/ ENLi Teated 338

ENL

26. juuni 2012
ENLi Teated nr 338

UUDISED

# Kutse ENLi kolleegiumisse – tähtaega pikendatud 28. juunini

Eesti Noorteühenduste Liit on valimisea teemadega tegelenud aastast 2007, tehes tihedat koostööd Euroopa Noortefoorumiga. Nüüd on valminud koduleht, kust saab korraga infot kõikide Euroopa riikide edusammude kohta antud vallas.
Loe täpsemalt siit

 

# Tule ENLi Suvekooli!

ENLi suvekool toimub sel aastal 26.-29. juulil Pärlseljal. Registreerimine ja kogu info (programm, koolitused, vaba aeg) on meie kodulehel. Samuti ootame Teid hääletama ka suvekooli stiilipeo teemal!
Loe täpsemalt siit

 

# Noortepassi uued võimalused

Noortepass on programmi Euroopa Noored viis kirjeldada ja näidata projektides osalemise kaudu õpitut nii osalejatele endile kui ka väljapool seisvatele inimestele. Noortepassi veebilehel on uued tehnilised võimalused, mis soodustavad selle laialdasemat kasutust. 
Loe täpsemalt siit

 

# Valmis üle-Euroopaline portaal valimisea langetamise protsessist

Meie katusorganisatsioon Euroopa Noortefoorum (YFJ) on valimisea langetamise üle-euroopalise protsessi jälgimise lihtsustamiseks avanud uue portaali: vote at 16. 
Loe täpsemalt siit

 

# Jätkuvad arutelud programmi Euroopa Noored tuleviku üle

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega. Programmide ühendamise vastu on enamik Euroopa Liidu liikmesriike. Taani eesistumise ajal leppisid liikmesriigid osaliselt kokku kompromissettepanekus, millega otsustati luua eraldiseisev noortepeatükk. 
Loe täpsemalt siit

 

# 1. juunil algas laste joonistusvõistlus suhetest vanavanematega

Lastekaitsepäeval, 1. juunil algas lasteaedades üle-euroopalisele põlvkondadevahelise solidaarsuse aastale pühendatud joonistusvõistlus “Koos vanaemaga”/”Koos vanaisaga”. Konkursi korraldab Eesti Pensionäride Ühenduste Liit koostöös UNICEF Eesti ja Eesti Noorteühenduste Liiduga.
Loe täpsemalt siit

 

# Kutse Eurokomisjoni Generation 1992 Kampaaniaga Liitumiseks

Aastal 2012 tähistab Euroopa ühtne turg 20. aastapäeva. Eurokomisjoni DG Markt Peadirektoraat on 11. aprillil käivitanud Generation 1992 nimelise veebipõhise kampaania www.generation1992.eu eesmärgiga sulgeda lünk noorte vahel, panna neid tagasi ühtse turu keskmesse ja võita nende usaldus.
Loe täpsemalt siit

 

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

# OSALE: Programm Nupp tööle! 
See kuulutus ja allolev link on Sulle, kui otsid veel sobivat ametit ja elukutset või vajad tööpraktikat, et jõuda sammuke lähemale oma unistuste töökohale, ning Sa pole viimased 4 kuud õppinud ega töötanud; Sul on sõpru-tuttavaid, kes vastavad eelnimetatud kirjeldusele.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Noored tööotsijad vanuses 16-24 on nüüd oodatud registreeruma programmi “Nupp tööle!” tasuta suvelaagrisse! 
Programm on osalejale algusest lõpuni tasuta, sisaldab suvekuudel suvelaagrit, tööturukoolitusi, ekskursioone tööandjate juurde, töövarju- ja erialase koolituse võimalust ja – mis eriti hea! – tasustatud tööpraktikat noorele sobiva tööandja juures.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Sorex kutsub: Murakale Iiripilli rappa 
Järgmise nädala laupäeval ehk 07.juulil toimub murakakorjamisretk Järvamaale Anna ligidale Iiripilli rappa. Vahelduseks marjanõude täitmisele on mainitud soos võimalik uudistada ühte ligidusse jäävat ning hiiglaslikke pokude poolt “valvatavat” rabasaart, millest u. 500 kuni 700 meetri kaugusel asub rühm laukaid.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Noortevaldkonna koolitajate meetodimess 
Kolmandat korda toimuv noortevaldkonna koolitajate Meetodimess on pühendatud sellele, mis usutavasti päästab maailma ehk ILU-le: Improvisatsioonile, Loovusele ja Uuenduslikkusele. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Paku teemasid projektile “101 last Toompeale” 2012 
Lastekaitse Liidu Noortekogule juba traditsiooniks saanud üritus “101 last Toompeale” on iga-aastane üritus, mille eesmärgiks on toetada noorte osalust riiklikus otsustusprotsessis. Foorumist on saanud üritus, kus tõsiste arutelude ja mõttevahetuste käigus selguvad noorte seisukohad, mis Riigikogu istungite saalis ka laiema avalikkuseni jõuavad.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Noorte konkurentsivõime tugevdamiseks tööturul avanes toetusvoor 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kuulutas välja projektikonkursi kolmandate riikide kodanikest noorte konkurentsivõime tugevdamiseks tööturul. Konkursi eesmärgiks on toetada tegevusi, mis arendavad sihtgrupi oskusi ja teadmisi karjääri planeerimisel. Konkursil saavad osaleda Eestis registreeritud juriidilisi isikuid, kellel on varasem karjääriõppe teemaliste projektide läbiviimise kogemus. Konkursi eelarve on 110 000 eurot. Konkursil osalemise tähtaeg on 28. juuni.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Avanes lõimivate meediaprojektide toetusvoor 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja projektikonkursi “Ühine meediaväli”, millega toetatakse lõimivaid meediaprojekte ligi poole miljoni euroga. Konkursi eesmärgiks on suurendada Eesti kolmandate riikide kodanike ja määratlemata kodakondsusega isikute eestimaise meedia tarbimist, ühiskondlikku informeeritust ja kodanikuaktiivsust.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Muudatused programmi Euroopa Noored taotlemises 2012 
Uuel aastal on muutunud taotlustähtajad, prioriteedid, taotlusvorm ja rahastustingimused. Programmi eelarve on kasvanud ning suurenenud on võimalused rahastada koostööprojekte Ida- ja Kagu-Euroopa ning Vahemere-äärsete riikidega. 
Lisainfot siit

 

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
25.06 viidi ENLi kontoris läbi tööintervjuusid raamatupidaja kandidaatidega
25.06 kohtus nõukogu esimees Gerd Tarand Heateo Sihtasutuse esindajatega, et arutada ENLi mõjude hindamist arengukava protsessi raames
26.06 osales avalike suhete spetsialist Karl Hallik ENEbi programminõukogus
26.-27.06 toimuvad ENLi kontoris intervjuud noortepoliitika nõuniku ametikoha kandidaatidega
27.06 osaleb osaluskogude koordinaator Põhja-Eestis Liina Rüütel ENEbi programminõukogus
27.06 osaleb avalike suhete spetsialist Karl Hallik ühingu Korruptsioonivaba Eesti korruptsioonivastase töörühma esimesel koosolekul
28.06 viivad juhatuse esimees Mailis Ostra, personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik ja osaluskogude koordinaator Põhja-Eestis Liina Rüütel Tartus läbi liikmekohtumisi Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi ja Tartu Valla Noortekoguga
1.07 toimub meeskonna, nõukogu ja revisjonikomisjoni kohtumine

 

Eelmisel nädalal:
18.06 toimus ENLi kontoris Noortepoliitika Töögrupi koosolek, tehti esimese poolaasta kokkuvõtteid
19.06 osales ENLi avalike suhete spetsialist Karl Hallik Siseministeeriumis vabatahtlike kommunikatsioonistrateegia arutelul
20.06 kohtusid personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik ja osaluskogude koordinaator Põhja-Eestis Liina Rüütel TLÜ Õpilasakadeemia projektijuhi Birgit Olliga, et arutada koostööd ENLi suvekooli raames 
21.06 toimus liikmekohtumine MTÜga Põlvkond 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status