/ ENLi Teated 278

 

 

22. märts 2011
ENLi Teated nr 278

UUDISED

# Avalda arvamust Õiguskantsleri laste õiguste osakonna prioriteetide kohta

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kutsub noorteorganisatsioone avaldama arvamust Õiguskantsleri laste õiguste osakonna prioriteetide kohta! 

ENLil on hea meel teatada, et Riigikogu on eraldanud Õiguskantsleri Kantseleile riigieelarvest täiendavaid vahendeid, et luua õiguskantsleri juurde laste õiguste osakond. Loodavas osakonnas hakkavad tööle spetsialistid, kes nõustavad õiguskantslerit laste õiguste küsimustes ning tegelevad kaebuste menetlemisega. 

Noorteühenduste vastuseid ootab ENL hiljemalt 22. märtsiks! Lisainfo: http://bit.ly/iigbwc

 

# Haabersti Noortekeskuses avatakse suurkontsertite telgitagused

24. märtsil annab Talk_Trumm-It´i ja “Kingi Oma Aega” loengusarja raames Eesti suurima kontserdikorraldaja FBI produktsioonijuht Mihkel Sirelpuu avatud loengu Haabersti Noortekeskuses. 

Mihkel Sirelpuu räägib noortele suurkontsertite korraldamise telgitagustest, superstaaridega seonduvatest müütidest ja tegelikkusest ning artistide elust kontserdituuride ajal. Tema kogemused õpetavad kuulajaid suurkontserte teise pilguga vaatama ja mõistma, et showd ei tee üksnes staar laval, vaid ka suur meeskond lava taga. 

Lisainfo: http://www.tallinn2011.ee/talk_trumm-it_2

 

# Kodanikuühiskonna nädala avaürituseks on kodanikuühiskonna konverents

11. aprillil toimub Tartus Athena Keskuses kodanikuühiskonna konverents, mis avab kodanikuühiskonna nädala.

Konverents keskendub headele näidetele ning ürituse jooksul kuuleb hästi läinud projektidest, edukatest organisatsioonidest, heast koostööst ja muust, millest teised organisatsioonid ja kodanikud inspiratsiooni ning kasulikke mõtteid koguda saavad. Konverents ongi üles ehitatud vastavalt: esimeses sessioonis kuuleme sellest, kuidas kodanikuaktiivsust edukalt tõsta, teises sessioonis hea koostöö näiteid ning kolmandas sessioonis sellest, kuidas kodanikuühendusi professionaalsemaks muuta. 

Registreerimistähtaeg on 4. aprill. Lisainfo ja registreerumine: http://bit.ly/fLptjx

 

# Varivalimiste õpilastööde konkursi võitjad ja eriauhindade saajad selgunud!

Varivalimiste projekti õpilastööde konkursi parimad on selgunud! 

Eesti Noorteühenduste Liidu töötajatest ja Tallinna Ülikooli riigiteatusi tudeerivatest noortest koosnev žürii võttis appi varivalimiste projekti patrooni Allar Jõksi, ajakirjaniku Märt Treieri ning ka mõned õpetajad, et langetada otsus paljude toredate tööde vahel. Töid laekus oodatust rohkem ning peaauhinna võitis Ann Vaida, kes sai preemiaks Ordi sülearvuti. Auhindu oli teisigi – fotoaparaate, digitaalne joonistusalus, Rahva Raamatu kinkekaarte, purjetamisretk sõpruskonnale, mõnus õhtusöök grupile restoranis Tsink Plek Pang ja palju muud! 

Vaata konkursile laekunud videosid ja visuaalset reklaami siit!

HUVITAVAT

# OSALE: Eesti Kodanikuühiskonna nädal kuulutas välja esseekonkursi “20 aastat Eesti kodanikuühiskonda – Laulvast Revolutsioonist Teeme Ärani.” Esseel pikkust 7500-8000 tähemärki, tähtaeg 4. aprill. Lisainfo: http://www.kodanikuuhiskond.ee/esseekonkurss

# OSALE: Osale koolitusel “Vabatahtlike kaasamine noorsootöösse” 5. ja 11. aprillil Tallinnas. Koolitusel käsitletakse vabatahtlike kaasamise võimalusi noortevaldkonna organisatsioonidesse, hinnatakse organisatsioonide suutlikkust vabatahtlikke kaasata ning kavandatakse plaanid vabatahtlike kaasamiseks, lähtudes vastastikkusest kasust. Kandideerimistähtaeg 24. märts. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4622

# OSALE: MTÜ Peace Child Eesti viib antud kevadel läbi projekti “Sooline Võimestamine”, mille raames toimub projekti peaüritusena 8. aprillil Euroakadeemias kell 11:00-15:00 Tallinna Noorte Soolise Võrdõiguslikkuse Seminar. Seminarile on oodatud kuni 60 aktiivset noort vanuses 14-26, kes on huvitatud soolise võrdõiguslikkuse küsimustest ja soovivad jagada ka omi kogemusi ja teadmisi. Registreerimine on avatud kuni 6. aprillini. Registreerumine ja lisainfo: www.peacechild-estonia.org. Projekti toetab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

# OSALE: 12. aprillil kell 16:00 toimub Tartu Raekoja suures saalis eelkõige gümnaasiumiõpilastele mõeldud Linnavolikogu simulatsioon, kus noortel on võimalik läbi mängida erinevaid linna juhtimise protsesse nagu seaduseelnõude menetlemine ja eelarve koostamine. Simulatsiooni eesmärk on aidata noortel paremini mõista poliitlisi otsustusprotsesse ning fraktsioonide tööd volikogus. Linnavolikogu simulatsiooni organiseerib ja aitab läbi viia Tartu Noortevolikogu. Osalemiseks tuleb saata oma nimi, vanus, kontaktandmed ning kooli nimi aadressile lvsimulatsioon@gmail.com. Registreerimine kestab 29. märtsini! Linnavolikogu simulatsioon korraldatakse Eesti Kodanikuühiskonna Nädala raames, mis toimub 11.-18. aprillil. Vaata lähemalt: www.kodanikuuhiskond.ee

# OSALE: 19. juuli-24. juulil toimub Tallinnas Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng, kuhu on oodatud osalema kõik 15-35aastased noored. PS: Kandideerida saab 31. märtsini (kell 13:00)! Kohtumise teema on noorte osalus jätkusuutliku arengu tagamisel ja kohtumisel arutletakse, mis rolli saavad ja peaksid noored ning noorsootöö organisatsioonid mängima jätkusuutliku arengu nimel tehtud ettevõtmistes. Kohtumist korraldab Rahvusvaheline Korralduskomitee, mis koosneb 10 riigi esindajatest (Ühendkuningriigid, Prantsusmaa, Holland, Itaalia, Belgia, Eesti, Läti, Türgi ja Venemaa) ning kaasatud on partnerid veel 17 riigist. Lisainfo ja registreerumine: http://www.eym2011.eu

# RAHASTAMINE: Swedbanki annetuskeskkond kutsub kandideerima ka noorteorganisatsioone! Swedbank ootab kuni 15. aprilini uusi organisatsioone kandideerima Swedbanki annetuskeskkonda, mille vahendusel saavad mittetulundusorganisatsioonid ja sihtasutused oma projekte avalikkusele tutvustada ja eraisikud neile heategevuseks annetusi teha. Välja valitud organisatsioonid saavad võimaluse esitleda end ühe aasta jooksul Swedbanki annetuskeskkonna lehel, kus inimesed saavad teha neile nii ühekordseid kui ka regulaarseid annetusi. Annetuskeskkonna vahendusel on tänaseks tehtud annetusi juba 136 000 euro ulatuses ning Swedbank on omalt poolt lisanud 236 473 eurot. Kogu kandideerimiseks vajalik informatsioon on üleval annetuskeskkonna lehel, kust leiab ka testi, mis annab esmase tagasiside organisatsiooni sobivuse kohta annetuskeskkonna tingimustele.? ?Annetuskeskkond on Swedbanki internetipangas leitav aadressil www.swedbank.ee/tuletoeta. Keskkonda pääseb läbi alajaotuste Swedbankist -> Swedbank ühiskonnas -> Annetuskeskkond.

# RAHASTAMINE: Avatud Ühiskonna Instituudi Noortefond võtab vastu taotlusi. Noortefond on loodud selleks, et pakkuda innustust ja toetust noortele inimestele, kes tahavad edendada avatud ühiskonna põhimõtteid ja suudavad ärgitada oma eakaaslasi üheskoos tegutsema. Noortefond julgustab 15-29aastaseid noori haarama initsiatiivi sotsiaalse sidususe, kultuurilise mitmekesisuse ja kodanikuaktiivsuse väärtuste edendamisel. Selleks pakub fond väiketoetusi ja abi noorte algatusel käima lükatud edumeelsetele ettevõtmistele. Eriti hinnatud on projektid, mis on uuenduslikud nii sisult kui vormilt. Lisainfo: http://www.oef.org.ee/noortefond

# RAHASTAMINE: Euroopa Komisjoni konkursikutse koostööks teiste maailma riikidega – taotlustähtaeg 6. mai. Euroopa Komisjon kuulutas välja konkursi alaprogrammi 3.2 (koostöö teiste maailma riikidega) raames taotluste esitamiseks eesmärgiga toetada projekte, millega edendatakse noortevaldkonna koostööd Euroopa Noored programmiriikide ja teiste maailma riikide vahel. Konkursi üheks prioriteediks on koostöö Hiinaga. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4630

# RAHASTAMINE: Programmi Euroopa Noored taotlustähtaeg 1. aprillil. Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/node/4246

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

22. märts – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu koolitusel “Katused korda” Eesti Puuetega Inimeste Koja koolituskeskuses osales ENLi tegevjuht Mari Valgepea. 
23. märts – Laste õiguste osakonna asutava kogu kohtumisel Õiguskantsleri Kantseleis osaleb ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
26.-27. märts – Tallinnas toimuval noorte osaluskogude kevadkoolis osalevad ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ning noorte osaluskogude koordinaatorid Anni Kuller ja Kristo Notton.

Eelmisel nädalal:

14. märts – Lastekaitse Liidus toimunud maailmahariduse projekti koosolekul osales ENLi tegevjuht Mari Valgepea. (Koosolekul arutati ENLi võimalikku partnerlust projektis. ENL toetab projekti info leviku ning Lastekaitse Liidu ja noorte kokkuviimisega. Projekti fookus selgub järgmisel koosolekul.)
16. märts – Noortevolikogude teabepäeval omavalitsustele Tallink Express Hotellis Tallinnas osalesid ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ning noorte osaluskogude koordinaatorid Kristo Notton ja Anni Kuller. Lisainfo siit!
17. märts – ENLi juhatuse koosolek.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status