/ ENL otsib oma kollektiivi tegevjuhti!

\"\"

Sul silmad säravad? Sa julged unistada suurelt? Sa naudid inimeste ja ühingute erinevusi ja Sa fännad koostööd? Siis on meil midagi Sulle …

 

Eesti Noorteühenduste Liidus (ENL), me unistame tugevatest ja teovõimelistest noorteühendustest. Näeme palju tegusaid noori, kes mõjutavad ja muudavad ühiskonda paremuse suunas. Teame, et noortevaldkonda puudutavaid otsuseid ei tehta noorte eest, vaid nende osalusel. Soovime, et ükski noorte hea idee ei läheks raha-, huvi- ega oskuste puudusel kaduma. Tahame, et meie noorte hääl kõlaks kaugele üle Eesti piiri. Unistame, et unistamine ei saaks iialgi otsa!

Otsime oma rikkalikku tiimi veel täiendust – tegevjuhti, kelle igapäeva ülesannete hulgas on 

 •  ENLi igapäevatöö korraldamine ja seatud eesmärkide saavutamine koos juhatusega; 
 • ENLi eelarvestamine, rahavoogude kontroll ja järelevalve, raamatupidamise koordineerimine; 
 • Tegevus-, projektitaotluste ja -aruannete koostamine ning järelevalve teostamine; 
 • Personalitöö, projektijuhtide värbamine, nende töö koordineerimine, järelevalve;
 • Infovahetuse korraldamine ja suhtlemine liikmesorganisatsioonide, partnerite ja muude siht- ja sidusgruppidega; 
 • ENLi esindamine nii Eestis kui välisriikides;
 • Projektide ja ürituste läbiviimine; 
 • Kontori korrasoleku tagamine;
 • Dokumentide haldus. 

ENLi tegevjuhiks sobib hästi inimene, kes

 • juba omab või on omandamas kõrgharidust; 
 • tunneb noorsootöö ja noortevaldkonda;
 • on varem ise projekte kirjutanud ja ellu viinud; 
 • oskab end väljendada ühtmoodi hästi nii suuliselt kui kirjalikult; 
 • ei pelga ka inglise keeles kirjutada ega rääkida; 
 • naudib meeskonnatööd ja kellele meeldivad teised inimesed rohkem kui masinad; 
 • on aus ja avatud; 
 • tunneb ja oskab rüperaaliga ümber käia. 

Mööda külgi ei jookse maha ka noorteühingu liikmelisus, arusaamine raamatupidamisest, vene keele oskus ja juhtimiskogemus. 

ENL omalt poolt kogu meeskonnaga saab garanteerida Sulle

 • nooruslikku meeskonda;
 • unustamatut juhtumis- ja kuulumiskogemust;
 • põnevat ja arendavat töökeskkonda; 
 • motiveerivaid inimesi ning üritusi aastate vältel; 
 • reaalset võimalust oma ideid rakendada ja aidata kaasa noorsootöö arengule Eestis;
 • hubast katusekontorit Tallinna kesklinnas.

Kandideerimiseks tuleb saata oma CV, motivatsioonikiri ning avaldus palgasooviga hiljemalt 18. detsembriks 2010 Anni Kullerile (anni@enl.ee). 

Täpsem info Anni Kullerilt, 56 48 16 08 või anni@enl.ee

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 54 Eestis tegutsevat noorteühendust ning noorte osaluskogu. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas. 

 

 

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status