/ Pressiteade: Noorteühenduste Liit: Eesti peab kiiremas korras alustama noortegarantii loomisega

 

Eesti Noorteühenduste Liit
17. jaanuar 2013
PRESSITEADE

Noorteühenduste Liit: Eesti peab kiiremas korras alustama noortegarantii loomisega 

Vabariigi Valitsus kinnitas täna hommikul, et toetab Euroopa Liidu algatust luua tööpuuduse vähendamiseks riikides noortegarantii süsteemid. Noortegarantii süsteemis võtab riik vastutuse aidata igal noorele leida võimalus haridustee jätkamiseks, koolituseks või tööle asumiseks ning pakkuda selleks vajalikke tugimeetmeid. 

“Järgmise sammuna on vaja kiiremas korras välja töötada reaalne Eesti olusid arvestav mudel, mis võimaldaks planeerida selleks vajalikud eurovahendid. Samuti peaks sellega arvestama juba suveks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt valmiva noortevaldkonna arengukava koostamisel,” kommenteeris arenguid Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika nõunik Edvard Ljulko.

“Noortegarantii on eriti sobilik just Eesti tingimustesse, kus lisaks tööpuudusele eksisteerib ka juba tuntav tööjõupuudus. Noortegarantii aitab lahendada mõlemat. Oleme juba kohtunud korduvalt Eesti Töötukassaga, kes on huvitatud ja valmis noortegarantii loomise nimel töötama,” jätkas ta.

Tööpuudus on hoolimata viimase aja positiivsetest arengutest endiselt noorte seas kaks korda kõrgem kui ülejäänud elanikkonnas. Noortegarantii raames on võimalik pakkuda noortele koolitusi ja tööpraktikat, mis julgustaks ettevõtjaid võtma tööle ka varasema töökogemuseta noori.

Eesti Noorteühenduste Liit on katusorganisatsioon, mis ühendab 59 Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status