/ Kinobuss kutsub noori ja noorteorganisatsioone filmitalgutele!

Kinobuss kutsub noori osalema filmitalgutele mängufilmi tegema, mida juhendavad tõelised omaala proffid!

Filmitalgud on 2011. aasta läbi kestev meelelahutuslikult hariv projekt, mille eesmärgiks on panna eestimaalased ühiselt filmi tegema. Filmitalgud on seega kaasa löömiseks avatud kõigile huvilistele – külaseltsidele, kultuurimajadele, huviringidele ja eriti on oodatud noorte aktiivne osavõtt!

Filmiproffide juhendamisel ja eestvedamisel ning rahva kaasalöömisel valmib talgute vormis suuremahuline täispikk mänguline \”ulme-dokumentaalfilm\”, mis tugineb Eesti legendidele ja võtab kokku eestluse elujõu ja mille ettevalmistuses ja elluviimisel lööb kaasa kokku üle 10 000 inimese Eestis.

Filmi tegemisse kaasatakse juba stsenaariumi tasandil kogu Eesti elanikkond, emakeelest olenemata. Filmitalgute projekt on ainulaadne ning uuenduslik ning pakub võimaluse kõigil huvitatuil olla nii aktiivne osaleja kui vaatleja ühe mängufilmi valmimise protsessis, õppides seeläbi juurde uusi filmialaseid tööoskusi. Filmitalgute eesmärk ei ole vaid filmi teha, vaid kannustada kodanikuühendusi looma iseseisvalt oma elu pajatavaid (pildi)lugusid ja julgustama neid teistega jagama.

Kodanikuühiskonna aktiviseerimiseks viivad Eesti oma filmiprofid Filmitalgute raames kõigis Eesti maakondades jaanuarist aprillini läbi talguid ettevalmistavad spetsiaalsed filmikoolitused. Koolitustel ning veebikeskkonna www.filmitalgud.ee vahendusel saavad kõik soovijad kaasa rääkida filmi aluseks oleva stsenaariumi kirjutamisel, hiljem ka sobivate näitlejate valikul, võtteplatside ettevalmistamisel ning filmimisel.

Filmitalgutel on lisaks koolitustele plaanis korraldada suvised Filmitalgute malevad kus enim oodatakse kaasa lööma noortega tegelevaid organisatsioone. Maleva eesmärgiks oleks laiendada oma talgutegevust läbi füüsilise töö ja pakkuda noortele võimalust tutvuda lähemalt filmimaailma telgitagustega.

Filmivõtted 15. Eesti maakonnas on plaanis läbi viia 2011. aasta augustis, film ise esilinastub novembris. Filmitalgute käiku kajastab erisaadetega ETV, filmi telelinastus on kavandatud 2012. aasta 1. jaanuariks.

Filmiproffidest on oma nõusoleku talgute läbiviimises osalemiseks andnud Jaak Kilmi, Rene Vilbre, Ilmar Raag, Ülo Pikkov, Rasmus Merivoo, Tambet Tasuja, Jaan Laugamõts jt. Stsenaariumi kirjutamise protsessi veavad Rasmus Merivoo, Margit Keerdo, Peep Pedmanson ja Aina Järvine.

Kuidas osa võtta?
Anna teada oma osalemise soovist ning valitud talguetapist piirkondlikule Korraldajale ja registreeri ennast Filmitalgute kodulehel: www.filmitalgud.ee.

Filmitalgute läbiviimist koordineerib MTÜ Kinobuss, kelle pakutavast süsteemsest filmiõppest on 10 aasta jooksul osa saanud enam kui 10 000 inimest. Filmitalgud on osa Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 programmist. Teeme koos suure kingituse Eesti filmi 100. juubeliaastaks – 2012 on ametlikult Eesti Filmi Aasta!

Küsimused ja lisainfo: Martiina@filmitalgud.ee

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status