/ ENLi Teated 292

\"ENL\"

26. juuli 2011
ENLi Teated nr 292

\"\"

UUDISED

# ENLi suvekool toimub 9.-11. septembril!

ENLi järjekorras 10. suvekool toimub 9.-11. septembril Aartika Puhkekülas Lääne-Virumaal. Registreerimine kestab 2. septembrini. 
Lisainfo, programm ja registreerimine siin

 

Eesti noori oodatakse kandideerima tööle ÜROsse 
Eesti osaleb sel aastal Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) noorte ametnike programmis, mille kaudu värvatakse maailma ühte suurimasse rahvusvahelisse organisatsiooni tööle uusi töötajaid. Seekord soovib ÜRO leida erinevatele ametikohadele alla 32-aastaseid kõrgharidusega noori maailma eri riikidest, sealhulgas ka Eestist. 
Lisainfot leiab siit

 

Raplamaa ja Lääne-Virumaa noored saavad osa projektist \’\’Osalus-Sinu võimalus?!\’\’ 
Raplamaa ja Lääne-Virumaa osaluskogude ühisseminar toimub 3.-4. augustil Raplamaal Käru vallas Toosikannu puhkekeskuses. Üritust korraldab Raplamaa Noortekogu. Noori toovad kohale nende kodukohast eraldi tellitud bussiliinid, mis ürituse järgselt neid ka koju toimetavad. 
Pressiteate täisteksti leiad siit

 

NMKÜ valiti kõnelema ÜRO Peaassambleele kõigi maailma noorte nimel 
Noorte Meeste Kristlik Ühing(NMKÜ) määrati ÜRO 65.Peaassamblee Presidendi poolt kõnelema kõigi maalima noorte nimel. Kõne peetakse selle tipp-kohtumise avatseremoonial 25.juulil New Yorkis USAs. See kohtumine tähistab ka Rahvusvahelise Noorte Aasta lõppemist. Ülemaailmne NMKÜ liikumine keskendub just noortele. Selle peakontoris Genfis töötab noorte kaasamise ja noorte õiguste eest seismisega tegelev 29-aastane täidesaatev sekretär(tõlk Executive Secretary) Romulo Dantas Brasiiliast. Tema kannab ette ka esmaspäevase kõne.
Pressiteate täisteksti leiad siit

 

COMMIT: Noored arengute keskmesse! 
Rahvusvahelise noortepäeva eel on rühmitus nimega International Year of Youth Strategy Partners alustanud kampaaniat COMMIT: Put Youth at the Heart of Development! Nüüd ootavad ja loodavad nad, et noored üle kogu maailma leiavad neid facebookist ning allkirjastavad nende palvekirja noortele üle maailma, et nad liituks mõne noorteorganisatsiooniga
Lisainfot ja ankeedi leiab siit

 

# Lõppes struktureeritud dialoogi online-küsitluste voor!
Vooru kestel vastas online-küsitlusele üle 1100 noore. Küsitlejate vahel loositi välja ka kolm motiveerivat auhinda – iPad, iPod Touch ning Sony kaamera.
Lisainfot ja järelkaja leiab noorteküsitluse Facebooki lehelt siit

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Kiire! Osale noortevahetuses Rumeenias. 
Projekti teemaks on Euroopa ajalooliste väärtuste säilitamine kasutades taaskasutatavaid materjale. 9 päeva jooksul valmistab iga riigi grupp ehitise, mis on tehtud taaskasutatavast materjalist ja kividest.
Lisaks sellele arutatakse teemadest nagu kultuuridevaheline õppimine, noorte töötus, aktiivsest kodanikuks olemisest, vabatahtlikust tööst ja palju muudki ning kõik see toimub kasutades mitteformaalseid õpimeetodeid, ehk erinevad mängud, energiserid, grupitööd/arutelud, rahvusvahelised õpitoad ja riike tutvustavad õhtud, filmiõhtud. 
Lisainfot leiab siit


# OSALE: koolitus „Puudest tingitud erivajadustega noorte kaasamine noorsootöösse“ Koolituse eesmärgiks on kujundada noorsootöötajates valmisolek ja kindlustunne astumaks konkreetseid samme puudest tingitud erivajadustega noorte kaasamisel noorsootöösse. Koolitusel jagatakse teadmisi ja kogemusi, mis on eelduseks sihtgrupi leidmisel, tulemuslikul teavitamisel, sihtgruppi kaasava noorsootöö kujundamisel ning teostamisel. Koolitus on suunatud noorsootöötajatele, kes läbisid samateemalise koolituse 3-4.06.11 Tartus. Lisaks on koolitusele oodatud noorsootöötajad, kes mainitud koolitusel ei osalenud, kuid kellel on kas mõningane kogemus või mõtestatud soov kaasata puuetega noori oma töösse.
Lisainfot leiab siit


# OSALE: Eesti Väitlusseltsi suvekool
Eesti Väitlusseltsil on hea meel kutsuda teid kõiki ENLi liikmesorganisatsioonide liikmeid EESTI VÄITLUSSELTSI SUVEKOOLI! Tänavu 17.-21. augustini võõrustab kõiki väitlushuvilisi mereäärne Roosta puhkeküla. Suvekool on mõeldud kõikidele nendele vanadele ja uutele väitlejatele või väitlusest huvitatud inimestele, kes tahavad veeta 5 toredat päeva, kus on võrdselt nii asjalikku väitlusprogrammi kui ka meelelahutust, sotsialiseerumist, päikest, merd jne.
Tänavu toimuvad Suvekoolis paralleelselt 5 programmi, mis kõik pakuvad midagi erineva tasemega ja erinevate huvidega osalejatele.
Lisainfot leiab siit


# OSALE: koolitus „Multikulti noorsootöös ehk Noorsootöö roll eri kultuuritaustaga noorte koostegutsemise soodustamisel Koolitusel arutletakse selle üle, milline on noorsootöö ja noorsootöötaja roll eri kultuuritaustaga noorte koostoimimises, mõeldakse, kuidas paremini planeerida ja soodustada eri kultuuridest pärit noorte koostegutsemist ning avastatakse uusi võimalusi, kuidas toetada noorte kultuuridevahelist suhtlust ja õppimist läbi ühistegevuse. 
Kui soovid õppida läbi aktiivse kogemise ja arutelu, oma tööd mitmekesistada, muuta seda atraktiivsemaks ning efektiivsemaks ning toetada noori sallivaks kodanikuks kujunemisel, oled väga oodatud osalema! 
Koolitajad: Kristi Jüristo ja Margus Tarmo Pihlakas 
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm hiljemalt 01.09.2011 siit
Loe koolituse ja koolitajate kohta rohkem siit!


# OSALE: kaks koolitust teemal “ANTI Liikumine ehk Algatused  Noorte Tööotsijate  Innustamiseks!” Esimene koolitus toimub 17.-19. augustil Männisalu puhkekeskuses, teine koolitus toimub 13.-15. septembril Taevaskoja seminarimajas 
Kolme koolituspäeva jooksul uuritakse ühiselt: Kes ja kus on täna noored tööotsijad? Milline on minu tahe, motivatsioon ja võimalused kaasata noori tööotsijaid? Kus on minu võimalikud koostööpartnerid ja toetavad võrgustikud? 
Koolitust ilmestavad erinevad näited juba toimivatest projektidest ja ettevõtmistest ning kõiki kolme koolituspäeva läbib OMA IDEELE elu sisse puhumine. Koolitusele ootame noortevaldkonna tegijaid ja edendajaid, kel on huvi ja valmisolek noortele tööotsijatele suunatud tegevuste mitmekesistamiseks noorsootöös. Koolitajad: Piret Jeedas ja Ülly Enn 
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm: Augustikuu koolitusele SIIN hiljemalt 01.08.2011. Septembrikuu koolitusele SIIN hiljemalt 01.09.2011. 
Rohkem infot koolituste ja koolitajate kohta leiad SIIN!


# OSALE: 2+1 koolituspäeva formaadis koolitus \”Aktiivõppe meetodid noorsootöös\” Koolitusele ootame noorsootöö valdkonnas tegutsevaid inimesi, kes on oma igapäevatöös vahetus kokkupuutes noortega. Koolituse eesmärgiks on toetada osalejate mitmekülgset metoodilist võimekust, soodustada arusaamist aktiivõppe meetodite kasutamisvõimalustest ning luua eeldused aktiivõppe meetodite mitmekülgseks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks noorsootöös. 
Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid: Aktiivõpe ja sellega seotud erinevad mõisted; Aktiivõppe liigitused ja nende eelised; Elamus- ja seiklusmeetodite võimalused sõltuvalt sihtrühmast ja projekti eesmärgist; Aktiivõppe meetodite ettevalmistamise ja läbiviimise põhimõtted sise- ja välitingimustes; Kogemuse analüüsimine, tegevuse hindamine, õpikogemuse esiletoomine. 
Koolitajad: Katrin Soidra-Zujev ja Reeda Tuula 
Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm hiljemalt 01.09.11 SIIN! 
Rohkem infot koolituste ja koolitajate kohta leiad SIIT!


# OSALE: Noortevaldkonna koolitajate Meetodimess 23.-25. augustil Roosta Puhkekülas Haridus- ja Meetodimess võimaldab jagada häid näiteid erinevatest meetoditest ja muudest noortevaldkonna koolitaja töövahenditest, otsida inspiratsiooni igapäevatöö rikastamiseks ning luua ühist teadmist koolitusmetoodikast. Seekordne Meetodimess on pühendatud koolitaja rollile ja pädevustele. Programmi keskmes on osalejate endi poolt läbiviidavad töötoad oma meetodite jagamiseks. Kandideerimistähtaeg 1. august. 
Lisainfot leiab siit


# OSALE: Eesti Õpilasesinduste Liidu X suvekool! 10. Suvekooli peateema on “ÕPILASEST MAAILMAMUUTJAKS”. Kohapeal mõtiskleme maailmamuutmise teemadel: olemas on erinevad töötoad ja külalised, võrdleme Eesti ja välismaa noorte õppimis- ja töövõimalusi ning tutvume noorteorganisatsioonidega. Suvekoolist ei puudu ka kohustuslik FUN-FUN-FUN-FUN ja üllatusi tuleb iga nurga pealt! Oodata tasub vägevaid teemapidusid, sportlikke olümpiamänge, kuumi lõkkeõhtuid ja palju muud huvitavat! Päevad-ööd veedame uute sõprade seltsis naeru pidamata ja loomulikult tervislikult toitudes! 
Lisainfot leiab siit


# OSALE: Videokonkurss \”Aeg on vaba\” Eesti Noorsootöö Keskus kutsub 13-26 aastaseid noori osalema videokonkursil „Aeg on vaba“. Ootame konkursile töid sinu vaba aja veetmise võimaluste kohta ehk kuidas sa saad osaleda või osaled noorsootöös. Videod peaksid olema seotud teemadega „Kes on noorsootöötaja?“ ja „Mis on noorsootöö?“, ehk kuidas veedad sina oma vaba aega kasutades noorsootöö võimalusi. 
Lisainfot leiab siit


RAHASTAMINE: Tartumaa noortefond jagab raha Tartumaa Noortekogu koostöös Tartumaa Arendusseltsiga kuulutavad välja projektitaotlemise konkursi Tartumaa Noortefond \”Noortelt Noortele\”. Eesmärgiks on toetada Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut ja rikastada nende elukeskkonda.

Tegevussuundadeks on ühiskondlike väärtuste kujundamine, elukeskkonna parandamine ning avatuse ja tolerantsuse suurendamine. Noortefondi sihtgrupiks on noored vanuses 12–26. Projektitaotlusi saavad esitada noored, kes on sisse kirjutatud Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonda ehk noored Tartumaalt va. Tartu linnast, Elvast, Rõngust ja Rannust.
Täpsemad tingimused ja lisainfo: http://noortekogu.tartumaa.ee/noortefond/

 

RAHASTAMINE: Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks on 15. august 2011 Uues voorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS. Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.
Alamprogrammideks on veemajandus, jäätmekäitlus, keskkonnakorraldus, looduskaitse, metsandus, kalandus, keskkonnateadlikkus, maakondlik programm. 
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/kik-keskkonnaprogramm-2/

 

RAHASTAMINE: Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvooru Šveitsi Vabaühendusfondi projektidele. Oodatud on projektid, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.
Taotlusvoor on jaotatud kahte etappi, väikeprojektid ja suurprojektid. Väikeprojektide raames saab taotleda toetust, koostamaks sotsiaalse suunitlusega äriplaan teenuse pakkumiseks. Suurprojektide programmi raames saab esitada taotlusi plaani elluviimiseks. Taotlused äriplaani koostamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. august 2011.a. Äriplaani koostamiseks on maksimaalselt võimalik taotleda 6 500 eurot.
Lisainfo: http://blog.projektid.ee/sveitsi-vyf/

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
25.07 toimus ENLi kontoris Struktureeritud Dialoogi online-küsimustevooru vastajate vahel auhindade loosimine koordinaatori Kristo Petersoni eestvedamisel

Eelmisel nädalal:
21.07 toimus ENLi kontoris noortepäeva vabatahtlike grupi koosolek projektijuhi Kristo Petersoni juhtimisel
22.-23.07 toimus Tallinnas ENLi meeskonnakoolitus ja üleminekuüritus 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status