/ Rahvusvaheline kriminaalkohtu simulatsioon otsib koolitajaid

Noorteprojekt \”Rahvusvaheline Kriminaalkohus – Simulatsioon\”, mille eesmärgiks on õpetada noori tundma oma kodanikuõiguseid, innustada neid aktiivsemalt osalema ühiskondlikus elus ja soodustada integratsiooni, otsib hakkajaid koolitajaid, kes osaleksid 2-päevasel eelkoolitusel ja viiksid läbi 5-päevase põhiürituse. 

Projekt toetub Saksa-Poola fondi Kreisau-Initiative Berlin poolt välja töötatud Model International Criminal Court metoodikale. Projekti raames viiakse läbi 50 osalejaga Rahvusvahelise Kriminaalkohtu õigusmõistmise protsessi simulatsioon, mille elluviimiseks otsitakse

Peamised ülesanded:

 • eelkoolitusel osalemine 25.-26.veebruaril, kus tutvustatakse projekti metoodikat, sh Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kaasuseid (inglise keeles, tõlketa)
 • põhiürituse läbiviimine 21.-25.märtsil 8-liikmelise koolitajate tiimiga (eesti keeles, osalejad eesti ja vene õppekeelega koolidest).

Peamised ülesanded:

 • inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete tutvustamine
 • rahvusvahelise Kriminaalkohtu kaasuste tutvustamine osalejatele
 • simulatsioonide läbiviimine
 • õhtuse programmi sisustamine ja osalejate turvalisuse eest hoolitsemine

Nõuded kandidaadile

 • Koolitajatöö kogemus
 • Väljaõpe (ka informaalne) juura, inimõiguste ja/või kasvatusteaduste valdkonnas
 • Aktiivne suhtleja

Keeleoskused:

 • eesti keel (kõrgtasemel)
 • inglise keel (arusaamine)
 • kasuks tuleb vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil

Lisaks on vajalik valmisolek osaleda üritustel täismahus, vajadusel saabumisega ürituspaika eelneval õhtul ja/või lahkuda järgneval hommikul.

Võimalused

 • Võimalus kaasa lüüa kodanikuaktiivsust ja integratsiooni toetava noorteürituse läbiviimisel
 • Võimalust täiendava tasu eest välja töötada eesti keelsed õppematerjalid
 • Võimalust osaleda koolitajana projektipõhistel üritustel ka tulevikus
 • Professionaalsetest kolleegidest koosnev meeskond
 • Töötasu 2-päevasel eelkoolitusel osalemise (brutotasu 50 EUR)
 • Töötasu 5-päevasel põhikoolitusel osalemise eest (brutotasu 500 EUR)

Tasu maksmine toimub töövõtulepingu või arve alusel

CV ülevaatega läbiviidud koolitustest ja lühike motivatsioonikiri saata aadressile info@micc.ee. Edukate kandidaatidega võetakse ühendust.

Tähtaeg: 15. veebruar 2011

Korraldajad: noorteühing Avatud Vabariik (or.ee) ja Sihtasutus Unitas (unitasfoundation.org)