/ ENLi Teated 343

\"ENL\"

04. september 2012
ENLi Teated nr 343

\"\"

UUDISED

# Eesti Noorteühenduste Liit otsib osaluskogude mentoreid!

Tule aita Eesti Noorteühenduste Liidul (ENL) luua Eesti linnadesse-valdadesse soodne pinnas noorte kaasamiseks ja osaluseks, alustame koos uute noortevolikogude loomisega ning arendame edasi olevasolevaid! 
Loe täpsemalt siit

 

# 22 000 noort suurendasid oma valmisolekut tööturule sisenemiseks

4. septembril 2012 andis 66 noortekeskust üle Euroopa Sotsiaalfondi noortekeskustele suunatud programmi teatepulga järgmisele 67-le noortekeskusele. Kokku viiakse läbi kolm programmiperioodi ning toetuse kogusumma on 817 776 eurot. Uuel ja ühtlasi viimasel kolmest perioodist saab programmi raames veel vähemalt 20 000 noort osaleda erinevates tööelu tutvustavates tegevustes.
Loe täpsemalt siit

 

# Noorsootöötaja, tase 4, noorsootöötaja, tase 6 ja noorsootöötaja, tase 7 kutsestandardite arvamusküsitlus

Ajavahemikul september 2011 kuni juuni 2012 käis koos noorsootöötaja kutsestandardi töörühm ning töörühma töö tulemusena on valminud noorsootöötaja kutsestandardite kavandid. Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardit laiemale kasutajateringile ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardi lõppkavandi koostamisel. 
Loe täpsemalt siit

 

# Tunnustusauhindade konkurss \”Suured teod\”

Sarnaselt varasematele aastatele korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ka sel aastal tunnustusauhindade konkurssi \”Suured teod\”. Nominente tunnustusauhindade konkursile \”Suured teod\” ja aasta noorsootöötaja tiitlile saab esitada 12. novembrini 2012, kuid ülestäheldusi võib juba praegu teha ja nominente konkursile kasvõi kohe esitama hakata.
Loe täpsemalt siit

 

# Jätkuvad arutelud programmi Euroopa Noored tuleviku üle

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega. Programmide ühendamise vastu on enamik Euroopa Liidu liikmesriike. Taani eesistumise ajal leppisid liikmesriigid osaliselt kokku kompromissettepanekus, millega otsustati luua eraldiseisev noortepeatükk. 
Loe täpsemalt siit

 

# Käib laste joonistusvõistlus suhetest vanavanematega

Lastekaitsepäeval, 1. juunil algas lasteaedades üle-euroopalisele põlvkondadevahelise solidaarsuse aastale pühendatud joonistusvõistlus \”Koos vanaemaga\”/\”Koos vanaisaga\”. Konkursi korraldab Eesti Pensionäride Ühenduste Liit koostöös UNICEF Eesti ja Eesti Noorteühenduste Liiduga.
Loe täpsemalt siit

 

# Kutse Eurokomisjoni Generation 1992 Kampaaniaga Liitumiseks

Aastal 2012 tähistab Euroopa ühtne turg 20. aastapäeva. Eurokomisjoni DG Markt Peadirektoraat on 11. aprillil käivitanud Generation 1992 nimelise veebipõhise kampaania www.generation1992.eu eesmärgiga sulgeda lünk noorte vahel, panna neid tagasi ühtse turu keskmesse ja võita nende usaldus.
Loe täpsemalt siit

 

\"\"

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

# OSALE: ENLi visiooni, missiooni, väärtuste ja võtmeteemade/-eesmärkide töötuba
nagu juba mõned kuud tagasi lubatud, läheb ENLi arengukava koostamine plaanikohaselt edasi ning 8. septembriltoimub ENLi visiooni, missiooni, väärtuste ja võtmeteemade/-eesmärkide töötuba. Töötoa eesmärk vastab nimele – sõnastame üheskoos ettepanekud ENLi visiooni, missiooni, väärtuste ja võtmeteemade osas, et sealtmaalt juba aina detailsemaks edasi minna.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Peer education Programme \”Learning to pay it forward\” otsib Eesti osalejaid
Peer education Programme \”Learning to pay it forward\” on eriline rahvusvaheline koolitusprogramm, mille eesmärgiks on uurida ja edendada peer education´il põhinevat lähenemist noortevaldkonnas. Seda tehakse läbi noorte poolt programmis Euroopa Noored omandatud kogemuste analüüsimise ning täiendava pädevuste arendamise, selleks et kasutada neid teiste noorte toetamisel.
Lisainfot siit

 

# OSALE: SOREX ja Eestimaa Looduse Fond kutsuvad täitma Nigula raba vanu kuivenduskraave
Septembrikuu esimese nädala lõpus, täpsemalt siis 07.-st 09. kuupäevani läheme Pärnumaale appi Eestimaa Looduse Fondile ning üheskoos täidame vanu kuivenduskraave, mis mõjutavad Nigula raba veetaset ning mida juba kolm aastat on ELF-i avalike talgute raames turbapätsidest laotud tammidega rabakooslusele kahjutuks tehtud.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Noortekoolitus \”Märka ja tegutse!\” 
\”Märka ja tegutse\” on mõeldud noortele vanuses 15-30 eluaastat, kellel on soov midagi head korda saata, mis toetab kogukonda, piirkonda või tervet Eestit! Koolituse tulemusena oskad märgata probleeme, mis vajavad Sinu sekkumist ning arendada ideid lahendusteks, millele on edaspidi lihtne toetust leida!
Lisainfot siit

 

# OSALE: Esmakordselt korraldab Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut \”Erinevus rikastab\” nädalaid 
11.-15. september Tallinnas ja 18.-22. september Tartus. Nädal täis temaatilisi tegevusi ja tasuta filmiseansse. Nädalad lõpetavad lõpukontserdid Tallinnas ja Tartus. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Vasta kodanikuhariduse teemalisele küsitlusele 
Regionaalministri valitsemisalas alustatakse käesoleval sügisel Eestis kodanikuharidusega tegelevate kodanikuühenduste kaardistamisega, et saada ülevaade valdkonnas toimuvast. Viimane sarnane kaardistus toimus 2005. aastal ning selle tulemused on praeguseks aegunud. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: MIHUSE miniseminar teemal Noorsootöö kohalikul, rohujuure tasandil! 
MIHUS on esimene Eesti noorsootöö ajakiri, mis toob noorsootöö tegijaile kätte uued lähenemised, arutelud ja põnevamad uuringutulemused. Päevakajalistel teemadel peatuvad ka Mihuse miniseminarid. Septembris jõuab järg teise seminari kätte, mis keskendub kohaliku omavalitsuse ja noorsootöö vahelistele suhetele ning kohaliku tasandi noorsootöö kvaliteedile.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Euroopa Noored IDEE24 
Olete noored (näiteks noorteorganisatsioonist, koolist, noortekeskusest, mujalt) ning soovite midagi ära teha, kuid päris tegutsemiseni pole veel jõudnud? Ideid on, tahtmist on! Aga mis siin nüüd edasi..? Kutsume teid osa võtma suurepärasest ideeööpäevast, kus noored üle Eesti tulevad kokku, et üheskoos oma algusjärgus või pooleliolevaid projektiideid arendada või hoopis uusi ideid välja mõelda.
Lisainfot siit

 

# OSALE: konkurss \”Põlvkondadevaheline Dialoog\” 
Briti Nõukogu koostöös Erinevus Rikastab projektiga korraldab noortele vanuses 13-18 loominguliste tööde konkursi \”Põlvkondadevaheline Dialoog\”. Konkursi eesmärgiks on tähele panna eakaid inimesi meie ümber, suurendada nende aktiivsust ühiskondlikus elus ning julgustada dialoogi noorte ja eakate vahel.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Programm Nupp tööle! 
See kuulutus ja allolev link on Sulle, kui otsid veel sobivat ametit ja elukutset või vajad tööpraktikat, et jõuda sammuke lähemale oma unistuste töökohale, ning Sa pole viimased 4 kuud õppinud ega töötanud; Sul on sõpru-tuttavaid, kes vastavad eelnimetatud kirjeldusele.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Noorte konkurentsivõime toetamiseks avanes projektikonkurss 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja projektikonkursi kolmandate riikide kodanikest noorte konkurentsivõime tugevdamiseks tööturul. Konkursi eelarve on 90 000 eurot. Konkursil osalemise tähtaeg on 27. september.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Toetusvoor noorte eesti keele õppeks peredes ja laagrites 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas projektikonkursi, mille eesmärgiks on toetada kolmandate riikide kodanikest ja määratlemata kodakondsusega noorte eesti keele õpet pereõppe ja noortelaagrite kaudu. Konkursi eelarve on 123 000 eurot ning taotluste esitamise tähtaeg on 28. september. 
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Muudatused programmi Euroopa Noored taotlemises 2012 
Uuel aastal on muutunud taotlustähtajad, prioriteedid, taotlusvorm ja rahastustingimused. Programmi eelarve on kasvanud ning suurenenud on võimalused rahastada koostööprojekte Ida- ja Kagu-Euroopa ning Vahemere-äärsete riikidega. 
Lisainfot siit

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
04.09 toimus liikmekohtumine MTÜ\’ga Vabadus: Noorte Liikumine
06.09 kohtuvad ENLi tegevjuht Mailis Ostra, noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko, Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond ja ENLi partnerid noorteosakonna noortestrateegia ehk noortevaldkonna arengukava aruteluks 
06.09 kohtuvad ENLi noortepoliitika spetsialist Edvard Ljulko ja Liisa Lillemets Eesti 4H\’st Tartus, et arutada ENLi seisukohti alaealiste mõjutusvahendite kaasajastamiseks. Liitumiseks ja lisainfoks kirjutage liisa.lillemets [ät] gmail.com
07.09 osalevad ENLi tegevjuht Mailis Ostra ja välissuhete juht Sandra Kamilova Nordic Baltic Councili kohtumisel Helsingis
07.-08.09 osalevad ENLi tegevjuht Mailis Ostra, nõukogu esimees Gerd Tarand, personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik ja osaluskogude koordinaator Põhja-Eestis Liina Rüütel Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu suvekoolis
08.09 osaleb ENLi noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko Euroopa Noortefoorumi tegevuskava arutelul Brüsselis
08.09 toimub ENLi visiooni, missiooni, väärtuste ja võtmeteemade/-eesmärkide töötuba, mida veab ENLi nõukogu esimees Gerd Tarand, osaleb veel avalike suhete spetsialist Karl Hallik 

 

Eelmisel nädalal:
28.08 kohtus ENLi personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik Tartus ENLi liikmetega AEGEE-Tartu ja BF Forseliuse Selts
28.08 osales ENLi osaluskogude koordinaator Põhja-Eestis Liina Rüütel Siseministeeriumis uimastiennetuse valitsuskomisjonis
29.08 osalesid ENLi personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik ja osaluskogude koordinaator Põhja-Eestis Liina Rüütel seminaril KTP – Koolitus tulevikus ja praegu
29.08 kohtus ENLi noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko Tallinna Spordi- ja Noorsooameti esindajatega, et arutada sügisese noortekonverentsi NOVO! eelfoorumeid ja üldist koostööd
29.09 kohtus ENLi juhatuse esimees Mailis Ostra Vabariigi Valimiskomisjoniga. Kohtumise eesmärk oli \”Varivalimiste\” projekti ettevalmistavas etapis Vabariigi Valimiskomisjoniga ühistele arusaamadele jõuda ja kokku leppida koostööpunktides.
30.08 osales ENLi avalike suhete spetsialist Karl Hallik Eesti Noorsootöö Keskuse juhitavas noortelehe AKEN kolleegiumi koosolekul, et arutada uuesti ilmuma hakkava lehe kontseptsiooni ja sisu
30.08 osalesid ENLi juhatuse esimees Mailis Ostra ja personali- ja haldusjuht Kaidi Nurmik TÜÜLi üldkogul, kus valiti TÜÜLi esimees
31.08 kohtus ENLi nõukogu esimees Gerd Tarand Lätis Läti Noorteühenduste Liidu (LJP) esindajatega

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status