/ Konkurss osaleja leidmiseks Euroopa Liidu noortekonverentsile Iirimaal

Head tegusad ja noortepoliitikast huvitatud!

ENL kuulutab välja konkursi leidmaks ühte noorte esindajat Eesti 5-liikmelisse delegatsiooni 11. – 13. märtsil Dublinis toimuvale EU Youth Conference sündmusele.

Konverentsil osalevad igast Euroopa Liidu liikmesriigist 2 haridusministeeriumi ametnikku ja 3 noortevaldkonnas Struktuurse Dialoogiga vähemal või suuremal määral kokkupuutunud noort. Läbivaks teemaks on seekord noorte sotsiaalne kaasatus, mille kohta ENL on koostamas ülevaatlikku materjali Eesti noorte olukorrast ja vajadustest. Konverentsi raames toimuvad põnevad töörühmad, arutelud ja debatid. 

Kõik kulud kaetakse Euroopa Komisjoni poolt.

Ootused osalejatele:

– Huvi noortepoliitika ja Euroopa seadusloome protsesside vastu

– Varasem kokkupuude noortepoliitikaga Eesti või Euroopa tasandil

– Valmidus olla sündmusel kuuldu ja kogetu vahendajaks Eestis ning
tulevikus ENLi sündmustel ettekande, töörühma või mini-koolituse
tegemiseks

Lisainfo ENLi poolt koordineeritava Struktuurse Dialoogi protsessi kohta siin: http://www.enl.ee/et/konsultatsioonid/konsultatsioonid.

Kandideerimiseks saata lühike motivatsioonikiri hiljemalt 15. veebruari hommikuks.


Lisainfo saamiseks ja osalushuvi puhul palun kirjutada Struktuurse Dialoogi projektijuht Kristole meiliaadressile 
kristo.peterson@enl.ee.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status