/ ENLi Teated 277

15. märts 2011
ENLi Teated nr 277

UUDISED

# Mari Valgepea alustas tänasest ENLi tegevjuhina

Õpetlik üleminekuperiood ENLi endise tegevjuhi Anni Kulleri ja täna värskelt ning täieõiguslikult ametisseastunud Mari Valgepea vahel kulmineerus uue särasilmse ja teotahtelise tegevjuhi tööleasumisega.

Meil on väga suur rõõm Mari üle ja jääb üle teha ainult sügav kummardus Annile, kelle panus ENLi arengusse tegevjuhina on olnud märkimisväärne. Edaspidi saab ENLi tegevjuhtimisse puutuvaid asju ajada otse Mariga ning Anniga suhelda edasi, kui teid huvitavad noorte osaluskogud jmt. 

Kõikide töötajate ja juhatuse kontaktid leiab siit: www.enl.ee/inimesed.

 

# Eesti Kodanikuühiskonna Nädal toob palju põnevaid sündmusi

Laulvast revolutsioonist Teeme ärani – kodanikuühiskond on väga mitmetahuline ja kirju. Erinevates valdkondades on tehtud ära väga palju, on saavutatud ja arendatud. 11.-18. aprillil toimuva kodanikuühiskonna nädala eesmärgiks on tutvustada Eesti kodanikuühiskonda, tuua välja selle tugevused ja nõrkused, tunnustada tublisid ning arendada kogu kodanikuühiskonda edasi. Aktiivsed kodanikud saavad osaleda olenemata vanusest väga paljudes tegevustes alates esseekonkursist lõpetades konverentside, näidismeeleavalduse ning filmiõhtutega.

Kõigest põnevast rohkem: www.kodanikuuhiskond.ee ja Eesti Kodanikuühiskonna Nädala Facebooki lehelt!

 

# ENLi noorte osaluskogude kevadseminar toimub Tallinnas

Noorte osaluskogude kevadseminar toimub Tallinnas 26.-27. märtsini Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 25, peamaja ruun T318). Seminaril toimuvad töögrupid, koolitused ning semnar on suurepäraseks võimaluseks vahetada praktikaid ning luua uusi kontakte. 

Registreeruda saab kuni 18. märtsini ning lisainfot leiab siit: www.noortekogud.ee/?page=102

HUVITAVAT

# OSALE: MTÜ Peace Child Eesti viib antud kevadel läbi projekti “Sooline Võimestamine”, mille raames toimub projekti peaüritusena 8. aprillil Euroakadeemias kell 11:00-15:00 Tallinna Noorte Soolise Võrdõiguslikkuse Seminar. Seminarile on oodatud kuni 60 aktiivset noort vanuses 14-26, kes on huvitatud soolise võrdõiguslikkuse küsimustest ja soovivad jagada ka omi kogemusi ja teadmisi. Registreerimine on avatud kuni 6. aprillini. Registreerumine ja lisainfo: www.peacechild-estonia.org. Projekti toetab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

# OSALE: Arenguprogramm “Aktiivõppe meetodid noorsootöös”. Programmi läbimine suurendab teadlikkust aktiivõppe meetoditest, toetab nende eesmärgipärast valikut ja oskuslikku rakendamist noortega. Osalema on oodatud noortejuhid ja noorsootöötajad, kellele meeldib meetodeid praktikas järgi proovida, oma tõekspidamisi proovile panna ja toimunut mõtestada. Arenguprogramm koosneb kolmest koolituspäevast (28.-29. märts Jõgevamaa, 26. aprill Tartu), aktiivõppe rakendamise praktikast ja e-õppest. Kandideerimistähtaeg 17. märts. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4617

# OSALE: Eesti YMCA otsib 1 vabatahtlikku Gruusiasse alates 1. aprillist kuni 12 kuuks. Töö toimub Tbilisi Lastekodus. Vajalik inglise keele oskus ning soov töötada lastega. Projekt on rahastatud Euroopa Nõukogu poolt, seega vabatahtlikule endale mingeid kulusid ei kaasne. Huvilised saatku oma CV ja motivatsioonikiri inglise keeles e-mailile: ave@ymca.ee. Täpsem info telefonilt: 5516755

# OSALE: 12. aprillil kell 16:00 toimub Tartu Raekoja suures saalis eelkõige gümnaasiumiõpilastele mõeldud Linnavolikogu simulatsioon, kus noortel on võimalik läbi mängida erinevaid linna juhtimise protsesse nagu seaduseelnõude menetlemine ja eelarve koostamine. Simulatsiooni eesmärk on aidata noortel paremini mõista poliitlisi otsustusprotsesse ning fraktsioonide tööd volikogus. Linnavolikogu simulatsiooni organiseerib ja aitab läbi viia Tartu Noortevolikogu. Osalemiseks tuleb saata oma nimi, vanus, kontaktandmed ning kooli nimi aadressile lvsimulatsioon@gmail.com. Registreerimine kestab 29. märtsini! Linnavolikogu simulatsioon korraldatakse Eesti Kodanikuühiskonna Nädala raames, mis toimub 11.-18. aprillil. Vaata lähemalt: www.kodanikuuhiskond.ee

# OSALE: Kodanikuühiskonna Sihtkapital kutsub osalema ja kaasa rääkima sotsiaalse ettevõtluse seminaril 1. aprillil Tallinnas. Eesmärk on tekitada huvi ja tõsta avalikkuse teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest, tuua esile sotsiaalse ettevõtluse häid näiteid ning leida lahendusi teema arendamiseks. Luubi all on sotsiaalse ettevõtluse (SE) definitsioon (kuidas käsitleme Eestis, kuidas Suurbritannias), SE tunnusjooned, sotsiaalse ettevõtte loomine, kasvamine ja arendamine praktilised näited. Millist infrastruktuuri on SE arendamiseks vaja? Eelregistreerimine toimub kuni 28. märtsini. Osalemiseks saada osavõtuteade aadressile kysk@kysk.eeLisainfo: http://kysk.ee/?s=576

# OSALE: Uus projekt nimega “Miks me seda teeme?” ootab osalejaid! Märtsist detsembrini toimub 5 töötuba 15-26 aastastele maa- ja väikelinnade noortele, kellel on tekkinud või tekkis nüüd jälle küsimus, miks ma ikkagi ühiskondlikult aktiivne olen. Kui tahad sellel teemal arutleda ja mõttekaaslasi leida, on see projekt just sulle! Esimene töötuba toimub juba 2. aprillil Tartumaal Rõngus. Registreerimistähtaeg 19. märts. Lisainfo ja registreerumine: http://www.kodukant.ee/index.php?id=&news_id=103076

# OSALE: Kandideeri noortevolikogude maakondlikuks mentoriks! Eesti Noorteühenduste Liit tahab noorte kaasamise ja osaluse väikestes valdades ja linnades õitsengule puhuda, tule, teeme seda koos! Soovime leida kaasmõtlejaid- ja võitlejaid, kellega koos aidata juba tegutsevatel noortevolikogudel tõusta uutesse kõrgustesse ja kellega panna alus täiesti uute noortevolikogude sünnile! ENL annab sulle noortevolikogudega seotud väljaõppe, valib sinuga koos sulle tööks sobivad omavalitsused, paneb paika “ründeplaani” ning töö võibki alata! Lisainfot eelduste ja pakutavate võimaluste kohta leiab siit: www.noortekogud.ee/?page=97

# RAHASTAMINE: Avatud Ühiskonna Instituudi Noortefond võtab vastu taotlusi. Noortefond on loodud selleks, et pakkuda innustust ja toetust noortele inimestele, kes tahavad edendada avatud ühiskonna põhimõtteid ja suudavad ärgitada oma eakaaslasi üheskoos tegutsema. Noortefond julgustab 15-29aastaseid noori haarama initsiatiivi sotsiaalse sidususe, kultuurilise mitmekesisuse ja kodanikuaktiivsuse väärtuste edendamisel. Selleks pakub fond väiketoetusi ja abi noorte algatusel käima lükatud edumeelsetele ettevõtmistele. Eriti hinnatud on projektid, mis on uuenduslikud nii sisult, kui vormilt. Lisainfo: http://www.oef.org.ee/noortefond

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg 1. aprillil. Programm Euroopa Noored toetab 13-30aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. aprillil. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4246

# TÖÖPAKKUMINE: Noored kooli otsib ettevalmistuskoolituse läbiviimiseks oma meeskonda osalise tööajaga projektijuhti. Perioodil 15. aprill-15. august poole koha eest töötasu 5000 krooni (neto) kuus (mai, juuni, august). Kandideerimiseks saada CV 15. märtsiks (täna!) aadressile pille@nooredkooli.ee. Lisaninfo: www.ngo.ee/37190

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

14. märts – Lastekaitse Liidus toimunud maailmahariduse projekti koosolekul osales ENLi tegevjuht Mari Valgepea. (Koosolekul arutati ENLi võimalikku partnerlust projektis. ENL toetab projekti info leviku ning Lastekaitse Liidu ja noorte kokkuviimisega. Projekti fookus selgub järgmisel koosolekul.)
16. märts – Noortevolikogude teabepäeval omavalitsustele Tallink Express Hotellis Tallinnas osalevad ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson, noorte osaluskogude koordinaator Kristo Notton ja noorte osaluskogude projektijuht Anni Kuller. Lisainfo siit! 
17. märts – ENLi juhatuse koosolek. ENLi liikmesorganisatsioonidel on võimalus teha juhatuse koosoleku päevakorda ettepanekuid ning lisada päevakorrapunkte. Selleks tuleb ettepanekud saata sama päeva lõunaks ENLi tegevjuht Mari Valgepeale (mari@enl.ee). 

Eelmisel nädalal:

7. märts – Koostöökohtumisel Eesti Noorsootöö Keskusega osalesid ENLi tegevjuht Anni Kuller, uus tegevjuht (alates 15. märtsist) Mari Valgepea ja noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
9. märts – Eesti Skautide Ühingu ümarlaual “Noorte turvalisus ja vabatahtlike noortejuhtide taustakontroll” Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
10. märts – Karjääriteenuste koostöökogu kohtumisel osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
10. märts – Tallinna VI Noorsootöö Foorumil osales ENLi uus tegevjuht (alates 15. märtsist) Mari Valgepea ning tegi ettekande endine tegevjuht Anni Kuller.
11. märts – ENLi üleriigiliste noorteorganisatsioonidega kohtusid ENLi tegevjuht Anni Kuller, noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ja uus tegevjuht (alates 15. märtsist) Mari Valgepea.
12. märts – Kilingi Nõmme koolis koolitas Saarde Noortevolikogu aktiivgruppi noortevolikogude juhtimise teemal ENLi endine tegevjuht ja praegune noorte osaluskogude projektijuht Anni Kuller.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status