/ KIKi keskkonnaprogramm kutsub noorteorganisatsioone keskkonnaalaseid tegevusi korraldama

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on pidevalt otsimas uute ideedega taotlejaid ning sellega seoses kutsuvad ülesse noortevaldkonna organisatsioone tutvuma KIKi keskkonnaprogrammi keskkonnateadlikkusse valdkonna rahastusvõimalustega.

Keskkonnateadlikkuse programmist toetatakse kolme tegevussuunda:

  • riiklikke õppekavasid toetava aktiivõppe meetoditel põhineva keskkonnaharidusliku tegevuse arendamine ja läbiviimine;
  • keskkonnateadlikkust tõstvate teavitustegevuste ja -kampaaniate korraldamine määratletud sihtrühmadele;
  • rahvusvahelises keskkonnahariduse alases koostöös osalemine.

Uuendusena on keskkonnateadlikkuse programmi kohta hetkel kehtiva määruse selgitus lühidalt ehk kolme rahastatava suuna lühikokkuvõtted leitavad ka KIKi koduleheküljelt.

Milliseid projekte ja keda keskkonnaprogrammist on rahastatud, saab tutvuda KIKi kodulehel.

Mõtteid ja ideid selle kohta milliseid tegevusi ja  projekte on keskkonnateadlikkuse tõstmisega seoses ellu viidud, on võimalik leida ka siit.

KIKi keskkonnaprogrammi osas on toimub aeg-ajalt koolitusi üle Eesti maakondades. Huvi korral soovitame jooksvalt jälgida KIKi kodulehekülge selles osas. Mõningad varasemate koolituste materjalid on leitavad ka KIKi koduleheküljelt.

Järgmine taotlusvooru tähtaeg on 15. veebruaril 2011. Keskkonnaprogrammi voorud toimuvad keskmiselt kaks korda aastas ning taotluse menetlemine koos hindamisega võtab aega orienteeruvalt 4-5 kuud.

Infoks – mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad keskkonnateadlikkuse projektide korral olla taotlejaks, kui nende põhikiri näeb ette loodus- või keskkonnakaitselist tegevust või koolituse alast tegevust!  

Lisainfo:
Liina Kuusmaa
Programmispetsialist
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 627 4180
Faks: 627 4170
www.kik.ee

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status