/ NEET noorte abistamise ideekonkurss

Praxise ja ENTK seekordse noorteseire aastaraamatu keskseks teemaks on noorte tõrjutus ja mittetöötavad ja -õppivad noored – NEET noored. Neid noori on Eestis kokku ligemale 40 000.

NEET-nooreks sattumise põhjuseid on pea sama palju kui on neid noori – igaühel on oma lugu ja oma mured. Ometigi on meie kõigi ülesandeks teha kõik selleks, et selliste noorte hulk väheneks ja et kõik noored leiaksid väärilise koha elus. Poliitikakujundajad on välja pakkunud mitmeid meetmeid ja ideid – õpipoisikoolitus, aktiivsed tööturumeetmed, karjäärinõustamine jne. Soovitud edu ei ole aga saavutatud. Äkki on põhjuseks see, et me liiga vähe kuulame, millist abi noored ise ootavad.

Tahamegi oma konkursiga anda noortele võimaluse oma mõtted ja ideed kirja panna, kuidas ennetada NEET-nooreks sattumist ning millist abi peaks pakkuma nendele noortele siis kui ollakse silmitsi mittetöötamise ja mitteõppimisega.  Ehk annab see meile kõigile uut inspiratsiooni ja uudseid lähenemisi, mis aitavad kaasa NEET noorte olukorra leevendamisele.

Konkursi tingimustega saad tutvuda siin.

Kirjatöid ootame 8. maiks aadressile noorteseire@praxis.ee

Parimate soovidega ette tänades,

Katrin Pihor
Noorteseire projektijuht
www.noorteseire.ee

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status