/ Pressiteade: Eestlanna kohtus ÜRO peasekretäriga

Eesti Noorteühenduste Liit
8.04.2013
PRESSITEADE

 

Eestlanna kohtus ÜRO peasekretäriga

4.aprillil toimus Madriidis kohtumine Ban Ki-Mooni ning Euroopa Noortefoorumi ja Hispaania Noorteühenduste Liidu  vahel, et  arutada noorte rolli Aastatuhande arengueesmärkide saavutamise kontekstis. Euroopa Noortefoorumit esindas kohtumisel eestlanna Sandra Kamilova, kes kuulub Euroopa Noortefoorumi juhatusse alates 2013. aasta jaanuarist.

ÜRO kutsus üles valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid ja kodanikuühiskonna ühendused tegutsema selle nimel, et saavutada Aastatuhande arengueesmärgid (Millennium Development Goals, (MDGs)) püstitatud tähtajaks ehk 2015 aasta lõpuks, milleni oli 5. aprilli seisuga jäänud täpselt 1000 päeva. Selle raames käivitus ka kampaania “MDG Momentum – 1,000 Days of Action.”

„Maailm on hetkel väga noor – alla 30-aastaste osakaal moodustab üle poole maailma populatsioonist. Samal ajal on suurteks väljakutseteks jätkuvalt noorte tööpuudus, ligipääs haridusele ning nende majanduslik seis, seega on äärmiselt oluline tõsta noortega seonduvad teemad esile erinevate arenguprogrammide planeerimisel ja täitmisel“, sõnas Kamilova, kes oli aastatel 2010-2011 muuhulgas Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse liige. „Noorte küsimused omavad laiemat mõju poliitilistele, majanduslikele ja sotsiaalsetele arengutele ning meil on hea meel, et härra Ban Ki-Moon leidis aega meie ettepanekute ärakuulamiseks.“  

Ban Ki-Moon rõhutas kohtumisel, et järgmised 1000 päeva mitte ainult ei muuda miljonite inimeste elu, vaid loob tugeva aluse selleks, et planeerida 2015. aastale järgnevaid samme, kus noorte küsimused pälvivad samuti suurt tähelepanu.

Aastatuhande arengueesmärgid on ÜRO poolt määratletud eesmärgid, mida soovitakse saavutada aastaks 2015 kaheksas prioriteetses valdkonnas rahvusvahelise arengu edendamiseks. Aastatuhande arengueesmärgid on püstitatud 2000. aasta septembris esitatud ÜRO aastatuhande deklaratsioonis ja nad käsitlevad teemasid nagu vaesus ja nälg, haridus, sooline võrdõiguslikkus, laste suremus, emade tervis, HIV/AIDSi ja malaaria vastane võitlus, looduskeskkonna püsivus ja ülemaailmne partnerlusvõrk arengu edendamiseks.

Kohtumist kokkuvõtva videolõigu leiab siit: http://bit.ly/ZhFA1C

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status