/ Toeta programmi Euroopa Noored tulevikku!

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega.

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koos enamiku kolleegidega teistest riikidest usub, et see otsus vähendab noorte võimalusi ja eraldi programmiga jätkamine on noortele oluline. Toetume oma seisukohas ka avaliku konsultatsiooni tulemustele, kus 87% osalenutest pooldasid eraldi noorteprogrammi säilitamist.

Juhul, kui pead oluliseks noorteprojektide toetusvõimaluste jätkumist vähemalt senises ulatuses, liitu palun Facebook´i lehega Youth in Action Ambassadors ja jaga teistega  oma kogemusi, mõtteid, fotosid või videosid programmi Euroopa Noored projektidest ja toetusest eraldiseisvale noorteprogrammile. Levita seda üleskutset ka oma projektikaaslaste ja teiste noorte ning noorsootöötajate seas. Koos suudame näidata, kui oluline on programmi Euroopa Noored jätkumine.

Küsid, miks liituda? Argumendid

Selleks, et ka Euroopa Parlamendi liikmete tähelepanu otsusele juhtida, saada e-kiri Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmetele Tunne KelamileVilja Savisaar-Toomastile, Indrek TarandileKristiina OjulandileIvari Padarile või Siiri Oviirile, et juhtida nende tähelepanu vajadusele programmi Euroopa Noored eraldiseisvaks jätkumiseks. Euroopa Parlament otsustab Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku üle, mille osaks on ka tulevased hariduse- ja noorteprogrammid. Kirja esialgsesse versiooni saad lisada vajalikud andmed ning soovi korral kirjeldada ka oma kogemust ja kasu programmist Euroopa Noored.

Eraldiseisva noorteprogrammi eest seismisega toetame noorte suuremaid võimalusi oma ideede elluviimiseks!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status