/ ENLi Teated 264

16. november 2010
ENLi Teated nr 264

\"\"

UUDISED

# Kandideeri Parima Noorteprojekti 2010 tiitlile ja võida motiveerivaid auhindu

Parima Noorteprojekti konkurss selgitab välja 2010. aasta kõige originaalsema ja atraktiivsema noorte poolt korraldatud ettevõtmise ja on hea võimalus näidata, millega Sinu organisatsioon on aasta jooksul hakkama saanud, hinnata teiste projekte ning võita lahedaid auhindu, mis kaasavad ja motiveerivad kogu projektimeeskonda.

Aastal 2009 toetasid parimaid projekte näiteks Kanal 2, Sukeldumine OÜ, Kuutsemäe Puhkekeskus, Eesti Jalgpalli Liit, Eesti Rahvusringhääling ja seiklusfirma 360 Kraadi. Projektid on ENLi abiga saanud ka head meediakajastust! Sinu organisatsiooni edukatest tegemistest on aega teada anda kuni 28. novembrini aadressile enl@enl.ee. Projekte hindavad ENLi liikmed!

Loe lisa ja kandideeri: www.enl.ee/noorteprojekt2010

 

# ENL osaleb 22. novembril ühiskonnateaduste teabepäeval põnevate tegevustega

Mis on ühiskond? Miks ja kuidas olla aktiivne kodanik? Kuidas saada otsustajaks? Kas ühiskonnateadused suudavad mõjutada ühiskonnas toimuvat? Kus õppida riigiteadusi? Kui kõik see tundub huvitav ja sa ootad oma küsimustele vastuseid, siis oled oodatud ühiskonnateaduste teabepäevale 22. novembril Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus, kus kohtuvad ja teemat arutavad teadlased, õpetajad, poliitikud, spetsialistid ja noored.

Teabepäeval korraldab ka ENL palju põnevat: tutvustab varivalimisi ja osalusmetroo projekti, korraldab osalussimulatsiooni ning infotunni sellest, kuidas leida tee unistusteni olles aktiivne noor! Päeva jooksul toimub ka kaasahaarav osaluskohvik jpm! Tegemist on põneva, noortepärase üritusega, mis on kõike muud kui kuiv ja igav. Osavõtt üritustest tasuta.

Osalemiseks tuleb eelregistreerimise teel teatada hiljemalt 19. novembriks!Lisainfo: http://www.nlib.ee/ytp

\"\"

HUVITAVAT

# OSALE: Noortekoolitused \”Ideede inkubaator\” 4.-5. detsembrini ja 11.-12. detsembrini Tallinnas.Koolitused on suunatud 16-25aastastele eesti ja vene noortele, kes tunnevad, et mõned asjad peaks meid ümbritsevas maailmas olema natukene paremini. Koolitusel jõutakse selgusele, miks ja mis on just see, mida noored maailmas muuta tahavad; mõeldakse koos läbi, kuidas saaks seda muutust läbi projekti ellu viia ning õpitakse tundma projekti olulisi osi ja aidatakse arendada oma ideed nendest lähtuvalt. Registreerimistähtajad vastavalt 20. ja 30. november. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/taxonomy/term/21

# OSALE: Avalda arvamust programmi Euroopa Noored tuleviku kohta. Programm Euroopa Noored kestab 2013. aasta lõpuni. Järgmise programmi loomiseks viib Euroopa Komisjon läbi online-konsultatsiooni, et koguda seisukohti selle kohta, kas programmi Euroopa Noored on tulevikus vaja ning milline see peaks olema, et vastata noorte ootustele ja aidata lahendada noorte ees seisvaid väljakutseid. Konsultatsioonis saab osaleda kuni 30. novembrini. Küsitlusele saab vastata siin!

# OSALE: Kandideeri programmi Euroopa Noored esitlejaks. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo kuulutab välja konkursi programmi Euroopa Noored esitlejate võrgustiku täiendamiseks. Esitleja ülesandeks on atraktiivselt jagada noortele, noorsootöötajatele ja teistele sihtgruppidele programmi Euroopa Noored kohta adekvaatset infot, mis vastab nende vajadustele ja huvidele. Esitleja peab olema võimeline programmi infot jagama erinevates keskkondades (suurel konverentsil, projektiideede väljatöötamise töötoas, messil noorega üks-ühele suheldes jne) ja sihtgruppidele (noored, noorsootöötajad, omavalitsuste ametnikud jne).Kandideerimistähtaeg 28. november. Lisainfo ja sooviavalduse vorm: http://euroopa.noored.ee/node/1680

# OSALE: ENLi üldkoosolek. ENLi juhatus kutsub liikmesorganisatsioonid kokku ENLi sügisese korralisele 17. üldkoosolekule. Üldkoosolek toimub laupäeval, 27. novembril algusega kell 10:00 Tartus Saksa Kultuuriinstituut (Kastani tn 1). Ühtlasi kuulutab ENL välja konkursi revisjonikomisjoni liikme leidmiseks ning kolme juhatuse liikme leidmiseks finantsjuhi, liikmevaldkonna juhi ja noortepoliitika juhi positsioonidele. Lisainfo ja registreerimine: http://www.enl.ee/uldkoosolek

# OSALE: Võru Kesköökoss. Kesköökoss on noortele suunatud vabaaja veetmise üritus, kus mängitakse alates 20:00 kuni keskööni jooksvalt korvpalli. Üritus on suunatud noortele ning ka vanematele inimestele, kes on huvitatud sellest, millega nende lapsed reede õhtuti tegelevad. Mängu õigsust hindavad kohalike koolide kehalise kasvatuse õpetajad, kes on antud üritusel kohtunikud. Lisaks korvpallile on kohapeal DJ, kes mängib jooksvalt muusikat, esinema on ka kutsutud tantsutüdrukud. Iga osaleja saab lõppkokkuvõttes mingi auhinna ning parimat kolme võistkonda autasustatakse medalitega. Ürituse võitja saab auhinnaks rändkarika, mida eksponeeritakse Võru Spordikeskuses ning kuhu märgitakse ära ka kõikide Kesköökossu võitjate nimed. Lisainfo: Indrek Hirsnik, e-mail: lndrek.hirsnik@gmail.com.

# OSALE: Vabatahtliku teenistuse programm T.A.H.E. Eesti vabatahtliku teenistuse programm T.A.H.E. võimaldab noortel töötutel saada kogemusi ja laiendada oma sotsiaalset võrgustikku eri noorteühingutes, mis suurendab noorte konkurentsivõimet tööturule sisenemisel. Vabatahtliku teenistuse ajaks pakub organisatsioon vabatahtlikule konkreetsed ülesanded ja tegevused, nt messide/ürituste korraldamisel kaasa aitamine, projektide kirjutamine vms. Organisatsioonide pakkumised saadetakse Töötukassasse, kus need omakorda jaotatakse laiali erinevatesse piirkondadesse, lähtuvalt pakkumise asukohast – iga organisatsioon saab endale kontaktisiku Töötukassast, kes siis suhtleb vastava organisatsiooniga edasi. Iga organisatsiooniga sõlmitakse koostöölepe, kus kirjeldatakse koostööpõhimõtted. Lisainfo: http://www.entk.ee/tahe

# OSALE: Kohtumine aktiivsete Soome noortega EL poliitikast huvitatud noortele. Eesti Euroopa Liikumine koostöös Soome Euroopa Liikumisega kutsub aktiivseid Euroopa Liidu poliitikast huvitatud noori kohtuma Soome noortega, kes veavad eest JEF-Europe rahvuslikku Soome sektsiooni Eurooppanuoret. Kohtumise eesmärgiks on luua tihedamad sidemeid JEF-Europe rahvusvaheise organisatsiooniga ning selle sektsiooniga Soomes ning avardada siinsete Euroopa poliitikast huvitatud noorte võimalusi sh ka rahvusvaheliseks koostööks. Kutse on suunatud noorteorganisatsioonide esindajatele, kelle tegevuses on Euroopa mõõde või organisatsioonidele, kus Euroopa tasandi kontaktide tugevdamise järele on selge vajadus. Konkreetne kohtumise aeg lepitakse kokku peale piisava hulga huviliste selgumist. Huvist anda oma huvist märku allolevatel kontaktidel hiljemalt 22. novembriks. Lisainfo: Kristiina Ling, Tel 6 419 679, kristiina@euroopaliikumine.ee

# RAHASTAMINE: Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) heade ideede ja reisitoetuste konkursid.KÜSK ootab jätkuvalt taotlusi kahele jooksvalt avatud konkursile: Head ideed ning Reisitoetused. Järgmine KÜSK nõukogu koosolek toimub 17. detsembril 2010 aastal. Kes soovib, et tema taotlust arutatakse antud koosolekul, siis palume see esitada hiljemalt novembri lõpuks. Head ideede konkursi kaudu toetatakse avalikkusele suunatud Eesti kodanikuühiskonna arengut edendavaid sotsiaalseid muutusi taotlevaid uudseid ja uuenduslikke lähenemisi ja lahendusi pakkuvaid kodanikualgatusi. Reisitoetuste konkursi kaudu toetatakse mittetulundusühenduste esindajate ning kodanikuühiskonna uurijate osalemist rahvusvahelistel üritustel, tutvustamaks Eesti kodanikuühiskonna tegemisi. Lisainfo: Heade ideede konkurss: http://kysk.ee/?s=168 ja reisitoetuste konkurss: http://kysk.ee/?s=216

# RAHASTAMINE: Tallinna Noorsootöö Keskus toetab noorte ideede teostamist 120 000 krooniga.Tallinna Noorsootöö Keskus kuulutas välja noorte omaalgatuste fondi (NAF) tegevuse. Perioodil 15. oktoober-13. august 2011 saavad 12-16 aastased noored võimaluse neljas pealinna piirkonnas oma ideid tutvustada ning noortekeskuste kaasabil ellu viia. Kokku toetatakse projekte 120 000 krooniga. Toetust antakse Kristiine, Lasnamäe, Nõmme või Põhja-Tallinna kogukonna arengut soodustavatele projektidele, mida võtab vastu ja hindab vastava piirkonna noortekeskus. Lisainfo: http://www.entk.ee/tallinna-noorsootoeoe-keskus-toetab-noorte-ideede-teostamist-120-000-krooniga

# RAHASTAMINE: Avatud Ühiskonna Instituudi Noortefond võtab vastu taotlusi. Noortefond on loodud selleks, et pakkuda innustust ja toetust noortele inimestele, kes tahavad edendada avatud ühiskonna põhimõtteid ja suudavad ärgitada oma eakaaslasi üheskoos tegutsema. Noortefond julgustab 15-29aastaseid noori haarama initsiatiivi sotsiaalse sidususe, kultuurilise mitmekesisuse ja kodanikuaktiivsuse väärtuste edendamisel. Selleks pakub fond väiketoetusi ja abi noorte algatusel käima lükatud edumeelsetele ettevõtmistele. Eriti hinnatud on projektid, mis on uuenduslikud nii sisult, kui vormilt. Lisainfo: http://www.oef.org.ee/noortefond

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

18.-20. november – Kiievis toimuval Euroopa Noortefoorumi (YFJ) üldkoosolekul osalevad ENLi tegevjuht Anni Kuller ning noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi liige ning YFJ juhatuse kandidaat Jaan Urb.
19. november – Eesti Suhtekorraldajate Liidu seminaril osaleb ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar.

Eelmisel nädalal:

8. november – Tallinnas Sokos Viru Hotellis toimus noorte ja poliitikute visioonikonverents \”Mina muudan Eesti tulevikku\”.
11. november – ENLi juhatuse koosolek ENLi kontoris.
12. november – Noorsootööleht Aken projekti kohtumisel Eesti Noorsootöö Keskuses osalesid ENLi tegevjuht Anni Kuller, avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar ja esimees Ott Heidmets.
12. november – ENLi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel toimus noorteühingute rahastamise infopäev Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11).
12. november – UNICEF Sinilinnu Aastapreemiate üleandmise vastuvõtul osales ENLi tegevjuht Anni Kuller. 
13.-14. november – Noorte osaluskogude sügisseminar Tartus.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status