/ ENLi Teated 318

\"ENL\"

7. veebruar 2012
ENLi Teated nr 318

\"\"

UUDISED

# Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab oma meeskonda FINANTSJUHT-RAAMATUPIDAJAT

kelle eesmärgiks on tagada EÜL ja selle tütarorganisatsioonidele õiguslikult korrektne ja läbipaistev raamatupidamine ning finantssuutlikkus.
Loe täpsemalt siit


# Üleskutse osaluskogudele!

Head osaluskogude liikmed üle Eesti! Palun aidake uutel osaluskogude koordinaatoritel kiirelt järjele saada!
Loe täpsemaid juhiseid siit


# Algavad õpilaste arutelud koolivõrgu reformi teemadel

Arutelude eesmärk on teavitada noori gümnaasiumivõrgu korrastamise sihtidest, põhjustest ja võimalikest kaasnevatest probleemidest ja saada teema kohta adekvaatne ja laiapõhjaline õpilaste arvamus. Igal arutelul on kohal kohaliku maavalitsuse esindaja ning õpilaste poolne eestvedaja, kes aitavad noortel teemat mõista.
Loe lisaks siit


# Ajujahi II kandideerimisvoor!

Eesti suurimal ettevõtluskonkursil Ajujaht avatakse veebruari alguses teine kandideerimisvoor, et 95 000-eurosele auhinnafondile saaksid kandideerida ka need ettevõtjad, kellel on ärimudel juba läbi mõeldud ja teostamiseks valmis.Küpseid ideid võetakse vastu 1. – 13. veebruarini. 
Loe lisaks siit

 

Toeta programmi Euroopa Noored tulevikku

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega, mis vähendab noorte võimalusi oma projektidele toetust saada. Liitu Facebook´i lehega Youth in Action Ambassadors ja jaga teistega oma mõtteid programmi Euroopa Noored projektidest ja toetusest eraldiseisvale noorteprogrammile. Teavita oma seisukohast ka Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikuid. 
Loe lisaks siit

 

\"\"

HUVITAVAT ja mõndagi muud

# OSALE: Kultuure tutvustav üritus \”World Cafe\”
World Cafe on üritus, mis on sobiv just Sulle kui oled mõelnud, kuidas on elu välismaal. See on sobiv oma maailmapildi avardamiseks ja kultuurilise mitmekesisuse mõistmiseks. Üritusel viibivad eri rahvuste esindajad (nt Hiinast ja Kamerunist), kes tutvustavad oma kultuure interaktiivselt olenevalt Sinu soovist ja mis Sulle huvi pakub. 
Lisainfot siit


# OSALE: AIESECi infoõhtu – Kas elu juhib sind või sina juhid elu?
Kas tahad olla konkurentsivõimeline, elada julgelt, olla ettevõtlik ning kogeda tunnet, et oled saavutanud midagi suurt? Rebi klapid eest ning tule Ettevõtlusaktsioonile, kus noored edukad ettevõtjad jagavad lugusid oma edu tõusudest ja mõõnadest. 
Lisainfot siit


# OSALE: Ettevõtlusaktsioon Klapid Eest!
Tööandjad hindavad eelnevat praktilist kogemust, meeskonnatöö oskustoskust enda mõtteid väljendada ning teisi inimesi juhtida. AIESECi liikmed õpivad eelnimetatule lisaks ennast paremini mõistma, arendavad oma esinemisoskust ja saavad kogemusi rahvusvahelistel konverentsidel. Meie eesmärgiks on liikmete ning ühiskonna areng nii Eestis kui välismaal läbi sotsiaalsete projektide. 
Lisainfot siit


# OSALE: Ida-Virumaa Noortefoorum \”Noored ja kohalik omavalitsus – teel koostöö poole\”
17.02.2012 algusega kl 11:00 viib Sillamäe Lastekaitse Ühing läbi Ida-Virumaa Noortefoorumi „“Noored ja kohalik omavalitsus – teel koostöö poole“, mille eesmärgiks on edendada dialoogi ja koostööd noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel ja motiveerida noori huvi tundma enda ümber toimuvast ja osalema otsustusprotsessides. 
Lisainfot siit


# OSALE: Sotsiaalse ettevõtluse avaseminar \”Kas sina võiksid olla sotsiaalne ettevõtja?\”
Avaseminar on suunatud noortele, kellel on huvi ühiskonnas toimuva vastu ning soov rakendada selle muutmiseks oma ideid ja teadmisi. Seminaril osalejad saavad ülevaate sotsiaalsest ettevõtlusest ning seosest igaühe huvivaldkonnaga. Koos arutatakse ning analüüsitakse aktuaalseid ühiskondlikke probleeme ning leitakse võimalikke äriideid.
Lisainfot siit


# OSALE: Homse Euroopa Labor ootab Eesti noori 
Avatud Eesti Fond koostöös Euroopa Kodanikuhariduse Liiduga kuulutab välja konkursi noortele vanuses 20-30 a. osalemiseks programmis FutureLab Europe – Noorte Eurooplaste Nõukoda. Avalduste esitamise tähtaeg on 1. märts 2012.
Lisainfot siit


# OSALE: Noorsootöötajatele: Tule õpi väitlust õpetama ja kasutama!
Ootame noorsootöötajaid, huvijuhte ja õpetajaid osalema Väitlusringi juhendaja koolitusel! Koolituse tulemusel oskavad osalejad väitlust õpetada ja hinnata, treenida noorte väitlusoskuseid ning kasutada väitlust kui metoodikat huviringis, tunnis ja koolitusel.
Lisainfot siit


# OSALE: Tallinna linna noortevolikogu Logokonkurss!
ENLi värskeim liige – Tallinna linna noortevolikogu – kutsub tegusaid ja loomingulisi noori vanuses 14-30a osalema noortevolikogu LOGO loomises. Tööde esitamise tähtaeg – 18. veebruar 2012. 
Lisainfot siit


# RAHASTAMINE: Tallinna noorteühendused saavad esitada taotlusi aastatoetuse saamiseks 
Kuni 31. märtsini 2012 saavad kõik Tallinna haldusterritooriumil tegutsevad noorteühendused esitada Tallinna Spordi- ja Noorsooametile taotlusi aastatoetuse saamiseks.
Lisainfot siit


# RAHASTAMINE: Muudatused programmi Euroopa Noored taotlemises 2012 
Uuel aastal on muutunud taotlustähtajad, prioriteedid, taotlusvorm ja rahastustingimused. Programmi eelarve on kasvanud ning suurenenud on võimalused rahastada koostööprojekte Ida- ja Kagu-Euroopa ning Vahemere-äärsete riikidega. 
Lisainfot siit


\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
8.02 osaleb noortepoliitika spetsialist Teele Tõnismann PRAXISe mõttehommikul \”Noorte huvid ja võimalused – kuidas neid ühitada?\” ettekandega \”kui hästi vastavad noorsootöös osalemise võimalused noorte endi hinnangul nende vajadustele\”
9.02 kohtuvad noortepoliitika juht Edgar Rootalu ja noortepoliitika spetsialist Teele Tõnismann tööandjate keskliiduga
9.-12.02 viibib noortepoliitika spetsialist Teele Tõnismann poolas Youth 4 Democracy kohtumisel
10.-11.02 esindavad ENLi vabatahtlikud ENLi Tartu Info- ja Haridusmessil Intellektika

 

Eelmisel nädalal:
31.01 kohtus noortepoliitika juht Edgar Rootalu HTMi ja ENTK esindajatega, et arutada noortevaldkonna ja ettevõtlusõppe koostöö võimalusi
2.02 toimus ENLi kontoris struktureeritud dialoogi töörühma kohtumine, mida juhtis struktureeritud dialoogi projektijuht Kristo Peterson
4.02 toimusid Tallinnas, Tartus ja Narvas struktureeritud dialoogi ümarlauad, mida koordineerisid noortepoliitika juht Edgar Rootalu, struktureeritud dialoogi projektijuht Kristo Peterson ja välissuhete juht Aleksandra Kamilova 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status