/ Eesti Õpilasesinduste Liit ootab oma meeskonda avaliku poliitika nõunikku

Eesti Õpilasesinduste Liit ootab oma meeskonda


AVALIKU POLIITIKA NÕUNIKKU,

kelle eesmärgiks on tagada liidu avaliku poliitika valdkonna töö järjepidevus ja professionaalsus; juhatuse ja töögruppide nõustamine avaliku poliitika alastes ning teistes juhatuse tööd puudutavates küsimustes.

Koormus: 24 töötundi nädalas

Kandideerimiseks saada CV ja kaaskiri (kuni 1 lk teemal „Õpilaskeskne haridus Eestis: võimalused ja väljakutsed\”) hiljemalt 23. augustiks 2011 e-posti aadressil opilasliit@opilasliit.ee.

Avaliku poliitika nõuniku peamised tööülesanded on:
1. nõustada juhatust avaliku poliitika alastes küsimustes ning edastada nende tööks vajalikku informatsiooni;
2. valmistada ette ja formuleerida avaliku poliitika valdkonna töörühma ja juhatuse poolt välja töötatud seisukohad ja õigusaktide eelnõud;
3. hoida end kursis ja analüüsida avaliku poliitika valdkonna tööks vajalikke artikleid, õigusakte ja muid dokumente; 
4. pressiteadete koostamine ning suhtlemine meedia ja avalikkusega;
5. avaliku poliitika ja eestkoste arendusprojektide koostamine ja juhtimine.

Kandidaadilt eeldame:
– huvi üld- ja kutsehariduse õpilaskeskse arendamise vastu;
– teadmisi Eesti üld- ja kutsehariduse valdkonna eesmärkidest, korraldusest, õigusaktidest ning üldisest poliitika kujundamisest;
– kiiret õppimise ja teadmiste omandamise võimet;
– head suhtlemisoskust ning analüüsivõimet;
– inglise keele oskust;
– valmidust töötada aeg-ajalt õhtuti ja nädalavahetustel.

Kasuks tuleb:
– haridusvaldkonnas sh huvirühmade eestkoste töötamise kogemus; 
– vene keele oskus.

Omalt poolt pakume:
– motiveerivat ja huvitavat osakoormusega tööd nooruslikus missioonitundelises meeskonnas;
– kaasaegset töökeskkonda Tallinna kesklinnas;
– arenguvõimalust ja erialaseid täienduskoolitusi;
– motiveerivat töötasu.

Täiendav info:

Kristen Aigro
Eesti Õpilasesinduste Liit
Juhatuse aseesimees
kristen@opilasliit.ee