/ Avati noorte eluolu puudutav veebileht

20. jaanuarist on kõigil huvilistel võimalus tutvuda noorte eluolu puudutavate andmete, analüüside ja uuringutega uuel veebilehel http://www.noorteseire.ee.

Veebileht aitab kaasa noortesse puutuva info koondamisele ning noortevaldkonda puudutavate analüüside ja uuringute süstemaatilisemale planeerimisele.

Veebilehelt saab otsida noorte eluolu puudutavaid andmeid indikaatorite andmebaasist, lugeda ja alla laadida noorteseire analüüse ja ülevaateid, otsida noori puudutavaid uuringuid ja analüüse noorte uuringute andmebaasist, tutvuda noorteseire analüüse tutvustavate ettekannete ja temaatiliste arutelude kokkuvõtetega. 

Noorteseire veebileht on suunatud kõigile noortega tegevatele inimestele, kes vajavad oma töös teadmisi noorte olukorra, käitumise ja noortega seotud sotsiaalsete protsesside kohta.

Noorteseire veebilehte tutvustati ka Praxise mõttehommikul, kus arutleti üheskoos noorsootöötajate, ministeeriumide ametnike, omavalitsuste esindajate ning noorteuurijad, kuidas paremini luua, jagada ja kasutada teadmisi noorte eluolust ja toimetulekust noortepoliitika edendamiseks.

Seiresüsteemi arendamise ja rakendamisega seotud tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti noorsootöö Keskuse eelarve kaudu „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seaduse\” ja programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine\” alusel.
  
Lisainfo ja kommentaarid:
Katrin Pihor
Tel nr 6 988 582,
52 97916
e-mail: katrin.pihor@praxis.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status