/ EÕEL: Õpilased ootavad, et nendega arvestataks

PRESSITEADE
10.01.2012

Õpilased ootavad, et nendega arvestataks


Eesti Õpilasesinduste Liit esitas täna varahommikul Riigikogu kultuurikomisjonile kõrgharidusreformi kohase pöördumise juhtimaks tähelepanu, et enne suurde saali saatmist tuleks reformi eelnõusse tõsiselt kaaluda muudatuste sisseviimist ning selle juures arvestada nii Õpilasliidu kui Üliõpilaskondade Liidu ettepanekuid.

“Mitmed erakonnad on Üliõpilaskondade liidu pärast aktsiooni Riigikogu ees küll välja öelnud, et pooldavad teatud seisukohti, kuid nii mõnigi nii õpilaste kui üliõpilaste arvates väga fundamentaalne punkt, näiteks 30 EAP täitmise nõue, on siiski jäänud kas tähelepanuta või välistatud” sõnas Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Kuldar Rosenberg. “Kui praegusel kujul, ilma täiendavate muudatusteta, reform vastu võtta, oleks võit poolik” lisas ta.

Õpilasliidu poolt väljatoodud punktide põhirõhk seisab sisseastumiskorral, mis peaks õpilaste arvates olema lävendipõhine ning selgelt olema laiapõhjalisem kui vaid riigieksamid. “Riigieksamid kajastavad kahjuks siiski vaid õpilase faktiteadmisi, mitte tegelikku sobivust ja motivatsiooni erialal õppimiseks,” kommenteeris seisukohta Kuldar “Selle jaoks peaks olema kehtestatud vestlused ning sisseastumiskatsed, mis ühtlasi võimaldaksid arvestada sisseastumisel eelnevat hariduslikku kogemust – näiteks kutsekoolist kõrgkooli,” selgitas Kuldar . Lisaks sisseastumiskorrale puudutavad Õpilasliidu ettepanekud õppekava täitmise mahu piiri ning õppetoetuste ja -laenude küsimust.

 

Lisainfo:

Kuldar Rosenberg
Eesti Õpilasesinduste Liit
Juhatuse esimees
55 15 338
kuldar@opilasliit.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status