/ Saage tuttavaks – Varivalimiste projektijuht Maia Eskla!

 

ENLi Varivalimiste projektijuhiks valiti eelmiste Varivalimiste projektijuhi assistent Maia Eskla. Küsisime Temalt paar küsimust, et Ta saaks ise ennast tutvustada.

– Kes Sa oled ja kust sa tuled?
Olen lõpetanud Tallinna Ülikoolis riigiteaduste eriala ning hetkel on käsil õpingud magistrantuuris. Valimiste korraldamise pisiku sain oma esimese töökogemusega, milleks oli üliõpilaskonna volikogu valimistoimkonna töö koordineerimine. Peale seda “andsin oma sõrme” juba 2011. aastal Varivalimiste projektile. Ja teate küll, mis juhtub kui “oma sõrm ära anda”… 
Demokraatiaprotsessi kogesin kõige vahetumalt ja võluvamalt tudengiesindajana EÜLi volikogus ning erialaste teadmiste loovaid rakendusvõimalusi olen saanud proovida töötades haridus- ja teaduspoliitika nõunikuna TLÜ Üliõpilaskonnas.
Kui ma parajasti varivalimisi ei korralda, magistritööd ei kirjuta ning üliõpilasi ei nõusta, siis võib mind leida Pirita metsadest jooksmas, rabast pildistamas või mõnest inspireerivast paigast joonistamas. 

– Miks on vaja korraldada varivalimisi?
Seni, kuni noor pole valimisealine, on tema valimiseelistus täiesti isiklik ja mitte kedagi teist puudutav valik, mille omamine ei muuda isegi kuidagi noore enda elu, poliitikaprotsessist rääkimata? Tegelikult on ka valimisõigust omamata kaalutletud arvamus poliitika kohta nii valimisperioodil kui muul ajal oluline, kuna see paneb meid nägema probleeme, märkama õnnestumisi ning küsima: mis on minu roll ühiskonnas, mida mina saan teha. Varivalimiste valimissimulatsioon annab noortele võimaluse kohalike omavalitsuste valimistel oma kaalutletud otsus välja öelda nii, et see pisut kaugemale kõlaks kui omaette mõtiskledes. Simulatsioonis antud hääled ei mõjuta küll valimiste tulemusi, kuid noorte arvamus jõuab otsustajate ja avalikkuseni.
Varivalimisi on vaja selleks, et tuua noored varivalimisdebattide, diskussioonide, simulatsioonimängude ja konkursside kaudu kokku ning anda lisaks osaluskogemusele võimalus jõuda ühiselt küsimuste, probleemide ja võimalusteni, mis kohaliku elu edendamisel tähelepanu vääriksid.

– Millised on Sinu edasised plaanid seoses ENLiga?
Pakkuda ENLi liikmesorganisatsioonidele põnevaid väljakutseid ja võimalusi Varivalimiste projektis.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status