/ Pressiteade – Vabaühendused saavad koostöötegevusteks raha taotleda

Vabaühendused saavad koostöötegevusteks raha taotleda

RUS: ??????????? ??????????? ?????? ??????????????? ? ??????? ??? ???????????? ?? ??????????????

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas projektikonkursi toetamaks Eestis elavate kolmandate riikide kodanike ja Eesti kodanike koostööd ning kodanikuaktiivsust. Konkursi kogueelarve on ligi 69 000 eurot. 

„Kodanikuaktiivsuse arendamine on oluline selleks, et Eestis elavad erineva keele- ja kultuurilise taustaga inimesed teeksid omavahel rohkem koostööd, sest tänasel päeval on näiteks venekeelse elanikkonna ja eesti keelt emakeelena kõnelevate inimeste omavaheline kontakt vähene ning venekeelne elanikkond osaleb märksa vähem ka vabaühenduste töös,\” selgitas MISA kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator Ruslan Prohhorenko.

„Taolisi koostööprojekte on tarvis toetada ka meie ühist julgeolekut silmas pidades, sest ühtsustunde puudumist peetakse Eesti elanike hinnangul kodumaa arengule isegi suuremaks ohuks kui näiteks immigrantide sissevoolu, suure hulga Vene Föderatsiooni kodanike elamist Eestis või eesti keele ja rahvuskultuuri hääbumise ohtu. Eesti lõimumiskava eesmärkide monitooringu kohaselt peab 88 protsenti eestikeelseid ja 81 protsenti venekeelseid vastajaid ühtsustunde puudumist ohuks Eesti arengule,\” kommenteeris Prohhorenko.

Projektikonkurss on avatud kuni 9. märtsini ning taotlejatele mõeldud projektikonkursi infopäev toimub MISA ruumides (Liimi 1, Tallinn) 27. veebruaril kell 13.00-15.00. Infopäeval osalemiseks tuleb registreeruda e-posti aadressil ruslan.prohhorenko@meis.ee.

Konkurssi rahastatakse Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondist ja Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest \”Eesti lõimumiskava 2008-2013\” raames. 

Projektikonkursi täpse juhendi ja tingimused leiab MISA kodulehelt

Lisainfo: 
Ruslan Prohhorenko 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed 
Kodanikuhariduse ja rände üksuse koordinaator 
Tel 659 9035 
E-post ruslan.prohhorenko@meis.ee  

Meelika Hirmo 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed 
Kommunikatsioonijuht 
Tel 659 9031 
GSM 504 1258 
E-post meelika.hirmo@meis.ee  

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status