kooli” nädala eesmärk on tugevdada koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Teretulnud on nii ametialaste teadmiste ja kogemuste jagamine kui ka huvitegevuste tutvustamine. Koolielu mitmekesistamise kõrval on külalisõpetajate tunnid tunnustus Eesti õpetajate tööle.

“Tagasi kooli” nädalale tuleb registreeruda veebilehel www.tagasikooli.ee, kus igaüks saab valida külalisõpetajaid ootavate koolide seast endale meelepäraseima. Kokku on tänase seisuga külalisõpetajatele uksi avamas 292 kooli kõigist Eesti maakondadest. “Tagasi kooli” nädalat toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.

 

# Üliõpilased hakkavad pidama mõttetalge kõrghariduse parandamise teemadel

29. septembril avati aadressil www.minuotsus.ee registreerimine 9. oktoobril üle Eesti toimuvatele “Minu Otsus” mõttetalgutele.

Mõttetalgute eesmärk on koondada üliõpilased, õppejõud ja vilistlased eesmärgiga arutleda selle üle, kuidas saab igaüks meist anda oma panuse, et muuta õppimine kõrgkoolis paremaks ning seeläbi ka muuta kõrgharidus üldisemalt meie ümber tudengisõbralikumaks. Talgud toimuvad 13 kõrgkoolis ja kolledžis üle Eesti.

Talguid juhivad talgujuhid, kellest enamik on tudengid. “Talgutel tekkinud tudengite ideid ja praktilisi ettepanekuid saab iga kõrgkool kasutada oma kooli tasandil; ideed, mis puudutavad Eesti kõrgharidussüsteemi üldisemalt, kasutab Eesti Üliõpilaskondade Liit üliõpilaste Riigikogu valimisplatvormi koostamisel,” ütles mõttetalgute projektijuht Maigi Ruttu.

Talgute toimumist toetavad Euroopa Noored Eesti Büroo projektist “Kas sinu kõrgkoolis on…?”, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Rektorite Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu ja ISIC.

 

HUVITAVAT

# OSALE: Avatud Eesti Fondi ja Briti Nõukogu konkurss osalejate leidmiseks projekti “Teeme koos!”. Projekti eesmärk on suurendada kontakte ja suhtlust eri emakeelega inimeste vahel ning toetada koostööd eesti- ja venekeelsete koolide ja vabaühenduste vahel. Osalejad saavad teoreetilisi ja praktilisi teadmisi projektijuhtimise, kaasamise ja sotsiaalse ettevõtluse valdkonnast ning lisaks sellele ka operatiivset nõu koostööprojektide ideede ja -taotluste ettevalmistamisel. Parimatele projektidele pakutakse ka rahalist tuge. Projekti kestab novembrist 2010 – veebruarini 2012. Kandideerimistähtaeg on 1. november 2010! Kandideerimine ja lisainfo: http://www.oef.org.ee/teemekoos

# OSALE: Noortefoorumi “101 last Toompeale” eelfoorumid teemal “Ka minul on oma karjäär?”. Enne lõppfoorumit Toompeal, kus pannakse kokku Riigikogule esitatav dokument, toimuvad erinevates Eesti paikades teemasid lahtimõtestavad ning tutvustavad eelfoorumid. Eelfoorumid toimuvad: 2. oktoober – Kuressaare, 9. oktoober – Paide, 9. oktoober – Tartu, 10. oktoober – Pärnu, 10. oktoober – Tallinn, 13. oktoober – Sillamäe. Lisainfo: http://www.ngo.ee/34832

# OSALE: SINA (Suured Ideed Noorte Algatusel) seminarid Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis.Seminaridel kuuled, mida räägivad eneseületamisest, saavutamisest ning eesmärkide saavutamisest Hans H. Luik, Jim Ashilevi, Tanel Talve, Helen Vetik, Marjam Vaher, Alar Ojastu jpt. Lisaks tutvustatakse võimalusi, mida pakub Sulle programm SINA. Seminarid toimuvad: Tallinnas 9. oktoobril kell 14:00-17:00 Nordic Hotel Forumis, Tartus 9. oktoobril kell 14:00-17:00 Ülikooli kohviku kaminasaalis, Pärnus 9. oktoobril kell 14:00-17:00 Port Artur 2-s, Viljandis 13. oktoobril kell 17:00-20:00 Pärimusmuusika Aidas. Osalemine on kõigile tasuta! Lisainfo: http://www.sinanoored.ee

# OSALE: Noorte osaluse ja noorte demokraatiaprojektide koolitus “Get Involved” Lätis. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kutsub noori, noortejuhte, noorsootöötajaid, noorteühendusi, (üli)õpilasesindusi ja noortekogude esindajaid ning kohalike omavalitsuste noortevaldkonna töötajaid kandideerima noorte osaluse ja demokraatiaprojektide (Euroopa Noored alaprogramm 1.3) koolitusele “Get Involved”, mis toimub29. november.-4. detsember 2010 Lätis. Koolituse eesmärgiks on toetada noorte demokraatiaprojektide väljatöötamist ning elluviimist. Osalustasu: 600 EEK, mis tuleb tasuda Euroopa Noored Eesti büroole juhul, kui osutute valituks. Kandideerimise tähtaeg: 15. oktoober 2010. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3420

# OSALE: Rahvusvaheline partnerlusseminar “NEW PERSPECTIVES” Prantsusmaal. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti bürool on rõõm kutsuda teid kandideerima Prantsusmaal toimuvale rahvusvahelisele partnerlusseminarile “NEW PERSPECTIVES”, mis toimub 23.-26. november 2010. Partnerlusseminar on võimalus uutel organisatsioonidel ühineda pikaajalise projektiga, mis sai alguse 2009 aasta alguses. Projekti eesmärgiks on ühendada formaalharidus/ kutseharidus ja Euroopa vabatahtlik teenistus. Noored, kes on seotud mõne ameti omandamisega kutsehariduses saavad võimaluse osaleda Euroopa vabatahtlikus teenistuses, et enda silmaringi ja oma karjäärivõimalusi avardada. Osalustasu: 800 EEK. Koolituse toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulud katab vastuvõttev rahvuslik agentuur. Rahvusvahelised reisikulud kannab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo. Koolituse keel on inglise keel. Kandideerimise tähtaeg: 15. oktoober. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3301

# OSALE: Joonistus- ja fotokonkurss “Kool. Sõbrad. Perekond”. Konkursi eesmärk on kutsuda üles lapsi ja noori joonistama või pildistama etteantud teemadel näitamaks sarnast ümbritsevat keskkonda, toomaks välja ühiseid tunnusjooni ning suurendamaks tolerantsust. Osalemiseks tuleb joonistada või pildistada olukordi, hetki, objekte ja muud, mis ümbritsevad sind, sümboliseerivad sulle märksõnu Kool. Sõbrad. Perekond. Osalema oodatakse lapsi ja noori vanuses 6-17. Kõik laekunud tööd eksponeeritakse avalikes kohtades üle-Eesti. Parimad tööd avaldakse ka ajalehes Postimees (vene k.) ning Eesti Puuetega Inimeste Koja ja teiste partnerite kodulehtedel. Konkursil osalemiseks saada oma joonistused-fotod aadressile: EPIK, Toompuiestee 10, Tallinn hiljemalt 1. november 2010. Oma tööle märgi peale nimi, vanus, kool, kontakt. Fotod võib saata ka elektrooniliselt: epikoda@gmail.comLisainfo: Getter Tiirik (Eesti Puuetega Inimeste Koda), GSM 5343 9913, getter.tiirik@gmail.com

# OSALE: Programmi Euroopa Noored koolitus “Lööme laineid!” 22.-23. oktoober Tartus. Tule koolitusele, kui soovid teada saada, kuidas suurendada oma projekti mõju ja viia läbi järeltegevusi. Planeerime ja viime ka koos läbi avaliku aktsiooni ning õpime kujundama trükiseid ja kokku panema videot. Koolitusele on oodatud kandideerima kõik, kellel on programmi Euroopa Noored raames projektide elluviimise kogemus või kes plaanivad lähiajal projekti teostada. Kandideerimistähtaeg on 17. oktoober. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3478 

# OSALE: Programmi Euroopa Noored koolitus “WTF: W(hat’s) T(he) F(uture) – SimPlaneet vol. 2” 30.-31. oktoober Roostal. Koolituse eesmärgiks on leida ühiselt just see, mida Sina ja Sinu sõbrad saavad ühiskonnas ära teha, mõjutada ja muuta. Mõtete ja vastuste leidmiseks kasutame meetodina simulatsioonimängu. Koolitusele oodatakse 16-25aastaseid noori, koolitus toimub eesti ja vene keeles. Osalemine on tasuta, koolitusel saad nii süüa kui ööbida. Koolitusega kaasnevad kulud (va. transpordikulud) katab Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo. Registreerimistähtaeg on 15. oktoober. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/simplaneet.vol.2 

# OSALE: Noortevaldkonna tööhõiveseminar 19-20. oktoobril Tallinnas. Seminarile oodatakse osalema18-30-aastaste noortega töötavaid inimesi, kes soovivad leida oma töös enam võimalusi noorte tööotsijate kaasamiseks ning nende tööhõivevalmiduse toetamiseks. Seejuures on seminar avatud noorsootöötajatele, Töötukassa spetsialistidele jpt, kes töötavad noorte tööotsijatega – kokku umbes 60 inimesele üle Eesti. Seminarile oodatakse ka noortevaldkonna võtmeorganisatsioonide esindajaid, et toetada noorte tööhõive valdkonna strateegilisemaid arenguid lähiaastatel. Seminari tulemusena on osalejad teadlikumad noorsootöö rollist ja võimalustest noorte tööotsijate kaasamisel ning saanud arendada ideid ja luua suhteid potentsiaalsete partneritega, kellega koostöös algatada uusi noorte tööhõivet toetavaid ettevõtmisi noortevaldkonnas. Seminar, toitlustus ning vajaduse korral majutus on osalejatele tasuta ning on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” 1.1.0201.08-0001 ressurssidest. Registreerimise tähtaeg on 8. oktoober. Lisainfo: www.mitteformaalne.ee

# OSALE: MTÜ Tegusad Eesti Noored poolt korraldatud Tallinna Keskkonnasessioon 8.-10. oktoobril 2010 Tallinnas. Tegemist on kolmepäevase üritusega, mille vältel arutatakse Tallinna linna ja/või noori lähedalt puudutavaid teemasid ning pakutakse neile ka konkreetseid lahendusi. Tallinna Keskkonnasessiooni patroon on “Teeme ära 2008” eestvedaja Rainer Nõlvak. Töö sessioonil toimub kuues erinevas komitees, kus arutatakse erinevaid keskkonnaga seotud teemasid. Sessiooni lõpptulemiks koostab iga rühm uudse noorteprojekti, mida saab hiljem SINA (Head Ideed Noorte Algatusel) programmi raames ise ellu viia. Lisainfo: http://www.ten.ee/keskkond2010

# OSALE: STEP-IN Euroopa Vabatahtliku Teenistuse infopäev 28. oktoober. Euroopa Noored Eesti büroo kutsub osalema Euroopa vabatahtliku teenistuse sissejuhataval ühepäevasele infopäev-koolitusele organisatsioonidele. Koolitusele on oodatud organisatsioonide esindajad (võib osaleda ka rohkem kui üks inimene organisatsiooni kohta), kes on huvitatud Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT)projektivõimalustest (programmi Euroopa Noored alaprogramm 2). Koolitusel tutvustame Euroopa vabatahtliku teenistuse väärtuseid ja põhimõtteid ning käsitleme mitmeid huvitavaid ja kasulikke teemasid, mida EVT Teie organisatsioonile pakkuda võib: nt vabatahtliku kui inimressursi kasutamine, rahvusvahelise koostöö arendamine ja välismaise “uue tuule” toomine oma organisatsiooni, vabatahtlik tegevus kui organisatsiooni arendamise viis jpm. Samuti arutame EVT projekti tegemise praktilisi külgi. Registreerumise tähtaeg: 15. oktoober k. a. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3455

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored eeltähtaeg 10. oktoobril. Järgmise taotlustähtaja prioriteediks on noorte tööhõive läbi vabatahtliku tegevuse. Kui soovid oma projektile individuaalset nõustamist, saada täidetud projektitaotlus 10. oktoobriks e-postiga vastava alaprogrammi konsultandile. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/3456

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fondi ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkurss “Väärtuskasvatus haridusasutuste ja kodanikeühenduste koostöös”. Konkursi eesmärgiks on luua võimalused väärtuste märkamiseks, nende üle arutlemiseks ja nendest tulenevate valikute mõtestamiseks, leida uuenduslikke ideid ja koostöövorme nii õppe- kui kooli noorsootöös ning edendada haridusasutuste ja kodanikuühenduste väärtusarendusalast koostööd. Auhinnafondi suuruseks on 200 000 EEK. Konkursil osalemiseks tuleb haridusasutusel esitada vabas vormis pikaajaline koostöökava (st pikkusega vähemalt 6 kuud), mis on suunatud programmis “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” fookusesse seatud väärtuste edendamisele. Taotlusdokumendid saata kas postiga või tuua Avatud Eesti Fondi aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn.Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2010.a Lisainfo: http://www.eetikakeskus.ut.ee

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

5.-6. oktoober – Koolitusseminaril “Avaliku koosoleku (demonstratsiooni, miitingu, piketi, Religioosse ürituse, rongkäigu) turvaline korraldamine – Koostöö koosoleku korraldaja, kohaliku omavalitsuse ja politseiga. Meedia roll ja mõju.” Tallink Spa & Conference Hotel’is osaleb ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.
5. oktoober – Keskerakonna Noortekoguga esindajatega kohtub ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
6. oktoober – “Eesti Lõimumiskava 2008-2013” rakendusplaani koostamisega seonduval aruteluseminaril “Noored ja töö noortega” osaleb noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
6. oktoober – Kohtumisel Eesti Arstiüliõpilaste Seltsi asepresidendiga osaleb ENLi välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp.
9. oktoober – Varivalimiste projekti maakondlike koordinaatorite kohtumine ENLi kontoris.

Eelmisel nädalal:

27.-28. september – Noorsootöö strateegia rakendusplaani aastateks 2011-2013 koostamise juhtgrupi koosolekul Kloogaranna Noortelaagris osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
28. september – Karjääriteenuste Koostöökogu koosolekul Elukestva Õppe Sihtasutuses Innove osales ENLi tegevjuht Anni Kuller
28. september – Noorte Sotsiaaldemokraatide poolt korraldataval valimisea langetamise teemalisel seminaril Tallinna Pressikeskuses esines ettekandega ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
28. september – Tallinna Laste- ja Noortesõbraliku linna komisjoni kohtumisel osales ENLi tegevjuht Anni Kuller.
29. september – E3 koostöökohtumine (Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Üliõpilaskondade Liit) Eesti Üliõpilaskondade Liidu kontoris.
30. september – ENLi juhatuse koosolek.
2. oktoober – ENLi säästva noorteühenduse töögrupi ja Eesti Üliõpilaste Keskkonnakaitse Ühinguga “SOREX” ühine rabamatk Palasi rappa.
1.-3. oktoober – Euroopa Liidu eesistujamaa noortekonverentsil Leuvenis, Belgias, osalesid ENLi avalike suhete juht Aleksandra Kamilova, ENLi vabatahtlik Risto Veskioja ja ENLi struktureeritud dialoogi siseriiklikku töörühma liige Marian Vares..

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status