/ Kodanikeühendused koondusid ühte andmebaasi

Pressiteade

19.10.2011

Kodanikeühendused koondusid ühte andmebaasi

Kodanikeühiskonnad on koondunud uude virtuaalsesse andmebaasi, kust leiab kogu vabaühendusi puudatava info, alustades ühenduste arvust ja lõpetades statistikaga.

Portaal kannab üldnime „Kodanikeühiskonna portree“ (KYPO). Selle eesmärk on suurendada kodanikuühiskonnaalast teadlikkust ja kinnistada võrdse kaasamise praktikat nii riigi kui maakonna tasandil. KYPO andmestiku alus on riigi statistikas leiduv ühenduste tegevusalade klassifikaator.

Teadmised on kaasajal üks võimu allikaid ja igal kodanikul on õigus olla teadlik tema eesmärke ja huvisid puudutavatest riiklikest või kohalikest algatustest. Riik algab teadlikest kodanikest ehk meist,“ ütles projekti eestvedaja Aare Kasemets.

Veebilehel www.kypo.ee/esileht.htm on andmed jagatud kolmeks silmale hästi eraldatud osaks. Esimene – „Portree“ – annab üldise ülevaate kodanikeühiskonna aktuaalsest infost, näiteks mitu organisatsiooni tegutseb mingis valdkonnas, milliseid teenuseid pakutakse, millised töökohad on vabad ja kes tegeleb eestkostega.

Teine osa – „Kodanikeühiskond“- on kaasamise planeerimise, rahastamisotsuste jms teabesüsteem, kust leiab vabaühenduste tegevusalad, asukohad, liikmete arvu ja projektid. Kolmas osa -“Kodar“ – koondab endas Kodanikeühiskonna arengukava (KODAR) 2011.-2014. a indikaatoreid ja statistilisis muutujaid alates 2010. aastast.

KYPO andmebaas on kavas kujundada avatud platvormina, mida on võimalik lihtsalt riigiasutuste ja ühenduste koostöös edasi arendada. Veebileht pole veel lõplikult valmis ja ootab 20. novembrini igasuguseid sisulisi ja vormilisi ettepanekuid ja arvamusi.

Portaali täienemine on mõeldud kahepoolsena, kuigi suurem vastutus jääb ühenduste kohta andmeid koguvale riigile. „Aga eeldame, et enda andmete lisamisest on huvitatud vähemalt need ühendused, kes tahavad kaasa rääkida nii kohaliku kui riigi taseme otsustusprotsessides,“ sõnas Kasemets.

Riiki võiks motiveerida kokkulepe, kus kõik riigieelarvega seotud kodanikeühenduste rahastajad hakkavad näiteks alates aastast 2014 projekte menetlema KYPO-sse sisestatud teabe ning taotluste alusel. Sel juhul täidaks KYPO sarnast riigi andmebaasi rolli nagu Eesti teaduselus täidab Eesti Teaduse Infosüsteem, mille alusel toimub teadusprojektide rahastuse taotlemine, kandideerimine ametikohtadele, kõrgkoolide teadustegevuse hindamine jpm.

KYPO portaali sihtrühma kuuluvad vabaühenduste eestvedajad, ametnikud-kaasajad, poliitikud, õpetajad, ettevõtjad ja ajakirjanikud. Andmebaas asub siinwww.kypo.ee/esileht.htm

KYPO projekti rahastas Kodanikeühiskonna Sihtkapital (KÜSK).


Lisainfo:

Aare Kasemets

KYPO algatusrühma juht

aarek@ut.ee

Tel: 5648 9869


Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status