/ ENL alustas 2013-2018 arengukava koostamisega

Head liikmed, partnerid ja kõik teised huvitatud,

annan eelinfo korras ka ametlikult teada, et ENL on (vägagi hoogsalt) alustanud ENLi arengukava koostamisega aastateks 2013-2018. Sihiks on koostada reaalselt kasutatav arengukava mis võtaks arvesse kõigi liikmete seisukohti ning aitaks kaasa ENLi eesmärkide täitmisel, seetõttu on kõigi liikmete aktiivne osalemine võtmetähtsusega.

Arengukava protsess on jaotatud kaheks peamiseks osaks: a) sisendi kogumine; b) uue arengukava sisu loomine.

Mõlemas osas on mõned võtmekuupäevad, mis kõigil juba täna kalendrisse tasub märkida:

        ENLi liikmete ja partnerite küsitlused – algavad juuli viimasel nädalal ning kestavad kolm nädalat (sisend)
        Liikmete töötuba liikmeküsitluse kokkuvõtmiseks – 16. augustil (sisend)
–        Partnerite töötuba partnerite küsitluse kokkuvõtmiseks ja üldiseks sisendiks – 15. või 23. august (täpsustamisel, sisend)
        ENLi visiooni, missiooni, väärtuste ja võtmeteemade/-eesmärkide töötuba – 8. septembril (uus)
        Noorteühingute töötuba – 22. septembril (uus)
        Osaluskogude töötuba – 23. septembril (uus)
        Oktoobri esimesel kolmel nädalal toimuvad täiendavad töötoad konkreetsematel teemadel (selguvad eelmistel töötubadel, uus) 

Eesmärgiks on uue arengukava eelnõu nõukogu poolt üldkoosolekule esitada novembriks.

 

Mõned olulisemad punktid veel:

        ENLi kehtiv arengukava ja tegevuskava on leitavad veebilehelt http://bit.ly/PYG4di;
        Tegevuskava koostamist veab eest ENLi nõukogu, kõigi küsimuste ja ettepanekute korral võib alati kirjutada ja helistada kirja lõpus olevatel kontaktidel;
        Alates juuli lõpust avaldatakse kogu kogutud sisend ja koostatud materjalid jooksvalt ka ENLi veebis. Erinevate sammude käigus tekkinud järeldused, dokumendid saadetakse liikmetele tagasisidestamiseks ka elektrooniliselt, eesmärgiks on võimalikult lai protsessis osalemise võimalus kõigile;
        Arengukava koostamise protsessi käigus ei tehta vahet ENLi liikmel, kandidaatliikmel, toetajaliikmel, samuti on väga teretulnud osalema uued potentsiaalsed liikmed (sh kõik osaluskogud) ja ENLi arengut huvitatud.

Käesoleva kirja eesmärgiks on anda märku protsessi algusest ning veidi esialgset teavet (üritusi ja samme võib töö käigus lisanduda). Iga edasise sammu kohta tuleb juba omakorda detailsem informatsioon koos konkreetsema infoga osalusvõimaluste, eesmärkide jms osas. Kui kellelgi tekkis aga juba praegu küsimusi, siis vastan hea meelega.

 

Parimat!

 

— 
Gerd Tarand
Eesti Noorteühenduste Liit, nõukogu esimees

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status