/ Lasteombudsman: lapsi tuleb rohkem kaasata kohaliku elu korraldamisse

Lasteombudsman paneb kohalikel valimistel kandideerijatele südamele, et nad arvestaks rohkem laste ja noorte vajaduste, soovide ning arvamustega. Lasteombudsmani nõunike arutelud koolinoortega näitasid, et lapsed on valmis kohaliku elukorralduse küsimustes kaasa rääkima.

Oktoobris toimuvad Eestis kohalike omavalitsuste volikogude valimised, kus saavad osaleda 18-aastased ja vanemad inimesed, noorematel valimisõigust ei ole. Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna juhataja Andres Aru sõnul võiks siiski iga kandidaat mõelda sellele, kuidas lapsed ja noored, kes moodustavad pea viiendiku Eesti elanikkonnast, saaksid ühiskonna ja kogukonna liikmetena kohaliku elu korraldamisel osaleda ja kaasa rääkida. „Igas kogukonnas elavad väga erinevate võimaluste ning vajadustega lapsed ja noored, kes on valmis jagama oma mõtteid kohaliku elukorralduse parandamise osas,“ selgitas Andres Aru. Täiskasvanud võiksid tema sõnul lapsi rohkem kohalikku eluolu puudutavatesse küsimustesse kaasata, sest pealehakkamist ja tegutsemissoovi lastel jagub ning nemad on ju laste ja noorte vajaduste osas parimad eksperdid. Ühtlasi tuletab Aru meelde, et laste ja noorte arvamust ära kuulama ning tõsiselt kaaluma kohustab ka lapse õiguste konventsioon, millega Eesti on ühinenud.

Lasteombudsmani ülesanne laste õiguste eestkõneleja ja lapse õiguste konventsiooni täitmise järelevalvajana on aidata lastel tõstatada ühiskonnas diskussioone teemadel, mis on neile olulised. Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonna juhataja sõnul kohtusid lasteombudsmani nõunikud Eesti eri paigus koolinoortega, et kaardistada nende mõtteid ja ootusi igapäevaelu ning kohalikku elukorraldust puudutavates küsimustes. Lisaks arutleti nendel teemadel lasteombudsmani nõuandva kogu liikmetega, kes on erinevate laste- ja noorte organisatsioonide esindajad ning oma panuse arutelude korraldamisse andsid ka Eesti Skautide Ühingu liikmed.

Andres Aru sõnul koorus koolinoortega peetud aruteludest välja hulgaliselt erinevaid arvamusi ja soove, millega võiksid kohalike omavalitsuste esindajad võimalusel ka arvestada. „Näiteks soovivad lapsed, et igale lapsele leiduks koht kodulähedases lasteaias ja koolis, et kõigil oleks olemas vajalikud koolitarbed ning iga laps saaks koolis tasuta sooja toitu süüa,“ ütles Aru. Samas tõstsid tema sõnul koolilapsed esile ka seda, et kohalik omavalitsus kooli pidajana võiks seista selle eest, et koolikeskkond oleks laste jaoks turvaline, et kedagi ei kiusataks ning kooliruumid oleksid ohutud, soojad ja lapsesõbralikud. Ta lisas veel, et paljude laste sooviks oli laiem huvialaringide ja ajaveetmisvõimaluste valik ning vestlustest tuli välja ka mitmeid ühistranspordiga seotud valupunkte (nt graafik ei arvesta kooli ja huviringide ning õhtuste kultuuriürituste aegadega). „Kõige olulisem on aga laste jaoks pere ja kodu ning seetõttu on oluline, et kohalik kogukond toetaks raskustesse sattunud vanemaid, sest toetades vanemate toimetulekut, toetab kohalik omavalitsus otseselt ka lapsi,“ selgitas Andres Aru.

 

Vaata SIIT laste ootusi seoses KOV valimistega!

 

Lisainfo:

Mari-Liis Sesmin

õiguskantsleri avalike suhete nõunik

e-post: mari-liis.sesmin@oiguskantsler.ee

 

tel: 693 8423, 52 28 888

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilities. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status