/ Eesti Õpilasesinduste Liit ootab oma meeskonda avaliku poliitika nõunikku

Eesti Õpilasesinduste Liit ootab oma meeskonda


AVALIKU POLIITIKA NÕUNIKKU,

kelle eesmärgiks on tagada liidu avaliku poliitika valdkonna töö järjepidevus ja professionaalsus; juhatuse ja töögruppide nõustamine avaliku poliitika alastes ning teistes juhatuse tööd puudutavates küsimustes.

Koormus: 24 töötundi nädalas

Kandideerimiseks saada CV ja kaaskiri (kuni 1 lk teemal „Õpilaskeskne haridus Eestis: võimalused ja väljakutsed\”) hiljemalt 23. augustiks 2011 e-posti aadressil opilasliit@opilasliit.ee.

Avaliku poliitika nõuniku peamised tööülesanded on:
1. nõustada juhatust avaliku poliitika alastes küsimustes ning edastada nende tööks vajalikku informatsiooni;
2. valmistada ette ja formuleerida avaliku poliitika valdkonna töörühma ja juhatuse poolt välja töötatud seisukohad ja õigusaktide eelnõud;
3. hoida end kursis ja analüüsida avaliku poliitika valdkonna tööks vajalikke artikleid, õigusakte ja muid dokumente; 
4. pressiteadete koostamine ning suhtlemine meedia ja avalikkusega;
5. avaliku poliitika ja eestkoste arendusprojektide koostamine ja juhtimine.

Kandidaadilt eeldame:
– huvi üld- ja kutsehariduse õpilaskeskse arendamise vastu;
– teadmisi Eesti üld- ja kutsehariduse valdkonna eesmärkidest, korraldusest, õigusaktidest ning üldisest poliitika kujundamisest;
– kiiret õppimise ja teadmiste omandamise võimet;
– head suhtlemisoskust ning analüüsivõimet;
– inglise keele oskust;
– valmidust töötada aeg-ajalt õhtuti ja nädalavahetustel.

Kasuks tuleb:
– haridusvaldkonnas sh huvirühmade eestkoste töötamise kogemus; 
– vene keele oskus.

Omalt poolt pakume:
– motiveerivat ja huvitavat osakoormusega tööd nooruslikus missioonitundelises meeskonnas;
– kaasaegset töökeskkonda Tallinna kesklinnas;
– arenguvõimalust ja erialaseid täienduskoolitusi;
– motiveerivat töötasu.

Täiendav info:

Kristen Aigro
Eesti Õpilasesinduste Liit
Juhatuse aseesimees
kristen@opilasliit.ee

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status