/ Pressiteade: ENL tunnustab noortevaldkonna aasta tegijaid

 

Eesti Noorteühenduste Liit
28. mai 2011
PRESSITEADE

 

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) kuulutab täna, 28. mai õhtul Tallinnas oma 9ndal sünnipäevaüritusel välja Aasta Tegija ja Kõige Noorema. Aasta Tegija ja Kõige Noorem on aunimetused noortevaldkonnas silma paistnud inimestele või organisatsioonidele. 

Aasta Tegija tiitli sai Eesti Skautide Ühing, kes on vedanud ühiskondlikku dialoogi noortega töötavate inimeste tausta kontrollimise teemal. Tänu skautide eestvedamisele on erinevate osapoolte koostöös tekkimas konkreetsed lahendused taustakontrolli regulatsiooni parandamiseks seadustes.

ENLi Aasta Tegija on inimene või organisatsioon, kelle mõtted ja teod on ENLi tegevusi kõige enam mõjutanud ja kelle hoogsa tegevuse tulemusena on ENLis mõni teema või valdkond märkimisväärselt arenenud.

Kõige Noorema tiitli sai Avatud Eesti Fond Noortefondi loomise eest, mis aitab noortel oma projekte lihtsamalt rahastada. Lisaks toetas Avatud Eesti Fondi Noortefond ENLi  varivalimiste ja rahvusvahelise meeleavalduste korraldamise seminari projekti. Tunnustust vääriv on on ühe erafondi fookuse seadmine noortele.

Kõige Noorem on inimene või organisatsioon, kelle mõtted ja teod on kõige enam mõjutanud noortevaldkonna arengut.

Aasta Tegija ja Kõige Noorema tiitlit on Eesti Noorteühenduste Liit andnud välja alates 2003. aastast.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 57 Eestis tegutsevat noorteühendust ja noorte osaluskogu. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

 

Lisainfo:

Karl Hallik
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 55517824
E-mail: karl@enl.ee

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status