/ ENLi Teated 348

\"ENL\"

9. oktoober 2012
ENLi Teated nr 348

\"\"

UUDISED

# NOVO! Ehk Noored ja Valitsejad Otsustavad – ENLi konverents juba 19. oktoobril!

Noori puudutavad küsimused on olulised mitte ainult noortele endile, vaid mõjutavad kogu riigi tulevikku. Kutsume Sind 19. oktoobril TTÜ\’sse „NOVO! Noored ja valitsejad otsustavad\” konverentsile. Sellega alustab Eesti Noorteühenduste Liit avalikku arutelu noortevaldkonna ja noortepoliitika tulevikust peale kehviva noorsootöö strateegia lõppu 2013. aastal.
Loe täpsemalt siit

 

# Tallinlastele: Avar ehk avatud arutelu 11. Oktoobril

Räägime avatult. Tallinn on kolmandik Eestist. Millised võimalused on ja milliseid vajavad Eesti suurima omavalitsuse noored? Tallinna Noortevolikogu ja Eesti Noorteühenduste Liit kutsuvad Sind, kes Sa oled noor või töötad Tallinna noorte heaks, avatud arutelule noorte tulevikust Tallinna linnas. Arutelu toimub koostööd Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga.
Loe täpsemalt siit

 

# Tule ENLi esindajana osalema välishindajana noorsootöö kvaliteedi hindamise projektis

Sel sügisel toimuvad noorsootöö kvaliteedi välishindamised ajavahemikus 8.-19. november 2012. Välishindaja töömahuks arvestame kokku 5-6 päeva (kahepäevane koolitus, individuaalne töö enesehindamise tulemustega, välishindamispäev, hindamistulemuste kirjalik viimistlemine).
Loe täpsemalt siit

 

# ENL ootab endaga koos toimetama uusi (ja vanu) vabatahtlikke!

Kes teab ja mäletab, siis ENLi Suvekoolis oli meil väga tubli ja asjalik vabatahtlike meeskond, kes toimetas need 4 päeva naerul sui. Suvekool ei ole aga ENLi ainus sündmus, kuhu vabatahtlikke ootame. Neid tuleb veel 🙂
Loe täpsemalt siit

 

# Otsitakse Hea Eeskuju stipendiumi laureaate!

Kas Sina tunned mõnd noort, kelle särasilmsus ja soe süda ning sihikindel töö, on muutnud meie kodupaika paremaks? Võib-olla elab just Sinu kõrvalmajas keegi, kelle pealehakkamine ja entusiasm paneb ka Sind uskuma oma unistustesse. Keegi kes on Sulle eeskujuks? Juba järgemööda viiendat aastat otsime kandidaate konkursile \”Hea Eeskuju\”.
Loe täpsemalt siit

 

# Tallinna linna noortevolikogu valimised

Tallina Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud ning Tallinna Õpilasesindus kuulutavad välja Tallinna linna noortevolikogu koosseisu valimised. Noortevolikogusse võivad kandideerida kõik 14-26-aastased noored, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tallinn.
Loe täpsemalt siit

 

# Avatud on kandidaatide esitamine noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks

Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatava riikliku programmi \”Noorsootöö kvaliteedi arendamine\” raames välja kandidaatide esitamise noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamiseks, mille eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.
Loe täpsemalt siit

 

# Tunnustusauhindade konkurss \”Suured teod\”

Sarnaselt varasematele aastatele korraldab Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ka sel aastal tunnustusauhindade konkurssi \”Suured teod\”. Nominente tunnustusauhindade konkursile \”Suured teod\” ja aasta noorsootöötaja tiitlile saab esitada 12. novembrini 2012, kuid ülestäheldusi võib juba praegu teha ja nominente konkursile kasvõi kohe esitama hakata.
Loe täpsemalt siit

 

# Jätkuvad arutelud programmi Euroopa Noored tuleviku üle

Programm Euroopa Noored saab praegusel kujul läbi 2013. aasta lõpuks. Euroopa Komisjon on järgmiseks perioodiks teinud ettepaneku liita programm Euroopa Noored teiste Euroopa Liidu haridusprogrammidega. Programmide ühendamise vastu on enamik Euroopa Liidu liikmesriike. Taani eesistumise ajal leppisid liikmesriigid osaliselt kokku kompromissettepanekus, millega otsustati luua eraldiseisev noortepeatükk. 
Loe täpsemalt siit

\"\"

KOOLITUSED, konverentsid, rahastamine

# OSALE: HEAKi korraldatud koolitused MTÜdele 
Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus pakub MTÜdele kasulikke koolitusi aastaringselt. Eesti keeles toimuvad 22.-23.10 ja 13.12 arengukava koolitus, 19.10 ja 01.11 dokumendihalduse koolituse ning 23.10 projekti kirjutamise töötuba. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Infopäev \”Noored ja uimastid – olukord ja ennetusvõimalused\” 
Infopäevade eesmärgiks on tutvustada laste ja noortega töötavatele spetsialistidele valminud uuringute baasil noorte uimastitarvitamise viimaste aastate trende, Tervise Arengu Instituudi tegevusi noorte uimastitarvitamisel ning õppefilmi \”Mõtteaine\” ja selle kasutamist toetavat juhendmaterjali.    
Lisainfot siit

 

# OSALE: Seminar \”Alkoholismi, narkomaania ning HIV leviku ennetamine Tallinnas\” 
Tallinna Sotsiaal -ja Tervishoiuamet korraldab 24. oktoobril 2012 algusega kl 11.00 Rahvusraamatukogu väikeses saalis seminari \”Alkoholismi, narkomaania ning HIV ja AIDSi leviku ennetamine Tallinnas\”. Seminar on osalejatele tasuta.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Tule oma organisatsiooniga Teeviidale! 
Üheksateistkümnes TEEVIIT pakub mitmekülgset teavet õppimisvõimaluste, koolituse, täiend- ja ümberõppe võimaluste, karjääriplaneerimise, vaba aja veetmise, metoodiliste materjalide, tööhõive ja kõige muu kohta, mis puudutab tulevase elu planeerimist.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Essee-, joonistus- ja fotokonkurss Kuula Last! 
MTÜ Lastekaitse Liit korraldab essee-, joonistus- ja fotokonkursi teemal \”Kuula last!\”
Konkursi üldeesmärk on laste ja noorte seas lapse õiguste alase teadlikkuse suurendamine nende kaasamise ning osalemise kaudu.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Alanud on aasta vabatahtlike otsingud 
Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus ootab koos Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega 22. oktoobrini ettepanekuid vabatahtlike kohta, keda tänada 2. detsembril toimuval üleriigilisel vabatahtlike tunnustamisüritusel.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Lille Maja noortealgatusprojekt Üks Tund Sisekosmoses kutsub noori osalema kunstikonkursil 
Projekt ÜTS sündis probleemist, et paljud noored ei käi kunstinäitustel ja kui neid sinna kooliga viiakse, siis nad jalutavad sealt kiirelt läbi. Olukorra parandamiseks ehitatakse Lille Maja alustesse keldritesse täiesti omanäoline kunstigalerii, kus konkursile laekunud parimaid töid eksponeeritakse. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: 101 Last Toompeale eelfoorumid! 
Taas on aeg koguneda aruteludeks Eesti Õpilasesinduste Liidu ja Lastekaitse Liidu koostöös korraldatava noortefoorumi \”101 last Toompeale\” raames. Sel aastal võtame luubi alla riigieksamid. Täpsemalt vaatame üle tasemetööd, üleminekueksamid, gümnaasiumide lõpueksamid ning ülikooli sisseastumiskorra.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Liitu JustFilmi meeskonnaga! 
Ettevalmistused selle aasta Just Filmiks juba käivad ja loomulikult on ka Sinul võimalus kaasa lüüa! Valik on Sinu ja valik on lai!
Lisainfot siit

 

# OSALE: Koolitus \”Tähtsamad fondid ja omatulu teenimine vabaühendustes\” 
Koolituse edukas läbimine annab Teile selge ülevaate rahastajatest, vajalikud nipid taotluste kirjutamiseks ning tõenäoliselt ka motivatsiooni, et oma võimalusi kasutada. Teid koolitavad: Kai Krashevski, Aune Lillemets, Markus Alfred Kõiv.
Lisainfot siit

 

# OSALE: Esita teaduslik lühiartikkel TalveAkadeemia konkursile 
Järjekordselt on TalveAkadeemia välja kuulutamas teaduslike lühiartiklite konkurssi, mis käsitleb säästva arengu probleemistikku võimalikult laiahaardeliselt. Sellest tulenevalt võib konkursile saata töid kõikidest valdkondadest nagu loodus, sotsiaal, majandus, kultuur jne. Lubatud on ka kursuse- või lõputöödel põhinevad artiklid. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Abiturientide esseekonkurss teemal \”Taasiseseisvunud Eesti on sama vana kui ennesõjaaegne: kuidas edasi?\” 
Esseekonkursi tööde laekumise tähtaeg on 14. oktoober 2012. Esseekonkursi 1. koha auhind 600.- eurot, 2. ja 3. koht 300.- eurot. Konkursi võitjad kuulutatakse välja 5. novembril 2012. Pidulik stipendiumite üleandmine toimub korp! Sakala 103. aastapäeva raames korraldatud perekonnaõhtul 9. novembril. 
Lisainfot siit

 

# OSALE: Kutse esseevõistlusele \”Ajalugu, mis ühendab Eestit\” 
Noorteühing Avatud Vabariik kutsub gümnasiste ja üliõpilasi osalema esseevõistlusel \”Ajalugu, mis ühendab Eestit\”. Kümne parima töö autorid pälvivad auhindu, peapreemiaks on uhiuus tahvelarvuti iPad3. Töid saab esitada ajavahemikul 14. september – 18. oktoober 2012.a.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Projektikonkurss Eesti-Soome vahelise koostöö arendamiseks noortevaldkonnas
Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja projektikonkursi Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Soome Haridus- ja Kultuuriministeeriumi vahelise noortevaldkonna koostöölepingu tegevussuundade elluviimiseks. Koostöö eesmärk on toetada noorsootöö arengut ja selle kaudu noorte iseseisvumist ning paremaid elutingimusi ja edendada kodanikuaktiivsust.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: Vabaühenduste Fond kuulutab välja väikeprojektide taotlusvooru 
Avatud Eesti Fond kuulutab tänasest välja EMP toetuste Vabaühenduste Fondi (VÜF) konkursi väikeprojektidele, mille eesmärgiks on parandada vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja keskkonda.
Lisainfot siit

 

# RAHASTAMINE: 640 € noortele hea terviseprojekti elluviimiseks 
Tervise Arengu Instituut kuulutab välja konkursi TEIP ehk Tervist edendava idee projekti. Konkursile ootame 12-19aastaste noorte endi kirjutatud ideeprojekte, kuidas muuta oma kodukoht meeldivamaks paigaks ning vanemate, koolikaaslaste, õpetajate käitumisviise tervislikumaks. 
Lisainfot siit

 

\"\"

ENLi ETTEVÕTMISED

Käesoleval nädalal:
9.10 külastavad ENLi osaluskogude koordinaatorid Liina Rüütel ja Jaanika Aasa Lääne-Virumaa osaluskogusid
9.10 kohtuvad ENLi osaluskogude koordinaatorid Liina Rüütel ja Jaanika Aasa Järvamaa noorsootöötajatega 
10.10 külastavad ENLi osaluskogude koordinaatorid Liina Rüütel ja Jaanika Aasa Valgamaa osaluskogusid ja Valgamaa noortekonverentsi
12.10 toimub ENLi kontoris osaluskogude projektifondi kolleegiumi koosolek
13.10 toimub ENLi kontoris ENLi nõukogu koosolek

 

Eelmisel nädalal:
2.10 esines ENLi noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko ettekandega Tööandjate Keskliidu ja programmi NUPP Tööle korraldatud noorte töötuse ümarlaual
3.10 osales ENLi avalike suhete spetsialist Karl Hallik AKNA kolleegiumil
3.10 kohtusid ENLi noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko ja vabatahtlik Mart Kimmel Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnaga, et panna paika NOVO! töögruppide sisu

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status