/ Pressiteade: Algas üleriigiline konsultatsioon noorte rahvusvaheliste koostöövõimaluste teemal

Eesti Noorteühenduste Liit
28. juuni 2011
PRESSITEADE
 
Algas üleriigiline konsultatsioon noorte rahvusvaheliste koostöövõimaluste teemal
 

Eile, 27. juunil algas Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) eestvedamisel Eestis üleriigiline noortekonsultatsioon teemal “Noored ja maailm”, mis uurib Eesti noorte suhtumist koostöösse Euroopa Liidu naabrusriikidest pärit noortega. Konsultatsiooni esimese etapina on avatud kõikidele 13-30aastastele noortele kuni 25. juulini online-küsimustik nii eesti kui vene keeles aadressil www.enl.ee/konsultatsioonid.

Noortega läbiviidavad konsultatsioonid lähtuvad struktureeritud dialoogi põhimõtetest – arutelud noortega keskenduvad etteantud teemale, mille abil saavad noorte vajadused, mured ja ideed kaardistatud. Konsultatsiooniperioodi lõpus tehakse nii internetiküsitluse kui arutelurühmade tulemustest kokkuvõttev raport, mis esitatakse lisaks Euroopa Liidu institutsioonidele ka Eesti riigiasutustele, et noortega seadusloome protsessis nii kohalikul kui Euroopa tasandil paremini arvestada. Taolised konsultatsioonid toimuvad noorteühenduste katuseorganisatsioonide eestvedamisel enamikus Euroopa Liidu liikmesriikides.

“ENL peab äärmiselt oluliseks noortega regulaarset struktureeritud dialoogis olemist nii kohaliku, riikliku kui rahvusvahelise poliitikate loomise protsessi ühe loomuliku osana – meie nägemuse kohaselt peaks iga poliitiline otsus tuginema laiapõhjalistele uuringutele, ehk otsuse sisend peaks tulema otse seda puudutavalt sihtgrupilt,” ütles struktureeritud dialoogi konsultatsioonide koordinaator Kristo Peterson ja lisas: “sel konsultatsiooniperioodil keskendume noorte hoiakule koostöö tegemisel Euroopa Liidu naabrusriikide noorte ja noorteühendustega ning selle mõjule noorte osalemises vabatahtlikus töös ja poliitilistes aruteludes.”

Online-konsultatsioonide kõrval toimuvad ka arutelud noortega erinevate noorteürituste raames. ENL loodab, et noorte huvi konsultatsioonides osalemise vastu on suur – koostöös projekti rahastaja Euroopa Noored Eesti bürooga on osalejatele välja pandud ka ahvatlevad auhinnad. 2009. aasta suvel toimunud sarnastes konsultatsioonides osales ligikaudu 1600 Eesti noort.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 58 Eestis tegutsevat noorteühingut ja -osaluskogu. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

 

Lisainfo:
Kristo Peterson
Eesti Noorteühenduste Liit
Struktureeritud dialoogi konsultatsioonide koordinaator
kristo.peterson@enl.ee
Telefon: +372 50 30 220

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status