/ Lastekaitse liit kutsub osalema esseekonkursil

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab laste õiguste konventsiooni 21. aastapäeva puhul esseekonkursi gümnaasiumiõpilastele.

Valida saab kahe teema vahel:
1. \”Kiri laste ombudsmanile\”
2. \”Kui ma oleksin ema/isa\”

Konkursi tingimused:

  • Töid oodatakse 10.-12. klasside õpilastelt
  • Nii vene kui eesti keeles
  • Töö pikkus 3000 tähemärki või kuni kaks A4 käsitsi kirjutatult
  • Tähtaeg: 3. november 2010

Peaauhinnaks on reis Brüsselisse! Auhinnad antakse üle 17-18. novembril Lastekaitse Liidu konverentsil \”Kes kasvatab, kui kõik kasvatavad\”

Võistlustööd palume saata märgusõnaga \”ESSEEKONKURSS\” aadressil: Lastekaitse Liit, Endla 6-18, Tallinn 10142

Konkursitööle peavad olema lisatud töö esitaja andmed eraldi ümbrikus või saates e-postiga kirja sisus:

  • Ees- ja perekonnanimi
  • Vanus ja klass
  • Osaleja kodune aadress, telefon, e-posti aadress
  • Kooli nimi ja aadress

Elektrooniliselt saata e-postile 

Lisainformatsioon telefonil 6311 128   või e- post: kathlin.mikiver@lastekaitseliit.ee             

Täpsem info ja lisamaterjalid: www.lastekaitseliit.ee