/ ENLi Teated 288

\"ENL\"

28. juuni 2011
ENLi Teated nr 288

\"\"

UUDISED

# Algas üleriigiline konsultatsioon noorte rahvusvaheliste koostöövõimaluste teemal

Eile, 27. juunil algas Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) eestvedamisel Eestis üleriigiline noortekonsultatsioon teemal \”Noored ja maailm\”, mis uurib Eesti noorte suhtumist koostöösse Euroopa Liidu naabrusriikidest pärit noortega. Konsultatsiooni esimese etapina on avatud kõikidele 13-30aastastele noortele kuni 25. juulini online-küsimustik nii eesti kui vene keeles aadressil www.enl.ee/konsultatsioonid

Pressiteate täisteksti leiad siit!

 

# ENLi 10. suvekool tulemas!

ENLi järjekorras 10. suvekool toimub 7.-10. juulil Aartika Puhkekülas Lääne-Virumaal. Suvekooli seekordne teemalause on \”Inspiratsioonist teostuseni\”. Toimub mitu põnevat koolitust, vaadatakse ühiselt ENLi tuleviku suunas ja loomulikult ei puudu ka teemapidu – sel aastal tantsitakse kantri taktis!

Jälgi meie Facebooki lehte!

 

# Avatud konkurss kahe juhatuse liikme leidmiseks!

kuulutame välja konkursi kahe juhatuse liikme leidmiseks, tulenevalt korralisel üldkoosolekul tehtud otsusest, mille kohaselt on ENL-i juhatus 5 liikmeline. Vastutusvaldkonnad jaotatakse juhatuse sisese arutelu tulemusena. Juhatuse liikme kandidaatidel palume esitada kandideerimisdokumendid hiljemalt 4. juuliks, mis sisaldavad avaldust, CV\’d, vastuseid juhatuse poolt esitatud küsimustele ja kandidaati esindava liikmesorganisatsiooni nõusolekut, lisaks soovitame esitada motivatsioonikirja ja soovituskirju.

Kogu detailne info  siin!

 

# Eesti Õpilasesinduste Liit otsib tegevjuhti!

Eesti Õpilasesinduste Liit ootab oma meeskonda tegevjuhti, kelle eesmärk on tagada liidu igapäevase toimimise sujuvus ja professionaalsus. Kandideerimiseks saada hiljemalt 3.juuliks 2011 e-posti aadressile opilasliit@opilasliit.eeoma CV ning motivatsioonikiri pikkusega max 1 lk, kus on välja toodud varasemad kogemused antud valdkonnas ning motiveeritus.

Detailsem info  siin!

 

# Tule erakorralise üldkoosoleku materjalide arutamise ümarlauale

ENLi erakorralisel üldkoosolekul, mis toimub 10. juulil Aartika puhkekeskuses (registreeri ennast siin!), tuleb arutlusele kaks tähtsat teemat, mis kevadel pooleli jäid – majandusaasta aruanne ja struktuurimuudatuste kava. Kuna teemad on mahukad ja üldkoosolekul neid ammendavalt arutada ei jõua, kutsumegi Sind neid eelnevalt arutama ENLi büroosse (Estonia Pst 5a, 5. korrus) 28. juunil kell 17:00.

 

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi noorte suvelaager Käärikul Ootame kõiki noori inimesi 11.-16. juulil toimuvasse suvelaagrisse looduskaunisse Lõuna-Eestisse, Käärikule. Kääriku spordibaasis ootavad meid suurepärased elamistingimused – hotelli tüüpi kahekohalised toad TV, WC ja dushiga. 
Oleme laagrisse kutsunud toredaid inimesi,kellega on huvitav ja arendav aega veeta -kunstiõpetaja, psühholoog, tantsuõpetajad jt. 
Laagri maksumus on seltsi liikmele 70 EUR, mitteliikmetele 90 EUR. Hind sisaldab majutust,3 korda päevas toitlustamist ja saalide kasutamist. 
Lisainfot annab ning laagrisse registreerib Kai Ilp (tel. 5014908, kai.ilp@email.ee)

# OSALE: Videokonkurss \”Aeg on vaba\” Eesti Noorsootöö Keskus kutsub 13-26 aastaseid noori osalema videokonkursil „Aeg on vaba\”. Ootame konkursile töid sinu vaba aja veetmise võimaluste kohta ehk kuidas sa saad osaleda või osaled noorsootöös. Videod peaksid olema seotud teemadega „Kes on noorsootöötaja?\” ja „Mis on noorsootöö?\”, ehk kuidas veedad sina oma vaba aega kasutades noorsootöö võimalusi. 
Lisainfot leiab siit

# OSALE: MAlgatus tuleb jälle! Malevanoored üle Eesti muudavad ka sel suvel maailma paremaks, võttes omal algatusel ette midagi head ning kasulikku kogukonnas, kus nad malevatööd teevad. MAlgatuse 2011 aktsioonid viiakse läbi 27. juunist kuni 31. juulini. Žürii eesotsas NO Teatri näitleja Rasmus Kaljujärvega kuulutab võitjad välja maleva kokkutulekul augustis. Auhinnad paneb välja kingitus.ee MAlgatus on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, SA Õpilasmaleva ning Eesti Noorsootöö Keskuse koostööprojekt. 
Lisainfot leiab siit

# OSALE: Noortevaldkonna koolitajate Meetodimess 23.-25. augustil Roosta Puhkekülas Haridus- ja Meetodimess võimaldab jagada häid näiteid erinevatest meetoditest ja muudest noortevaldkonna koolitaja töövahenditest, otsida inspiratsiooni igapäevatöö rikastamiseks ning luua ühist teadmist koolitusmetoodikast. Seekordne Meetodimess on pühendatud koolitaja rollile ja pädevustele. Programmi keskmes on osalejate endi poolt läbiviidavad töötoad oma meetodite jagamiseks. Kandideerimistähtaeg 1. august. 
Lisainfot leiab siit

# OSALE: Konkurss noortelt noortele koolitajate leidmiseks Haridus- ja Teadusministeerium korraldab konkursi HIV ennetuslike noortelt noortele meetodil põhinevate koolitajate koolituste ja ennetusalase teavitamise korraldajate leidmiseks perioodil august 2011 kuni juuni 2012. Toetuse eraldamise eesmärgiks on kaasata ennetustegevusse noori ning suurendada noorte teadlikkust sugulisel teel levivatest haigustest. 
Konkursil osalenud pakkujate hulgast valib Haridus- ja Teadusministeerium partnerühingud noortelt noortele koolitajate ettevalmistamiseks ja noorte teavitamiseks ning sõlmib nendega vastavad lepingud. 
Taotlusvoorus osalemise eelduseks on koolituse läbiviija tõendatav pädevus HIV ennetusliku teabe alaste ja seksuaalkasvatuslike koolituste läbiviimiseks.  
NB! Taotlusvooru tähtaega on pikendatud 15.juulini 2011 
Lisainfot leiab siit

RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond \”Noortelt Noortele\”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda.

Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12-26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

RAHASTAMINE: Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks on 15. august 2011 Uues voorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.
Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik programm. 
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/

RAHASTAMINE: Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvooru Šveitsi Vabaühendusfondi projektidele. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.
Taotlusvoor on jaotatud kahte etappi, väikeprojektid ja suurprojektid. Väikeprojektide raames saab taotleda toetust, koostamaks sotsiaalse suunitlusega äriplaan teenuse pakkumiseks. Suurprojektide programmi raames saab esitada taotlusi plaani elluviimiseks. Taotlused äriplaani koostamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. august 2011.a. Äriplaani koostamiseks on maksimaalselt võimalik taotleda 6 500 eurot.
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/sveitsi-vyf/

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:


28.06 kohtus ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson Rahandusministeeriumi ametnikega Euroopa Liidu programmi \”Euroopa Noored\” tuleviku ja EL 2014+ finantsperspektiivi teemadel.
28.06 toimub ENLi kontoris liikmete ümarlaud.
29.06 osaleb juhatuse esimehe kt Pille-Riin Raudsepp Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis alaealiste mõjutusvahendite analüüsi ja regulatsiooni töörühma koosolekul.
29.06 kohtuvad ENLi tegevjuht Mari Valgepea ja ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson sotsiaalminister Hanno Pevkuriga, teemadeks noorte tööhõive ning laste ja perede arengukava.
30.06 toimub ENLi juhatuse koosolek

 

Eelmisel nädalal:

20.06 osales ENLi tegevjuht Mari Valgepea Eesti Noorsootöö Keskuses ajalehe Aken kolleegiumi koosolekul, kus tehti septembris ilmuva Akna numbri sisu osas ettepanekuid uuele peatoimetajale Liis Ehaverele. ENLi ettepanekud olid teha reportaaž noortepäevast 12. augustil ja kajastada noortevolikogude loomist. 
21.06 kohtus ENLi tegevjuht Mari Valgepea Soome noorteühenduste liidu Allianssi \’Information and communication\’ töörühma liikmetega, et arutada, milline on noorsootöö olukord Eestis ja mis on ENLi peamised tegevusvaldkonnad ning võimalikud koostöökohad Allianssiga. 
21.06 kell 13.00 toimus ENLi kontoris rahastamise ümarlaud noorteühendustele, kes ei kvalifitseeru noorteühingu aastatoetuse taotlejaks. 
21.06 kohtusid ENLi tegevjuht Mari Valgepea ja ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson EMSLi juhataja Urmo Kübaraga, et arutada ENLi suvekoolis läbiviidavat sessiooni. 22.06 kohtub ENLi noortepoliitika spetsialist Martti Martinson Rahandusministeeriumi ametnikega Euroopa Liidu programmi \”Euroopa Noored\” tuleviku teemal.
22.06 kell 13.30 toimus ENLi kontoris noorteühingu aastatoetust taotlenud noorteühingute ümarlaud.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status