/ ENLi Teated 274

 

22. veebruar 2011
ENLi Teated nr 228

\"\"

UUDISED

# Reedel algab varivalimiste üleriigiline e-hääletusperiood

25. veebruarist kuni 3. märtsini algab kauaoodatud varivalimiste e-hääletusperiood, mille rames oma ringkonna Riigikogu kandidaatide vahel saavad hääletada kõik Eesti kodakondsusega 14-17aastased noored üle Eesti!

E-hääletamine käib ID-kaardi, SEB või Swedbanki koodikaartide või E-kooli kasutajatunnustega. Üle Eesti seatakse maakondades üles ka ametlikud e-hääletuspunktid, mis on äratuntavad varivalimiste sümboolika järgi. E-hääletada saab ka internetikeskkonnas varivalimiste kodulehel www.varivalimised.ee.

Kutsume kõiki ENLi sõpru liituma varivalimiste Facebooki lehega ja projekti infot levitama! Soovime, et noored saaksid aktiivselt ühiskonnaasjades kaasa rääkida ja kuigi e-hääletusaktsioon toimub simulatsioonina, kogub see siiski kokku noorte arvamused ja annab noorte häälele jõudu juurde. Varivalimine või projekti toetamine on kõigi võimalus näidata, et noored soovivad neid puudutavatel teemadel kaasa rääkida ja aktiivselt osaleda.

Hoia end varivalimistega kursis projekti veebilehel ja ka Eesti Rahvusringhäälingu valimiste lehel!


# Kandideeri noortevolikogude maakondlikuks mentoriks!

Eesti Noorteühenduste Liit tahab noorte kaasamise ja osaluse väikestes valdades ja linnades õitsengule puhuda, tule, teeme seda koos!

Soovime leida kaasmõtlejaid- ja võitlejaid, kellega koos aidata juba tegutsevatel noortevolikogudel tõusta uutesse kõrgustesse ja kellega panna alus täiesti uute noortevolikogude sünnile! ENL annab Sulle noortevolikogudega seotud väljaõppe, valib Sinuga koos Sulle tööks sobivad omavalitsused, paneb paika \”ründeplaani\” ning töö võibki alata! 

Lisainfot seatavate eelduste ja pakutavate võimaluste kohta leiab siit: http://www.noortekogud.ee/?page=97

 

# ENL otsib tegusaid omavalitsusi, kes soovivad luua noortevolikogu

Eesti Noorteühenduste Liit kuulutab välja konkursi uute noortesõbralike omavalitsuste leidmiseks, kes soovivad 2011. aastal oma linna või valda noortevolikogu luua.

ENL jätkab mentorlusprogrammiga, mille raames loodi 2010. aastal 26 uut noorte volikogu Eesti eri paikadesse. Projekti raames pakutakse 2011. aastal 20 omavalitsusele sisulist mentorlust ning toetatakse uute noortevolikogude loomist kokku 3800 euroga (ligi 60 000 krooniga). Noortevolikogude ülesandeks on osaleda aktiivselt kodukoha töö ja elu arendamisel, volikogu istungitel, komisjonide töödes ning esindada oma piirkonna noorte huve. 

Kohalikel omavalitsustel on võimalik esitada taotlus kuni 21. märtsini 2011. Jagatavast 3800 eurost saab iga projektis osalev omavalitsus noortevolikogu käivitamiseks 190 eurot stardikapitali. Projekti läbiviimist finantseerib Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lisainfo: http://www.noortekogud.ee/?page=96

 

# \”VABAKS\” ootab vabatahtlike väge abiks suurprojektide korraldamisele

\”VABAKAS\” otsib vabatahtlikke! Tallinna Spordi- ja Noorsooamet kuulutab välja konkursi vabatahtlike meeskonna kokkupanemiseks.

Vabatahtlike meeskonda \”VABAKAS\” valitakse aktiivsed noored, kellel on huvi kaasa aidata erinevate kohalike ning rahvusvaheliste suurprojektide läbiviimisel ning kes soovivad tulevikuks koguda häid kontakte ja kordumatuid kogemusi! Vabatahtlike abikäsi on vaja kohalike ja rahvusvaheliste suurprojektide läbiviimiseks nagu Noortenädal, Tallinna noorsootöö foorum, \”Kudumisgrafiti\”, Future FIBIT ning Läänemere Linnade Liidu erinevad noorsooprojektid näiteks noortevolikogude ning noortejuhtide ja noorsootöö teemadel.

Kandideerimisinfo ja -tingimused leiab siit: http://bit.ly/hJ5kZ6

\"\"

HUVITAVAT

# OSALE: Eesti YMCA otsib 1 vabatahtlikku Gruusiasse tööle lastekodusse alates 1. aprillist (12 kuuks). Projekt on saanud toetuse Euroopa Nõukogult, millega kaetakse kulutused transpordile, toitlustamisele, majutusele ning vabatahtlikul on võimalik saada väikest taskuraha. Sobilik kandidaat on 18-30aastane, oskab suhelda inglise keeles ning soovib töötada lastega. Huvilistel tuleb saata CV ja motivatsioonikiri inglise keeles e-mailile: ave@ymca.eeTäpsem info: 5516755

# OSALE: Programmi Euroopa Noored projektikliinik 28. veebruaril. Programmi Euroopa Noored doktorid Kaja Ainsalu, Nele Mets, Anna Kuzina, Deniss Jeršov ja Eeva-Kirke Aarma ootavad vastuvõtule kõiki neid, kes soovivad nõustamist Euroopa Noored alaprogrammides. Vastuvõtt toimub eesti ja vene keeles 28. veebruaril kell 10:00-17:30 SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroos. Neil, kes soovivad rohkem teada saada noortealgatuste kohta, on võimalik osaleda lühikesel infoseminaril. Lisainfo ja registreerumine: http://euroopa.noored.ee/node/4244

# OSALE: Noortekoolitus \”Sotsiaalse ettevõtluse ABC\” 26. märtsil Raplas. Koolitusel saab teada, mis on sotsiaalne ettevõtlus, kuuleb innustavaid näiteid, õpid tegema selles valdkonnas esimesi samme ning programmi Euroopa Noored noortealgatusi selle jaoks kasutama. Koolitusele on oodatud 16-20aastased noored.Kandideerimistähtaeg 11. märts. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4557

# OSALE: HIROMANT: Head Ideed Riskinoorte Osalemiseks. Mõttetalgud Avatumast Noorsootööst. Mis on tänane hetkeseis riskinoorte kaasamisel ja toetamisel noorsootöö võimalusi arvestavalt?; Millised on head kogemused mõjutusvahendite kohaldamisel ning kus on kasutamata potentsiaal?; Kuidas luua enam võimalusi riskinoorte toetamiseks ja mida eeldab see noortevaldkonna erinevatelt osapooltelt? Neile küsimustele otsitakse vastuseid 2-päevaste piirkondlike mõttetalgute käigus. Mõttetalgud toimuvad 29.-30. märtsil Taagepera lossis, 12.-13. aprillil Vihula mõisas, 26.-27. aprillil Roosta puhkekülas ja 10.-11. mail Tallinnas.Lisainfo: http://bit.ly/i8487Y

# OSALE: Testi valijakompassi ja saa parem ülevaade oma mõtete sobivusest erakondade omadega! Eesti Rahvusringhäälingu valijaportaalis on alates jaanuarist võimalik analüüsida oma poliitilisi vaateid Valijakompassi abil. Valijakompassi näol on tegu tööriistaga, mis ilmestab poliitiliste valikute värvikirevat spektrit. Valijakompassi küsimustele vastamine ei ole mäng ning võib esialgu näida keerulisena, ent vaid nii on võimalik saada tõetruud pilti sellest, milliste erakondade vaadetega sinu hinnangud kõige enam kattuvad. Tutvu lisainfoga e-Riigi Akadeemia veebilehel http://www.ega.ee/node/826 ja kasuta kompassi aadressil http://valijakompass.err.ee!

# OSALE: Narva Noortekeskus kutsub osalema noorte hariduslikul infomessil ORIENTIIR 2011 18.-19. märtsil Narva Spordihallis (Rakvere 22d). Infomess Orientiir on mittetulunduslik noorteüritus ja toimub juba alates 1996. aastast. Ürituse eesmärk on pakkuda Narva linna ja kogu Ida-Virumaa regiooni noortele võimalikult palju informatsiooni õppimise, vaba aja veetmise, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist. Orientiir pakub ka noortega tegelevatele inimestele informatsiooni koolituste, raamatute ja kõige muu kohta, mis aitab tööd huvitavamaks ja sisukamaks teha. Lisainfo: http://www.noortek.ee/index.php?page=415

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg 1. aprillil. Programm Euroopa Noored toetab 13-30aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. aprillil.  Kui soovite oma projektile individuaalset nõustamist, saatke täidetud projektitaotlus 10. märtsiks e-postiga vastava alaprogrammi konsultandile. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4246

# RAHASTAMINE: Avatud Ühiskonna Instituudi Noortefond võtab vastu taotlusi. Noortefond on loodud selleks, et pakkuda innustust ja toetust noortele inimestele, kes tahavad edendada avatud ühiskonna põhimõtteid ja suudavad ärgitada oma eakaaslasi üheskoos tegutsema. Noortefond julgustab 15-29aastaseid noorihaarama initsiatiivi sotsiaalse sidususe, kultuurilise mitmekesisuse ja kodanikuaktiivsuse väärtuste edendamisel. Selleks pakub fond väiketoetusi ja abi noorte algatusel käima lükatud edumeelsetele ettevõtmistele. Eriti hinnatud on projektid, mis on uuenduslikud nii sisult, kui vormilt. Lisainfo: http://www.oef.org.ee/noortefond

# RAHASTAMINE: Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avas Kodanikuühiskonna Sihtkapital kaks taotlusvooru! Vabaühenduste piirkondlike kodanikuhariduse koostööprojektide toetamiseks rahalise mahuga kuni 220 000 eurot. Projektide esitamisetähtaeg on 15. märts.Vabaühenduste kaasava planeerimise projektide toetamiseks rahalise mahuga 127 823,30 eurot. Projektide esitamise tähtaeg on 10. märts. Lisainfo: http://kysk.ee/?s=514

# RAHASTAMINE: Avatud Eesti Fondi kriisiprogramm. Toetusprogramm kodanikuühendustele, et aidata neil majanduskriisis toime tulla ning edendada avatud ühiskonna põhiväärtusi muutunud oludes.Oodatud on kahte liiki taotlused: 1) Sotsiaalse suunitlusega projektid, mis toetavad ühiskonnagruppe, keda majanduskriis on kõige teravamalt puudutanud ning aitavad vastavatel ühendustel kohaneda muutunud oludega. 2) Uuenduslikud algatused, mis edendavad avatud ühiskonna põhiväärtusi, vastandudes majanduskriisis võimenduvatele avatud ühiskonna seisukohalt negatiivsetele ühiskondlikele ilmingutele (näiteks populismi ja demagoogia levik, demokraatia kitsendamise katsed, sallimatus). Lisainfo: http://www.oef.org.ee/kriisiprogramm

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

21.veebruar – Noorteorganisatsiooni AEGEE rahvusvaheliste esindajatega kohtus ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
22.veebruar – Maksu- ja Tolliametis toimunud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise asjatundjate komisjoni koosolekul osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
22. veebruar – Tallinnas Riigikogu teabekeskuses toimus varivalimiste avalik debatt. Debatil osalesid ENLi tegevjuht Anni Kuller, tegevjuht (alates 15. märtsist) Mari Valgepea, avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar, varivalimiste projektijuht Mailis Ostra ja varivalimiste projekti assistent Maia Eskla.
24. veebruar – ENLi juhatuse koosolek. ENLi liikmesorganisatsioonide esindajatel on võimalus lisada juhatuse päevakorda punkte. Selleks tuleb teemad saata ENLi tegevjuht Anni Kullerile (anni@enl.ee) sama päeva lõunaks.
25. veebruar – Solarises (1. korrusel) kell 17:00 avatakse pidulikult varivalimiste e-hääletusperiood ning Tallinna avalik varivalimiste e-hääletuspunkt. 

Eelmisel nädalal:

15. veebruar – Arutelul 2011. aasta meediakonverentsi korraldamise teemadel Tallinna Spordi- ja Noorsooametis osalesid ENLi avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar ja uus tegevjuht (alates 15. märtsist) Mari Valgepea.
17. veebruar – Riigikogu teabekeskuses toimunud demokraatia töötoas osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
18. veebruar – Tartu Ülikooli aulas kell 14:00 varivalimiste projekti raames toimunud \”haridusministrite debatil\” osalesid ENLi tegevjuht Anni Kuller, uus tegevjuht (alates 15. märtsist) Mari Valgepea, avalike suhete spetsialist Meelika Jürisaar, varivalimiste projektijuht Mailis Ostra ja varivalimiste projekti assistent Maia Eskla.
18. veebruar – Varivalimiste projekti raames toimunud valimisdebatti Rõngus modereeris ENLi välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp.
18. veebruar – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi juubeliüritusel osalesid ENLi avalike suhete juht Aleksandra Kamilova ja välissuhete juht Pille-Riin Raudsepp. 

 

\"ENL\"

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status