/ Valmis üle-Euroopaline portaal valimisea langetamise protsessist

Meie katusorganisatsioon Euroopa Noortefoorum (YFJ) on valimisea langetamise üle-euroopalise protsessi jälgimise lihtsustamiseks avanud uue portaali: vote at 16.

Eesti Noorteühenduste Liit on valimisea teemadega tegelenud aastast 2007, tehes tihedat koostööd Euroopa Noortefoorumiga. 2012 jõudis teema taaskord ka laiema avalikkuse ees Eestis (loe rohkem meie valimisea langetamise osast kodulehel). Nüüd on valminud koduleht, kust saab korraga infot kõikide Euroopa riikide edusammude kohta antud vallas. ENL on saatnud omapoolse info ja ettepanekud ning need peaks lähiajal ka kodulehele jõudma.

Lühidalt – kui Teid huvitab, mida arvab ülejäänud Euroopa valimisea langetamise võimalikkusest ning mida on kohalikud noorteühenduste katused selle eesmärgi nimel teinud, siis portaal vote at 16 on parim koht, kust kogu info korraga kättesaadav on.