/ PRESSITEADE: Noorteühenduste liit: noorte mõõde koalitsioonileppes on suurenenud

Eesti Noorteühenduste Liit
PRESSITEADE
24. märts 2011

Noorteühenduste liit: noorte mõõde koalitsioonileppes on suurenenud

Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) hinnangul arvestab Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu valitsusliidu programm võrreldes 2007. aastal koostatud programmiga enam noorte vajaduste ning huvidega, kuid kõik noorte seisukohalt olulised teemad programmis kajastust ei leidnud.

“ENL on aastaid seisnud karjääriõppe ja -nõustamise jõudmise eest kõikidesse koolidesse ja kõikide noorteni. Meil on hea meel, et tulevane valitsusliit on võtnud noortele osutatavate karjääriteenuste kättesaadavuse parandamise üheks oma prioriteediks. Selle lubaduse realiseerimise tulemusel teevad nii mõnedki noored loodetavasti oma elukutsevalikuid teadlikumalt kui seni ning seeläbi säästab riik raha õppurite arvelt, kes eriala vahetavad ning ka inimesed ise on õnnelikumad, kuna õpivad ja töötavad erialal, mis on neile meelepärane,” ütles ENLi juhatuse esimehe kohusetäitja Pille-Riin Raudsepp.

Valitsusliidu programmis kajastub ka lubadus algatada arutelu valimisea langetamiseks 16. eluaastani. “Arutelu ühiskonnas valimisea võimaliku langetamise üle on tegelikult toimunud juba mõnda aega, ka poliitikute seas, seega on nüüd pigem aeg küps kiireloomuliseks põhiseaduse muutmiseks, et 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel saaksid 16-17aastased noored juba hääletada. Lisaks koalitsioonierakondadele toetab valimisea langetamist ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mistõttu vajalikud hääled põhiseaduse muutmiseks on tegelikult koos,” lisas Raudsepp. Valimiseal langetamist 16. eluaastale on toetanud ka seekord Riigikokku mitte pääsenud Erakond Eestimaa Rohelised.

ENL avaldab heameelt programmis sisalduvate punktide üle, mis suurendavad hariduse kättesaadavust noortele, seavad prioriteetseks noorsootööprojektide rahastamise, pööravad suurt tähelepanu noorte tervise- ja riskikäitumisele ning sportimisvõimaluste avardamisele ning lubavad kehtestada noorte huvihariduse toetamiseks ringiraha süsteemi.

“Ootame valitsusliidult ka nelja-aastase noortepoliitika ning noorte tööpuuduse vähendamise tegevuskavade koostamist. Peame väga oluliseks, et valitsus kaardistaks ära kõik noortele suunatud tegevused, mida järgneva nelja aasta jooksul plaanitakse teha. Väga oluline on ka noorte tööpuuduse vähendamiseks eraldi tegevuskava koostamine,” sõnas Raudsepp.

ENLi hinnangul on ebapiisavalt või üldse mitte valitsusliidu programmis tähelepanu pööratud noorte kaasamisele ning õigusaktide mõjude analüüsimisele noorte seisukohast, noorte tööpuuduse jõulisele vähendamisele maksupoliitiliste meetmetega, vabatahtliku tegevuse toetamisele ning noorteühenduste rahastamisele.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 55 Eestis tegutsevat noorteühendust ja noorte osaluskogu. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Lisainfo:
Martti Martinson
Eesti Noorteühenduste Liit
Noortepoliitika spetsialist
Tel: +372 56 151 626
e-post: martti@enl.ee

Teate edastas:
Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: +372 50 41 258
e-post: meelika@enl.ee 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status