/ ENLi Teated 345

ENL

18. september 2012
ENLi Teated nr 345

UUDISED

# ENL ootab endaga koos toimetama uusi (ja vanu) vabatahtlikke!

Kes teab ja mäletab, siis ENLi Suvekoolis oli meil väga tubli ja asjalik vabatahtlike meeskond, kes toimetas need 4 päeva naerul sui. Suvekool ei ole aga ENLi ainus sündmus, kuhu vabatahtlikke ootame. Neid tuleb veel 🙂
Loe täpsemalt siit

 

# Eesti Noorteühenduste Liit otsib osaluskogude mentoreid!

Tule aita Eesti Noorteühenduste Liidul (ENL) luua Eesti linnadesse-valdadesse soodne pinnas noorte kaasamiseks ja osaluseks, alustame koos uute noortevolikogude loomisega ning arendame edasi olevasolevaid! 
Loe täpsemalt siit

 

# Tallinna linna noortevolikogu valimised

Tallina Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud ning Tallinna Õpilasesindus kuulutavad välja Tallinna linna noortevolikogu koosseisu valimised. Noortevolikogusse võivad kandideerida kõik 14-26-aastased noored, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn.
Loe täpsemalt siit

 

# Kandideeri Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Ekooli koostöös valmiva uudisteportaali meeskonda!

Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Ekooli koostöös on valmimas uus ambitsioonikas uudisteportaal, mille sisu on suunatud noortele. Kajastamist leiavad uudised haridusmaastikult, erinevad üritused, tööpakkumised, koolitused noortele ja palju muud! Siinkohal kutsume kõiki kandideerima uue uudisteportaali meeskonda! Ees on ootamas paljud väljakutsed ja võimalused.
Loe täpsemalt siit

 

# Õpilasakadeemia ootab uusi õppijaid

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia sügissemestri kursustele registreerimine on avatud ja kestab 4. oktoobrini. Oodatud on gümnaasiumiõpilased, kes soovivad end täiendada filosoofia, rahvusvaheliste suhete, filmiõpetuse, rakenduspsühholoogia, matemaatika ja õpetamise valdkonnas. Vene keelt kõnelevatele noortele toimub ka avaliku esinemise kursus. 
Loe täpsemalt siit

 

# Tunnustusauhindade konkurss “Suured teod”

Sarnaselt varasematele aastatele korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ka sel aastal tunnustusauhindade konkurssi “Suured teod”. Nominente tunnustusauhindade konkursile “Suured teod” ja aasta noorsootöötaja tiitlile saab esitada 12. novembrini 2012, kuid ülestäheldusi võib juba praegu teha ja nominente konkursile kasvõi kohe esitama hakata.
Loe täpsemalt siit

 

# Jätkuvad arutelud programmi Euroopa Noored tuleviku üle

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega. Programmide ühendamise vastu on enamik Euroopa Liidu liikmesriike. Taani eesistumise ajal leppisid liikmesriigid osaliselt kokku kompromissettepanekus, millega otsustati luua eraldiseisev noortepeatükk. 
Loe täpsemalt siit

 

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

# OSALE: Esita teaduslik lühiartikkel TalveAkadeemia konkursile 
Järjekordselt on TalveAkadeemia välja kuulutamas teaduslike lühiartiklite konkurssi, mis käsitleb säästva arengu probleemistikku võimalikult laiahaardeliselt. Sellest tulenevalt võib konkursile saata töid kõikidest valdkondadest nagu loodus, sotsiaal, majandus, kultuur jne. Lubatud on ka kursuse- või lõputöödel põhinevad artiklid. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Abiturientide esseekonkurss teemal “Taasiseseisvunud Eesti on sama vana kui ennesõjaaegne: kuidas edasi?” 
Esseekonkursi tööde laekumise tähtaeg on 14. oktoober 2012. Esseekonkursi 1. koha auhind 600.- eurot, 2. ja 3. koht 300.- eurot. Konkursi võitjad kuulutatakse välja 5. novembril 2012. Pidulik stipendiumite üleandmine toimub korp! Sakala 103. aastapäeva raames korraldatud perekonnaõhtul 9. novembril. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Kutse esseevõistlusele “Ajalugu, mis ühendab Eestit” 
Noorteühing Avatud Vabariik kutsub gümnasiste ja üliõpilasi osalema esseevõistlusel “Ajalugu, mis ühendab Eestit”. Kümne parima töö autorid pälvivad auhindu, peapreemiaks on uhiuus tahvelarvuti iPad3. Töid saab esitada ajavahemikul 14. september – 18. oktoober 2012.a.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Noorte tööhõive teemaline ümarlaud 
Targa töö ühing koostöös Tööandjate keskliiduga korraldab projekti “Nupp tööle!” raames noorte tööhõive teemalise ümarlaua tööandjatele ja noortega tegelejatele, sh tööhõive projektide rakendajatele 02.oktoobril kell 10 Tööandjate majas (Kiriku 6, 10130 Tallinn). Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus “Aktiivõpe: meetodisõltuvusest vabaks” 
Koolitusel otsitakse vastust küsimusele, kuidas kasutada aktiivõppe meetodeid, kuid olemasolevatest mitte liigselt sõltuda. Koolitus koosneb kahest osast (kumbki kestab 1,5 päeva).
Lisainfot siit

 

# OSALE: Vabatahtlike ettevalmistuskoolitus PREP-IN saatvatele organisatsioonidele 
PREP-IN koolituse eesmärgiks on tõsta saatvate organisatsioonide poolt tehtava vabatahtliku ettevalmistuse kvaliteeti. Koolitus on mõeldud kõigile akrediteeritud saatvatele organisatsioonidele, kuid kindlasti ootame koolitusest osa võtma äsja akrediteeringu saanud organisatsioonide esindajaid.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Esmakordselt korraldab Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut “Erinevus rikastab” nädalaid 
11.-15. september Tallinnas ja 18.-22. september Tartus. Nädal täis temaatilisi tegevusi ja tasuta filmiseansse. Nädalad lõpetavad lõpukontserdid Tallinnas ja Tartus. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Programm Nupp tööle! 
See kuulutus ja allolev link on Sulle, kui otsid veel sobivat ametit ja elukutset või vajad tööpraktikat, et jõuda sammuke lähemale oma unistuste töökohale, ning Sa pole viimased 4 kuud õppinud ega töötanud; Sul on sõpru-tuttavaid, kes vastavad eelnimetatud kirjeldusele.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: 640 € noortele hea terviseprojekti elluviimiseks 
Tervise Arengu Instituut kuulutab välja konkursi TEIP ehk Tervist edendava idee projekti. Konkursile ootame 12-19aastaste noorte endi kirjutatud ideeprojekte, kuidas muuta oma kodukoht meeldivamaks paigaks ning vanemate, koolikaaslaste, õpetajate käitumisviise tervislikumaks. 
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Avanes projektikonkurss lõimumisarutelude korraldamiseks 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas projektikonkursi lõimumist käsitlevate arutelude korraldamiseks. Konkursi “Lõimumist käsitlevad arutelud” üldeesmärk on Eestis elavate Euroopa kolmandate riikide kodanike kaasamine lõimumistegevuste kavandamisse ja nende integratsiooni toetamine Eesti ühiskonda. 
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Noorte konkurentsivõime toetamiseks avanes projektikonkurss 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) kuulutas välja projektikonkursi kolmandate riikide kodanikest noorte konkurentsivõime tugevdamiseks tööturul. Konkursi eelarve on 90 000 eurot. Konkursil osalemise tähtaeg on 27. september.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Toetusvoor noorte eesti keele õppeks peredes ja laagrites 
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas projektikonkursi, mille eesmärgiks on toetada kolmandate riikide kodanikest ja määratlemata kodakondsusega noorte eesti keele õpet pereõppe ja noortelaagrite kaudu. Konkursi eelarve on 123 000 eurot ning taotluste esitamise tähtaeg on 28. september. 
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Muudatused programmi Euroopa Noored taotlemises 2012 
Uuel aastal on muutunud taotlustähtajad, prioriteedid, taotlusvorm ja rahastustingimused. Programmi eelarve on kasvanud ning suurenenud on võimalused rahastada koostööprojekte Ida- ja Kagu-Euroopa ning Vahemere-äärsete riikidega. 
Lisainfot siit

 

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
17.09 osales ENLi noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko SA Innove koosolekul, kus arutati ENLi ettepanekuid Karjääriteenuste kontseptsiooni 2020
18.09 külastasid ENLi kontorit TPSi tudengid, et tutvuda ENLi kui organisatsiooniga 
18.09 külastavad ENLi osaluskogude koordinaatorid Liina Rüütel (Põhja-Eesti) ja Jaanika Aasa (Lõuna-Eesti) Järvamaa osaluskogusid
19.09 külastavad ENLi osaluskogude koordinaatorid Liina Rüütel (Põhja-Eesti) ja Jaanika Aasa (Lõuna-Eesti) Läänemaa osaluskogusid

 

Eelmisel nädalal:
10.-14.09 osalesid ENLi juhatuse esimees Mailis Ostra, noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko ja struktuurse dialoogi projektijuht Kristo Peterson Küprosel struktuurse dialoogi konverentsil
12.09 osalesid osaluskogude koordinaator Põhja-Eestis Liina Rüütel ja osaluskogude praktikant Kaisa Lumiste koolitusel Kvaliteedi juhtimine noorsootöös: andmete kogumine
12.09 toimus ENLi kontoris osaluskogude 2010/2011 mentorite kohtumine
13.09 toimus ENLi kontoris osaluskogude projektifondi kolleegiumi koosolek 
13.09 osales avalike suhete spetsialist Karl Hallik Korruptsioonivaba Eesti koostöövõrgustiku kohtumisel
16.09 külastasid ENLi osaluskogude koordinaator Põhja-Eestis Liina Rüütel, osaluskogude koordinaator Lõuna-Eestis Jaanika Aasa ja osaluskogude turunduse praktikant Maarja-Liis Merimetsa Põlvamaa ja Võrumaa osaluskogusid

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status