/ ENLi Teated 285

\"ENL\"

31. mai 2011
ENLi Teated nr 285

\"\"

UUDISED

# ENLil kaks uut juhatuse liiget!

Laupäeval, 28. mail valis ENLi 18. üldkoosolek meile kaks uut juhatuse liiget – Martin Kirs (Noored Sotsiaaldemokraadid) ja Liina Siniveer (Eesti Gaidide Liit). Nende mandaat algab 1. septembrist, mil nad asuvad koostööd tegema eelmisest juhatusest kaheaastase mandaadiga edasi jääva Aleksandra Kamilovaga

# PRESSITEADE: ENL soovib noorteühenduste rahastamissüsteemis muutusi

Tallinna Ülikoolis võttis laupäeval, 28. mail 2011 kogunenud Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) üldkoosolek vastu pöördumise haridus- ja teadusministrile, milles taotletakse muudatuste sisseviimist noorteühenduste rahastamise süsteemis, poliitiliste noorteühenduste rahastamise taastamist ning noorte osaluskogudele riigieelarvelise toetusprogrammi loomist.

Pressiteate täisteksti leiad ENL kodulehelt

# ENL tunnustas tublimaid

ENL kuulutas 28. mai õhtul Tallinnas oma 9ndal sünnipäevaüritusel välja Aasta Tegija ja Kõige Noorema. Aasta Tegija ja Kõige Noorem on aunimetused noortevaldkonnas silma paistnud inimestele või organisatsioonidele. Seekord valiti Aasta Tegijaks Eesti Skautide Ühing, kes on vedanud ühiskondlikku dialoogi noortega töötavate inimeste tausta kontrollimise teemal. Kõige Noorema tiitli sai Avatud Eesti Fond Noortefondi loomise eest, mis aitab noortel oma projekte lihtsamalt rahastada.

Pressiteate täisteksti leiad ENL kodulehelt

# ENLi 10. suvekool tulemas!

ENLi järjekorras 10. suvekool toimub 7.-10. juulil Aartika Puhkekülas Lääne-Virumaal. Suvekooli seekordne teemalause on \”Inspiratsioonist teostuseni\”. Toimub mitu põnevat koolitust, vaadatakse ühiselt ENLi tuleviku suunas ja loomulikult ei puudu ka teemapidu – sel aastal tantsitakse kantri taktis!

Jälgi meie Facebooki lehte!

# ENL otsib kandidaate osalema Euroopa Liidu (EL)-Hiina noorteaasta noorte foorumitel

Foorumeid on kaks: esimene toimub 4.-11. juunil Xi\’anis ja käsitleb jätkusuutlikku arengut. Kandideerimistähtaeg sellele on 25. mail. Teine foorum toimub 9.-15. augustil Shenzhen\’is ja käsitleb EL-Hiina osalust. Selle foorumi kandideerimise tähtaeg on 1. juuni 2011. Kandidaat peaks olema 18-35-aastane, aktiivne noorteliider, suhtlema vabalt inglise keeles, huvitatud koostöö arendamisest Hiinaga ja olema võimeline algatama tegevusi/projekte, mis on seotud EL-Hiina noorteaastaga.

Lisainfot saab ENL kodulehelt

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Ekskursioonid \”Rännak ajas\” Imperaator Peeter Suure merekindluse käikudesse 02.06., 08.06., 11.06., 14.06., 16.06. ja 19.06. Eelpool mainitud aegadel toimuvad retked Tallinna külje all Laagris ning natuke kaugemal Vääna-Vitis asuvatesse päris kõrgetesse-laiadesse paekivi sisse raiutud Imperaator Peeter Suure merekindluse maa-alustesse tunnelitesse. Maa al näebl kunagise rööbastee jäänuseid ning ühe vana u. sajaaastase vaguni raamistikku. Käikudesse pääseb võimsatest, kohati lausa väga suurtest punkritest, mida samuti tasub uudistada.  
Lisainfot leiab siit

# OSALE: Noorte Liidrite Juhtimiskool 11.-12. juunil Kuidas saaks minu organisatsioon veel paremini toimida? Millised on minu organisatsiooni suurimad arenguvõimalused? Kuidas saaksin oma ideid paremini ellu viia? Mida teavad kogenud juhid, mida mina veel ei tea? Vastuseid neile ja paljudele teisele küsimustele pakutakse Tartus toimuvas noorte liidrite juhtimiskoolis!
Lisainfot leiab siit

# OSALE: Tervisliku eluviisi seminar noorsootöötajatele 21. juunil Pärnus Tervise Paradiisis Seminaril esinevad ettekannetega Hanno Egipt, Mariliis Tael, Triin Sokk ja Merike Susi, modereerib Tauri Tallermaa. Seminar pakub mõtteainet ja kaasarääkimisvõimalust noorte terviseriskide maandamisel ja tervisliku eluviisi propageerimisel. 
Lisainfot leiab siit

# OSALE: Koolitus „Multikulti noorsootöös\” 9.-11. juunil Jänedal Koolitusel arutletakse selle üle, milline on noorsootöö ja noorsootöötaja roll eri kultuuritaustaga noorte koostoimimises. Mõtestatakse, kuidas paremini planeerida ja soodustada eri kultuuridest pärit noorte koostegutsemist. Avastatakse uusi võimalusi, kuidas toetada noorte kultuuridevahelist suhtlust ja õppimist läbi ühistegevuse. Kandideerimistähtaeg 31. mai. 
Lisainfot leiab siit

# OSALE: Koolitus „Ettevõtlikkus noorsootöös\” 13.-15. juunil Pedasel Koolituse eesmärgiks on mõelda läbi ja jõuda arusaamisele, millisel moel on võimalik toetada noortes ettevõtlikkust ja kuidas aidata noortel tunda endas ära ettevõtlikkust toetavad oskused ja iseloomuomadused, et haarata kinni erinevatest eneseteostusvõimalustest.Kandideerimistähtaeg 5. juuni. 
Lisainfot leiab siit

# OSALE: Infoseminar lastevanematele: \”Maailma uksed valla?\” 2. juunil Seminari eesmärgiks on tuua kokku lapsevanemad (ja peresid ühendavad organisatsioonid) ning arutleda ühe päeva jooksul rahvusvahelise koostöö võimaluste ja väärtuste üle. Tutvustamisele tulevad laste, noorte ja täiskasvanute õpirändes osalemise senised head kogemused; vahetame mõtteid väliskoostöö ja „avatud maailma\” mõjust perele, koolile ja kogukonnale laiemalt.
Lisainfot leiab siit

# OSALE: Eesti Pagulasabi MTÜ pakub põnevat praktikakohta sotsiaalteaduste üliõpilasele Eesti Pagulasabi MTÜ pakub praktikakohta sotsiaalteaduseid – ajakirjandust ja suhtekorraldust, sotsiaaltööd, avalikku haldust või riigiteadusi – õppivale üliõpilasele. Praktikandi ülesanneteks on meeskonnaga Eesti Palugasabi MTÜ sotsiaalmeedia-alase kommunikatsiooni loomine ja haldamine (Facebookis ja mujal). Kandideerimine kuni 3. juunini!
Lisainfot leiab siit

# OSALE: Konkurss noortelt noortele koolitajate leidmiseks Haridus- ja Teadusministeerium korraldab konkursi HIV ennetuslike noortelt noortele meetodil põhinevate koolitajate koolituste ja ennetusalase teavitamise korraldajate leidmiseks perioodil august 2011 kuni juuni 2012. Toetuse eraldamise eesmärgiks on kaasata ennetustegevusse noori ning suurendada noorte teadlikkust sugulisel teel levivatest haigustest. 
Konkursil osalenud pakkujate hulgast valib Haridus- ja Teadusministeerium partnerühingud noortelt noortele koolitajate ettevalmistamiseks ja noorte teavitamiseks ning sõlmib nendega vastavad lepingud. 
Taotlusvoorus osalemise eelduseks on koolituse läbiviija tõendatav pädevus HIV ennetusliku teabe alaste ja seksuaalkasvatuslike koolituste läbiviimiseks.  
Lisainfot leiab siit

# OSALE: Konkursid noorsootöö käsiraamatute koostamiseks SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo otsib käsiraamatute \”Noorsootöö kooli kontekstis\” ja \”Kaasav noorsootöö\” koostajaid ja vastavasisuliste tõlkematerjalide kohandajaid eesti keelde. Konkurssidel osalemiseks tuleb esitada omapoolne visioon käsiraamatust vastavalt 15. juuniks ja 13. juuniks.  
Lisainfot leiab siit ja siit

# TÖÖPAKKUMINE:  ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm otsib oma meeskonda eesti ja inglise keele oskusega projektijuhti. Töökoht asub programmi ühissekretariaadi peakorteris Riias. Sooviavalduste esitamise tähtaeg on 10. juuni 2011.
Lisainfot leiab siit

# TÖÖPAKKUMINE: Siseministeerium otsib regionaalarengu osakonna projektijuhti. Töökoht asub siseministeeriumis Tallinnas. Sooviavalduste esitamise tähtaeg on 15. juuni 2011.
Lisainfot leiab siit

RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond \”Noortelt Noortele\”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda.

Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

RAHASTAMINE: Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks on 15. august 2011 Uues voorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.
Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik programm. 
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/

RAHASTAMINE: Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvooru Šveitsi Vabaühendusfondi projektidele. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.
Taotlusvoor on jaotatud kahte etappi, väikeprojektid ja suurprojektid. Väikeprojektide raames saab taotleda toetust, koostamaks sotsiaalse suunitlusega äriplaan teenuse pakkumiseks. Suurprojektide programmi raames saab esitada taotlusi plaani elluviimiseks. Taotlused äriplaani koostamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. august 2011.a. Äriplaani koostamiseks on maksimaalselt võimalik taotleda 6 500 eurot.
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/sveitsi-vyf/

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:

30.05 Koostöökohtumisel Avatud Eesti Fondi esindajaga osales ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson.
01.06 kell 17.30 toimub ENLi kontoris noorteühenduste kompassi teemaline ümarlaud
03.06 kell 12.00 toimub ENLi kontoris struktureeritud dialoogi siseriikliku töörühma kohtumine
03.05 Kohtumisel Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartiga osalevad ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ja tegevjuht Mari Valgepea. Kohtumise teemadeks on ENLi ja Tallinna vaheline koostöö, Tallinna noortevolikogu loomine, noorteühenduste maja ning Tallinna linnavalitsuse määruste muutmine.

 

Eelmisel nädalal:

24.05 osales noorte osaluskogude koordinaator Anni Metstak ENTK\’s noorsootöötaja kutsekomisjonis
24.-25.05 osalesid avalike suhete spetsialist Karl Hallik ja struktureeritud dialoogi konsultatsioonide koordinaator Kristo Peterson Soomes Nordic Networking Seminaril 
26.05 toimus ENLi kontoris juhatuse koosolek.
27.05 Vabaühenduste liidu EMSL üldkoosolekul Tallinnas osalesid ENLi tegevjuht Mari Valgepea ja ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson 
28.05 toimus Tallinna Ülikooli Tallinna saalis ENLi 18. üldkoosolek, millele järgnes kohvikus Saffron ENLi 9. sünnipäevapidu 
29.05 osalesid noorte osaluskogude koordinaatorid Anni Metstak ja Kristo Notton ning Noortepoliitika spetsialist Martti Martinson ENLi kontoris osaluskogude esinduskoja II kohtumisel

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status