/ Hange: Struktureeritud dialoogi alategevuste ellu viimine

ENL kuulutab välja konkursi Struktureeritud dialoogi alategevuste ellu viimiseks.  Vt: www.enl.ee/et/Noortepoliitika/konsultatsioonid. Lisainfo: Mailis Ostra, mailis@enl.ee, 661 6487. Tähtaeg: 31.01.2013.