/ Kutse ENLi kolleegiumisse – pikendatud

Head osaluskogude noored!


Olete oodatud kandideerima Eesti Noorteühenduste Liidu Kolleegiumi liikmeks. 

Kolleegium on ENLi projektifondide osas otsuseid vastu võttev kogu ning nõuandev organ Riigieelarvelise eraldise kasutamisel. 
Kolleegiumi koosseisu kuuluvad Eesti noorsootöö erineva tasandi valdkonna sõltumatud eksperdid, osaluskogude esindajad (1 maakondliku noortekogu, 1 noortevolikogu, 1 osaluskogude koja esindaja), 1 noorteühingute esindaja ja 2 ENLi esindajat.
Kolleegiumi tööülesanded
– Töötab läbi projektitaotlused, mis esitatakse ENLi projektifondidesse
– Esitab ettepanekud ja hinnangu projektitaotluste kohta
– Osaleb kohtumistel (1 kord kuus) ning võtab kolleegiumi tööst aktiivselt osa
– Anda nõu riigieelarvelise eraldise tegevuskava elluviimisel
ENLi projektifondid: 
Omaalgatusfond (arenguportfell) on fond, kus kõikidel noorte osaluskogudel (k.a. noortekogud) on võimalus taotelda projekti esitamisel rahalist toetust
Arengufond (stardiportfell) saavad taotleda kõik alustavad osaluskogud. 

Selleks, et saada kolleegiumi liikmeks palume edastada CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 28. juuniks aadressil liina.ryytel@enl.ee
Kolleegiumi liikmed kinnitab ENLi juhatus ENLi nõukogu soovitusel.
Lisaküsimused on oodatud!
Lugupidamisega, 
Liina Rüütel

Eesti Noorteühenduste Liit / Estonian National Youth Council
GSM: +372 53 425 177
E-mail: liina.ryytel@enl.ee
Aadress: Estonia pst. 5a, 10143, Tallinn 
http://www.enl.ee
http://www.noortekogud.ee

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status